Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Jan Paweł II zawierzył Maryi świat i Kościół na zakończenie Mszy św. wieńczącej Jubileusz Biskupów (8 października). W uroczystości na placu św. Piotra wzięło udział około 1500 członków episkopatu – największa liczba biskupów, jaką Rzym oglądał od czasu Soboru Watykańskiego II. Klęcząc przed przywiezioną specjalnie na tę okazję z Portugalii figurą Matki Bożej Fatimskiej Papież powiedział: „Stajemy tutaj przed Tobą, aby zawierzyć Twojej macierzyńskiej opiece samych siebie, Kościół i cały świat. Proś za nami Twego umiłowanego Syna, aby udzielił nam obficie Ducha Świętego, Ducha prawdy, który jest źródłem życia. Przyjmij Go dla nas i z nami, jak w pierwotnej wspólnocie jerozolimskiej, zgromadzonej wokół Ciebie w dniu Pięćdziesiątnicy (por. Dz 1, 14). Niech Duch otworzy serca na sprawiedliwość i miłość, niech prowadzi ludzi i narody ku wzajemnemu zrozumieniu i wzbudza w nich stanowczą wolę pokoju. Zawierzamy Ci wszystkich ludzi, poczynając od najsłabszych: dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat oraz te, które narodziły się pośród ubóstwa i cierpienia, młodych poszukujących sensu, ludzi pozbawionych pracy, nękanych przez głód i choroby. Zawierzamy Ci rozbite rodziny, starców pozbawionych opieki i wszystkich, którzy są samotni i nie mają nadziei”.

• Pod hasłem: „Biskup sługą Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata” odbył się w Watykanie Jubileusz Biskupów (6-8 października). Wzięło w nim udział ok. 1500 hierarchów z całego świata. Jubileusz rozpoczęło piątkowe nabożeństwo pokutne w bazylice św. Jana na Lateranie. Punktem kulminacyjnym uroczystości była niedzielna Msza św. na Placu św. Piotra. W homilii podczas tej Eucharystii Jan Paweł II powiedział: „Powierzono nam słowo żywe: musimy więc głosić je przede wszystkim życiem, a dopiero potem słowem. (…) Biskup, następca Apostołów, to ten, dla którego Chrystus jest wszystkim. Może on każdego dnia powiedzieć za Pawłem: »Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus«. Musi on temu dawać świadectwo całą swoją postawą”.

W połowie września br. Kościół katolicki na świecie liczył 4518 biskupów. Najwięcej było ich w obu Amerykach – 1687 i w Europie – 1482, najmniej w Oceanii – 120. W skład episkopatów Azji wchodziło 630 purpuratów i Afryki – 599. Obecna liczba biskupów jest najwyższa w dziejach Kościoła katolickiego, a ponad połowę z nich mianował Jan Paweł II.

• „Eucharystia jest pamiątką śmierci Chrystusa, ale także obecnością Jego ofiary i zapowiedzią Jego przyszłej chwały” – powiedział Jan Paweł II podczas katechezy środowej, drugiej z kolei poświęconej rozważaniom tajemnicy Eucharystii. Wyjaśniając, że wspomnienie tajemnicy paschalnej „żyje i działa w sposób szczególny w Eucharystii”, Papież podkreślił, że pamięć o wydarzeniach zbawczych „którą rodzi i karmi wiara, jest dziełem Ducha Świętego”. Dodał następnie, że „jest to więc wspomnienie skuteczne: to wewnętrzne, które prowadzi do zrozumienia Słowa Bożego, i sakramentalne, które dokonuje się w Eucharystii”.

• Na specjalnej audiencji Jan Paweł II przyjął osoby przybyłe na kanonizację męczenników chińskich (2 października). Papież jeszcze raz zapewnił, że kanonizacja ta nie jest wyrazem historycznego sądu nad epoką, w której żyli nowi święci, ani tym bardziej nie chce usprawiedliwiać postawy niektórych ówczesnych rządów, które odbiły się na dziejach narodu chińskiego. Jan Paweł II przyznał, że wyrywkowa i stronnicza interpretacja wskazuje tylko na ograniczenia i błędy działalności misjonarzy. „Jeśli tak było, a nie ma ludzi bez wad, prosimy o przebaczenie. Dziś jednak rozważamy ich w chwale i dziękujemy Bogu, który posługuje się ubogimi narzędziami w swym wielkim dziele zbawienia”.

•a zakończenie audiencji Biskup Rzymu gorąco zaapelował o zakończenie krwawych starć w Jerozolimie. Powiedział: „Ziemia Święta musi być ziemią pokoju i braterstwa. Tak chce Bóg!”.

• Audiencje. Jan Paweł II przyjął prezydenta Rumunii Emila Constantinescu.

• Niespodziewaną wizytę w sanktuarium Trójcy Świętej w miejscowości Vallepietra k. Rzymu złożył Jan Paweł II (3 października). Jak podaje dziennik „Il Tempo” świadkami tej godzinnej wizyty było najwyżej dziesięcioro osób. „Nadal nie mogę uwierzyć w to, że odwiedził nas Jan Paweł II. Na szczęście wpisał się do księgi gości” – powiedział kustosz sanktuarium o. Franco Mercuri.

• Kard. Alfonso Lopez Trujillo, przewodniczący Papieskiej Rady Rodziny zaproponował uznawanie aktów pedofilii za zbrodnię przeciwko ludzkości. Watykański hierarcha złożył swą propozycję podczas konferencji prasowej na temat przewidzianego na 14-15 października br. Jubileuszu Rodzin. „Decydującym testem na stan moralny świata jest sposób, w jaki traktowane są dzieci, w jaki są wychowywane, w jaki przekazuje im się wartości. Świat bez dzieci byłby światem bez przyszłości, światem zduszonym przez egoizm, światem bez prawdy o człowieku. Jesteśmy jednak przekonani, że świat się zmienia. Tak jak upadły mury totalitaryzmu, tak też upadną mury moralnego relatywizmu” – stwierdził kard. Trujillo.

• Zmarli kardynałowie: Vincenzo Fagiolo (22 września), Paul Gouyon (26 września) oraz Egano Righi-Lambertini (5 października). Obecnie Kolegium Kardynałów liczy 143 członków, z tego 99 ma mniej niż 80 lat, co uprawnia ich do kandydowania na urząd papieski.

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Kard. Edward I. Cassidy wobec watykańskiej deklaracji „Dominus Iesus”. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Jedności Chrześcijan podczas międzyreligijnego spotkania zorganizowanego w Lizbonie przez wspólnotę Św. Idziego powiedział, że zarówno język, jak i czas opublikowania deklaracji były niefortunne. Kard. Cassidy wyjaśnił, iż tekst w swym założeniu nie był skierowany do świata ekumenicznego, lecz do „Kościoła i teologów”. Włoski dziennik „La Repubblica” pisze, że Kardynał wyznał, iż nie brał udziału w dyskusji wokół dokumentu Kongregacji Nauki Wiary.

Mediolański dziennik „Corriere della Sera” cytuje słowa Kardynała, który powiedział, że Papież nie podpisał deklaracji, jak uczynił to pod encykliką ekumeniczną „Ut Unum Sint”, wydaną w 1995 r., dlatego „należy dostrzec różnicę pomiędzy aprobatą a złożeniem podpisu przez Papieża jego własną ręką” – uważa kard. Cassidy. Mediolańska gazeta cytuje słowa Kardynała wyjaśniającego, że Watykan nie przewidział szkód, jakie mogą wyniknąć z publikacji deklaracji. Kard. Cassidy jest jednak pewien, że wszelkie trudności mogą zostać przezwyciężone: „Musimy się starać, aby dobrze wyjaśnić tekst i jasno powiedzieć do kogo został on skierowany”.

• Zamach na synagogę. Metropolita Kolonii, kard. Joachim Meisner potępił próbę podpalenia synagogi koło Düsseldorfu. Powiedział, że z „przerażeniem i trwogą” przyjął wiadomość o próbie zniszczenia świątyni żydowskiej. „Szczególnie my, osoby w starszym wieku, które przeżyliśmy »Noc Kryształową«, jak nazwali ją naziści, uważaliśmy, że takie rzeczy należą już ostatecznie do przeszłości” – powiedział Kardynał. Dodał, że „wydarzenie to pokazuje, iż należy nadal być czujnym, aby zło się nie powtórzyło”. Zamach potępił także przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego Niemiec. Dodał, że zamach był wymierzony nie tylko w mieszkających w Niemczech Żydów, ale w cały kraj. Zaś premier rządu krajowego Bawarii, Edmund Stoiber, który również ostro potępił podpalenie synagogi, powiedział, że gminy żydowskie będą musiały otrzymać wzmocnioną opiekę rządową.

• Karta Ekumeniczna. W Genewie zakończyło się kolejne spotkanie komisji redakcyjnej, opracowującej tekst „Karty ekumenicznej na rzecz współpracy między Kościołami w Europie”. W skład komisji wchodzą przedstawiciele katolickiej Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) i Konferencji Kościołów Europejskich (KEK), skupiającej niekatolickie Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie z naszego kontynentu. Postanowiono, że pod koniec stycznia 2001 r. uzgodniony dotychczas tekst zostanie przedstawiony tzw. Komitetowi Wspólnemu CCEE-KEK, odpowiedzialnemu za cały projekt. Decyzję o opracowaniu Karty Ekumenicznej naszego kontynentu podjęto na II Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym w Grazu (Austria) w czerwcu 1997 r.

• Próba tworzenia Kościoła „patriotycznego” w Indiach. Katolicy w Indiach sprzeciwili się pomysłowi utworzenia Kościoła „patriotycznego” na podobieństwo istniejącego już w Chinach. Taka propozycja padła ze strony organizacji hinduistycznych fundamentalistów. „Pożądane jest istnienie całkowicie indyjskiego Kościoła na wzór działającego w Chinach, a wszyscy misjonarze zagraniczni powinni być poproszeni przez rząd o spakowanie bagaży i opuszczenie kraju” – powiedział K.S. Sudarshan, przewodniczący Narodowego Korpusu Wolontariuszy.

Ks. Dominic Emmanuel, rzecznik Konferencji Biskupów Indii, powiedział, że jeśli rząd zastosuje się do opinii przewodniczącego Sudarshana, wówczas „ludzie kochający wolność w tym kraju powinni wyrazić swój sprzeciw”. „Kościół nie aprobuje wezwania do stworzenia miejscowego Kościoła chrześcijańskiego i do usunięcia z Indii zagranicznych misjonarzy” – stwierdził rzecznik.

• Biskup świadkiem w procesie księdza. We Francji rozpoczął się proces księdza diecezji Bayeux i Lisieux, oskarżonego o przestępstwa seksualne dokonane na nieletnich – podała TV (France 2). Świadkiem w procesie będzie ordynariusz diecezji, bp Pierre Pican (65 lat, kieruje diecezją od 12 lat), który wiedział ze spowiedzi o poczynaniach oskarżonego księdza i nie powiadomił o przestępstwie prokuratury ani nie ostrzegł rodzin chłopców. Tajemnica sakramentu spowiedzi, traktowana przez francuskie prawo jako tajemnica zawodowa, zwalnia z obowiązku powiadomienia o przestępstwie. Francuski wymiar sprawiedliwości ma obecnie wypowiedzieć się, czy powinna ona obowiązywać również w przypadku przestępstw, których ofiarami padają nieletni poniżej 15. roku życia. Dotychczas francuski sąd nie zetknął się z podobnym przypadkiem.

Kościół katolicki uznaje tajemnicę spowiedzi za nienaruszalną. „Tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna; dlatego nie wolno spowiednikowi słowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny w czymkolwiek zdradzić penitenta” – głosi kanon 983 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Biskup Pican dotychczas nie wypowiadał się publicznie. „Będzie mówił przed sądem, kiedy przyjdzie na to czas” – powiedział jego adwokat.

• Zamordowano włoskiego misjonarza. Włoski kombonianin o. Raffaele Di Bari zginął w Północnej Ugandzie. Misjonarz jechał samochodem, który został ostrzelany z broni automatycznej.

 

... I W POLSCE

• Komentarze powyborcze. „Wynik wyborów uczy nas, jak wiele jest do zrobienia w kształtowaniu naszych polskich sumień” – powiedział abp Józef Życiński, komentując wstępne wyniki wyborów. Zdaniem metropolity lubelskiego nie należy jednak popadać w pesymizm – trzeba było przejść przez ból i rozczarowanie Wielkiego Piątku, żeby móc przeżywać radość Wielkiej Nocy. Wśród przyczyn przegranej Mariana Krzaklewskiego, abp Życiński wskazał oddziaływanie najbardziej opiniotwóczych mediów, „w których konsekwentnie starano się wyciszać sumienia, unikając programowych pytań o etyczne obrachunki z PRL, a ci, którzy zadawali podobne pytania, natychmiast byli klasyfikowani jako »oszołomy«”.Wspominając zafascynowanie Marii Dąbrowskiej sylwetką Bolesława Bieruta, abp Życiński wyjaśniał także: „Jeśli wybitna intelektualistka potrafiła przeżywać fascynację na tym poziomie, nie możemy się dziwić, że reformy przeprowadzone przez obóz Solidarności nie są rozumiane przez przeciętnych mieszkańców małych miasteczek”.

Podobnego zdania jest rektor KUL. „Za parę lat będziemy stawiać pomniki premierowi Buzkowi, który się podjął tego, co inni jedynie w teorii uznawali za konieczne. Ale teraz AWS płaci za tę decyzję gwałtownym spadkiem popularności” – stwierdził ks. Andrzej Szostek.

Zdaniem bp. Tadeusza Pieronka zwycięstwa nie można osiągnąć w ostatniej chwili, ale trzeba dużo wcześniej umieć wykorzystywać wszystkie możliwości. Według rektora PAT dużą część elektoratu stanowili ludzie sfrustrowani i zawiedzeni, niezdolni do tego, żeby zrezygnować z własnych emocji i wznieść się ponad propagandę, jaka była prowadzona w środkach przekazu.

Dla redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego” ks. Stanisława Tkocza wygrana postkomunistów zapowiada „ostrą walkę światopoglądową i bezwzględną laicyzację życia publicznego”. Bowiem „SLD nie jest żadną uładzoną mieszczańską socjaldemokracją, lecz partią złożoną z ludzi o mentalności totalitarnej, powiązanych ze sobą układami mafijnymi”. Dlatego „smutna i niepokojąca jest postawa społeczeństwa pozbawionego odpowiedzialności i wrażliwości moralnej”.

Natomiast biskup radomski Jan Chrapek w dużej frekwencji widzi znak dojrzewania społeczeństwa do demokracji. „Trudno komentować zachowania ludzkie, które podejmowano – jak wierzę – z wewnętrznym przekonaniem sumienia” – powiedział bp Chrapek.

• Kapłani z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przeprosili za swoje grzechy i zaniedbania. Podczas jubileuszowej pielgrzymki do skrzatuskiego sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 2 października przepraszano m.in. za zaniedbania obowiązków wynikających ze święceń, za grzechy nadmiernego przywiązania kapłanów do dóbr materialnych, zaszczytów, ludzkich względów, protekcji oraz za niemądre, kapłańskie kompromisy społeczne i polityczne.

• Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą – najwyższe odznaczenie państwowe przyznawane przez rząd niemiecki obcokrajowcom – otrzymał metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski. To pierwszy przypadek, kiedy niemieckie odznaczenie państwowe przyznano polskiemu kardynałowi. Prezydent Federalny Niemiec Johannes Rau nadał odznaczenie metropolicie krakowskiemu w uznaniu zasług na rzecz pojednania między narodem polskim i niemieckim. Kontakty kard. Macharskiego z niemieckimi katolikami zaowocowały m.in. powołaniem w roku 1989 w Polsce Pomocy Maltańskiej, organizacji charytatywnej na wzór istniejącej w Niemczech Malteser Hilfsdienst.

• O wadze dokumentu rabinów z Baltimore mówiono na spotkaniu Komitetu ds. dialogu katolicko-judaistycznego przy Konferencji Episkopatu Polski (6 października). Dokument „Dabru emet” („Mówmy prawdę”) – pokazujący działania chrześcijan na rzecz dialogu z judaizmem, wydany 10 września w Baltimore przez prawie 200 rabinów – nie ma sobie równego w historii i jest, zdaniem Komitetu, poważną zmianą w spojrzeniu na chrześcijaństwo.

• Omówieniu najnowszych dokumentów Kościoła katolickiego było poświęcone spotkanie zarządu Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w Warszawie (3 października). Członkowie Rady omówili deklarację „Dominus Iesus”, najnowszy list Komisji ds. Dialogu Międzyreligijnego Episkopatu Polski oraz apel Papieża Jana Pawła II z 26 września 2000 r. o przyspieszenie dialogu między katolikami a żydami i muzułmanami. W posiedzeniu Rady po raz pierwszy uczestniczył warszawski biskup pomocniczy Tadeusz Pikus, zastępując zmarłego bp. Władysława Miziołka.

• Blisko 50 tys. osób odwiedziło Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach podczas dziękczynienia za kanonizację św. Faustyny Kowalskiej (5 października). W Łagiewnikach powstaje z ofiar wiernych kompleks budynków sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

• Kościół Miłosierdzia Bożego w Warszawie odzyskał skradzione dwa tygodnie temu relikwie św. Faustyny Kowalskiej. Jak poinformowała Dorota Tietz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji w niedzielę 1 października oddali je dwaj mężczyźni. Dla dobra śledztwa nie podano więcej szczegółów.

• Jan Paweł II pogratulował organizatorom Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie przebiegu obrad. W nadesłanym liście życzył „spełnienia się nadziei dialogu prowadzonego z kulturą w nowym tysiącleciu”. Pierwsza część Kongresu odbyła się w dniach 15-17 września. Druga część zaplanowana jest na 6-7 listopada. Jej program przewiduje m.in. wręczenie tytułu doktora honoris causa KUL kard. Williamowi Keelerowi z Baltimore i prawosławnemu patriarsze Rumunii Teoktystowi.

• Opinie. „Nie mam wątpliwości, że nasza sytuacja geopolityczna nie pozostawia nam wyboru – czy wejść do Unii Europejskiej, czy nie. Na pewno tak. Każde inne rozwiązanie to izolacja i polityczne samobójstwo” (ks. Andrzej Szostek, rektor KUL). 

Nr 42, 

15 października 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl