Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• „Nasze wyznanie Chrystusa (…) nie jest arogancją, dyskredytującą inne religie” – powiedział Jan Paweł II przed modlitwą Anioł Pański, nawiązując do niedawnej deklaracji „Dominus Iesus” (zob. tekst obok).

• Jan Paweł II ogłosił świętymi 120 męczenników chińskich (1 października). Oprócz nich zostały kanonizowane: Hiszpanka Maria Józefa Sancho de Guerra (1842–

–1912), założycielka Instytutu Służebnic Jezusa Miłosiernego; Amerykanka Katarzyna Maria Drexel (1858–1955), założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Sakramentu dla Indian i Ludności Kolorowej oraz Sudanka Józefina Małgorzata Fortunata Bakhita (1869/70–1947), siostra z Instytutu Córek Miłosierdzia (kanosjanek). Chińczycy to bł. ks. Augustyn Zhao Rong, zmarły na skutek prześladowań w 1815 r. oraz 119 innych błogosławionych męczenników (w tym 33 misjonarzy), którzy zginęli za wiarę w latach 1648–1930. W homilii Jan Paweł II zauważył, że „obecna uroczystość nie jest odpowiednim momentem do wypowiadania sądów na temat tych okresów historii: można będzie i trzeba będzie to uczynić kiedy indziej. Dzisiaj, ogłaszając ich uroczyście świętymi, Kościół pragnie jedynie uznać, że ci Męczennicy są wzorem odwagi i konsekwencji dla nas wszystkich i przynoszą zaszczyt szlachetnemu narodowi chińskiemu”.

Żadna z dotychczasowych 446 kanonizacji nie wywołała takich kontrowersji. Oprotestował ją „patriotyczny” Kościół chiński oraz władze ChRL, stwierdzając, że większość z tych 120 męczenników „zostało skazanych na śmierć za pogwałcenie praw chińskich podczas inwazji na Chiny imperialistów i kolonialistów” (o konflikcie wokół kanonizacji napiszemy obszernie za tydzień).

• „Jedyny środek, którym dysponujemy, by powiedzieć, jak wygląda prawda, to Radio Watykańskie, bo dyplomacja papieska nie ma dostępu do Chińczyków” – oświadczył abp Jean-Louis Tauran, podsekretarz w Sekretariacie Stanu ds. stosunków z państwami. Odprawił on 29 września Mszę z okazji uroczystości Archanioła Gabriela, patrona papieskiej rozgłośni. Zachęcił jej pracowników do nieulegania pokusie pogoni za sensacją i propagowania duchowości i . Arcybiskup podkreślił, że w Chinach, gdzie w związku z kanonizacją 120 męczenników „prowadzona jest kampania mistyfikacji i propagandy”, Radio daje szansę, by „dowiedzieć się prawdy na temat tej kanonizacji, która ma charakter wybitnie religijny”.

Swą niedawną wizytę w Chinach skomentował w wywiadzie dla tegoż radia kard. Roger Etchegaray. Watykański hierarcha podkreślił, że żaden krok podczas zakończonej w ub. tygodniu jego wizyty nie może „być interpretowany jako aprobata dla struktur Kościoła oficjalnego”. Szczególną przeszkodą w dialogu stał się fakt wyświęcenia w ostatnim czasie biskupów chińskich bez zgody Papieża. Kardynał mówił, że „w Chinach jest tylko jeden Kościół, w którym wspólna wiara dąży powoli do przezwyciężenia tego, co niestety dzieli [katolików] »podziemnych« od »oficjalnych«”.

• Jan Paweł II rozpoczął nowy cykl środowych katechez, poświęcony Eucharystii i jej miejscu w życiu Kościoła (27 września). Na początku pierwszej z serii katechez Papież powiedział, że „po przyjrzeniu się chwale Trójcy, która jaśnieje na drodze człowieka, rozpoczynamy katechezę poświęconą temu wielkiemu, a zarazem pokornemu świętowaniu chwały Bożej, jaką jest Eucharystia”. Jan Paweł II zaczął swe rozważania od tematu chwały Bożej i działania Boga w świecie, podkreślając, że „dzisiaj najwyższe świętowanie chwały Bożej mamy w liturgii”. Jednakże cały świat stworzony, „często jeszcze zniekształcony przez egoizm i zachłanność, ma w sobie »potencjał eucharystyczny«: jest on przeznaczony do tego, by być wywyższony w Eucharystii Pana, w Jego tajemnicy Paschy obecnej w ofierze ołtarza”.

• O przyspieszenie w dialogu pomiędzy katolikami a żydami i muzułmanami zaapelował Jan Paweł II w przesłaniu do uczestników XIII międzynarodowego spotkania Stowarzyszenia „Ludzie i Religie”, zorganizowanego przez rzymską wspólnotę św. Idziego w Lizbonie. Papież podziękował Bogu „za dar wzajemnego otwarcia, który poprzedza głębsze zrozumienie między Kościołem katolickim a judaizmem”, oraz dodał, że „zbliżenie z islamem, z religiami Wschodu i z wielkimi kulturami współczesnego świata również postąpiło naprzód w sposób znaczący”. Podkreślił, że na początku nowego milenium „nie możemy spowolnić naszych kroków; wręcz przeciwnie, istnieje konieczność przyspieszenia tego obiecującego procesu”. „Dialog zaprasza również – dodał Papież – do umocnienia naszej przyjaźni, która nie wprowadza podziałów ani nie stwarza zamieszania. Wszyscy musimy być bardziej odważni na tej drodze, aby mężczyźni i kobiety tego świata, niezależnie od narodu, do jakiego należą, mogli odkryć siebie jako dzieci jedynego Boga będące wzajem dla siebie braćmi i siostrami”.

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Kolejne ofiary na indonezyjskiej wyspie Ambon. Co najmniej 9 chrześcijan zostało zabitych, a 15 rannych podczas starć między muzułmanami a chrześcijanami – donosi indonezyjska agencja prasowa „Antara”. Ataku dokonali muzułmanie wspierani przez wojsko – twierdzą obserwatorzy chrześcijańscy. Od stycznia 1998, kiedy zaczął się konflikt chrześcijańsko-muzułmański, zginęło ponad 4 tys. osób, a pół miliona zostało przesiedlonych. Rząd indonezyjski ogłosił 3 miesiące temu stan wyjątkowy, co nie zakończyło walk. Dżakarta odmawia wszelkiej pomocy międzynarodowej w celu zakończenia konfliktu.

• W USA zalegalizowano pigułkę wczesnoporonną. Rząd Stanów Zjednoczonych zezwolił na sprzedaż w całym kraju pigułki wczesnoporonnej RU-486. Decyzję w tej sprawie podjął Departament Żywności i Lekarstw (FDA). Według różnych badaczy, pigułka przeobrazi aborcję tak, że będzie ona łatwiejsza do przyjęcia i bardziej prywatna niż dotychczasowe praktyki.

Obrońcy życia walczyli przez wiele lat, aby nie dopuścić RU-486 na rynek amerykański zarówno ze względu na wzrost liczby „zabiegów” przerywania ciąży, jak i z powodu skutków ubocznych działania pigułki. Obrońcy życia zwrócili uwagę, że wydając zgodę na stosowanie RU-486, władze nie wspomniały, iż jest to środek zabijający dzieci i ukryły skutki zdrowotne związane z jego użyciem. „Kobiety amerykańskie powinny wiedzieć, co się dzieje z życiem poczętego dziecka i jak wielkie ryzyko biorą na siebie, stosując tę pigułkę” – powiedziała Laura Echevarria z Krajowej Organizacji Prawa do Życia. Przypomniała, że 2% kobiet zażywających RU-486 doświadcza ciężkich krwawień, wymagających interwencji chirurgicznych. Środek RU-486, znany również m.in. jako mifepriston, może być stosowany w ciągu pierwszych 7 tygodni ciąży w celu wywołania przeciwdziałania i wydalenia poczętego dziecka.

• Żydzi i chrześcijanie. Do działania na rzecz zaufania między żydami a chrześcijanami wezwał swych współwyznawców wielki rabin Francji Joseph Sitruk. W wywiadzie udzielonym dziennikowi „Le Figaro” z okazji przypadającego na 29 września żydowskiego nowego roku, 5761 od stworzenia świata, podkreślił on znaczenie wyznania win przeszłości, dokonanego przez papieża Jana Pawła II w marcu br. „Patrzmy teraz w przyszłość, dziękując Kościołowi katolickiemu za uznanie swych błędów. Dał on nam wielką lekcję. Do nas należy teraz bardziej zdecydowane wejście na drogę zaufania. Wzrośnie ono w miarę dokonywania wzajemnych gestów. My, którzy jesteśmy naznaczeni przez historię, musimy przestać oskarżać chrześcijan i w razie potrzeby prosić ich o przebaczenie, jeśli wobec nich zawiniliśmy” – powiedział Sitruk. Marcowa wizyta Papieża w Jerozolimie – uważa rabin – otworzyła nową erę w dialogu żydowsko-chrześcijańskim. Oczyszczone zostało jego przedpole, które uniemożliwiało spotkanie obu religii w przeszłości. „Skończył się czas, gdy religia triumfująca przemawiała do małej. Kościół katolicki nie chce już nas nawracać ani prześladować nas pod byle pretekstem. Możemy odtąd prowadzić prawdziwy dialog oparty na wzajemnym szacunku” – mówił rabin.

• Apel o zniesienie sankcji wobec Jugosławii. Przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, bp Josef Homeyer opowiedział się za zniesieniem sankcji Unii Europejskiej wobec Serbii. W związku z widocznym zwycięstwem wyborczym opozycji i Koštunicy, jako jej kandydata na prezydenta. Zdaniem hierarchy zniesienie sankcji przyczyniłoby się do umocnienia narodu serbskiego, a zarazem osłabiło reżim Miloševicia. W ten sposób naród serbski uświadomiłby sobie, że należy do Europy.

Za zniesieniem sankcji wobec Serbii opowiedział się też sekretarz generalny Rady Europy, Austriak Walter Schwimmer. „Wielce prawdopodobne zwycięstwo opozycji w Jugosławii, to dobra wiadomość, na którą od lat czekała wspólnota międzynarodowa” – uważa Schwimmer.

• Kościół prawosławny a integracja z UE. Rumuński Kościół Prawosławny w pełni akceptuje proeuropejski kierunek polityki prowadzonej przez rządzącą koalicję centroprawicową – powiedział na spotkaniu z dziennikarzami polskimi Mihai Razvan Ungureanu, sekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych. Przedstawiciele polskich mediów uczestniczą w tygodniowym programie studyjnym zorganizowanym przez Fundację Batorego i Rumuńską Fundację na rzecz Demokracji.

Zdaniem ministra Ungureanu, Rumuński Kościół Prawosławny popiera działania władz zmierzające do budowania silnej pozycji Rumunii jako oazy pokoju w Europie Środkowej oraz politykę integracyjną z Unią Europejską. Jego zdaniem, patriarcha Bukaresztu Teoktyst, dzięki swej polityce wysyłania na studia do Europy Zachodniej młodych kapłanów i studentów prawosławnych, otworzył Kościół na problematykę dialogu ekumenicznego z Kościołem katolickim oraz na perspektywę współpracy politycznej i kulturalnej z Zachodem.

• Buddyzm i Francuzi. We Francji mieszka obecnie 600 tysięcy buddystów, ale aż 5 milionów Francuzów uważa się za bliskich buddyzmowi – podała publiczna telewizja France-2. Większość francuskich wyznawców tej religii docenia w nim „możliwość pogłębionej duchowości bez dogmatów”. W liczącej ok. 59 mln mieszkańców Francji żyje obecnie (wg episkopatu tego kraju) 46 mln ochrzczonych (w tym ok. 10 mln stale praktykujących), z tego blisko milion w Kościołach reformowanych i prawosławnych. Jest ponadto 500-700 tys. wyznawców judaizmu i ok. 4 mln muzułmanów.

 

... I W POLSCE

• Biskupi skrytykowali parodiowanie Papieża przez ministra Marka Siwca w 1997 r. w Kaliszu oraz odnieśli się do nadchodzących wyborów prezydenckich. „Obrzydliwym wyszydzaniem” papieskich gestów nazwał zachowanie się prezydenta abp Stanisław Szymecki. „Katolik nie może z czystym sumieniem głosować na kandydata, który jest zwolennikiem aborcji i demoralizacji” – czytamy w oświadczeniu metropolity białostockiego. „Pan Siwiec był tylko wykonawcą pana prezydenta. Jeśli wykonawca podał się do dymisji, to dlaczego miałby wahać się reżyser?” – pytał retorycznie metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski w wypowiedzi dla KAI.

Bp Kazimierz Górny zachowanie prezydenta nazwał „skandalicznym i obrażającym naród polski oraz Ojca Świętego”. W liście na rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia biskup rzeszowski wezwał wiernych, by w wyborach głosowali „na Polaka, katolika, kochającego Polskę, człowieka prawego, szanującego prawa każdego obywatela”. Jednocześnie zaznaczył, że nie można głosować na człowieka, który popiera ustawę o zabijaniu nienarodzonych dzieci, zezwala na pornografię i w sposób niesprawiedliwy traktuje obywateli w swojej Ojczyźnie.

Bp Tadeusz Pieronek sądzi, że reakcje na zachowanie się prezydenta są „nauką dla wszystkich polityków, że pewnych rzeczy po prostu robić nie wolno”. Rektor PAT przyznał, że choć prawdą jest to, co mówi Kwaśniewski, iż uczynił on wiele dla ratyfikacji konkordatu oraz że poważnie traktował Jana Pawła II, to jednak ujawnione przez TVP materiały nasuwają wątpliwości, czy szczera była okazywana przezeń linia w stosunku do Kościoła.

Zdaniem bpa Romana Andrzejewskiego ponowny wybór Kwaśniewskiego na prezydenta skaże go na „ciernistą kadencję”. Zaś biskup zielonogórsko-gorzowski Adam Dyczkowski nie wyobraża sobie, aby „obecny prezydent znowu witał Ojca Świętego w naszej ojczyźnie”.

Biskup kielecki Kazimierz Ryczan w kościele klasztornym na Świętym Krzyżu modlił się: Panie „pozwól nam zrozumieć, dlaczego ochrzczeni Polacy, stający przed ołtarzem, po raz kolejny ulegają obietnicom bez pokrycia i jałowym uśmiechom współczesnych pogan. Niech cień Twego krzyża rozjaśni ich umysły, by zrozumieli, że nie da się pogodzić krzyża z ludźmi, którzy udają przyjaciół Kościoła, z ludźmi, którzy mają dwie twarze, z ludźmi, którzy nie potrafią zgiąć kolana przed znakiem zbawienia”.

• „Nie będę komentował wypowiedzi żadnych biskupów – powiedział Aleksander Kwaśniewski podczas konferencji prasowej z okazji oddania odremontowanego fragmentu dziedzińca na Wawelu (25 września). – Wiem, że niektórzy z nich przy każdej możliwej okazji wyrażają pragnienie, żebym nawet nie tyle zrezygnował z funkcji prezydenta, czy nawet z ubiegania się o ten urząd, lecz żebym w ogóle rozmył się w przestworzach”. Zdaniem prezydenta w komentarzach dotyczących zdarzenia na lotnisku w Kaliszu brakuje umiaru i odpowiednich proporcji, a także „czegoś, czego można spodziewać się z tamtej strony, czyli miłosierdzia”.

• Głosowanie na człowieka, który jest zwolennikiem aborcji jest grzechem – przypominają teologowie-moraliści. „Katolik nie może z czystym sumieniem głosować na człowieka, który jest zwolennikiem aborcji” – podkreślił w rozmowie z KAI ks. Tadeusz Styczeń. O. Jacek Salij zwrócił natomiast uwagę, że nie każda niewiedza uwalnia od grzechu, istnieje również niewiedza zawiniona. „Czy grzeszy człowiek, który oddając głos na zwolennika ustawy aborcyjnej, w ogóle nie uświadamia sobie tego, że przyczynia się w ten sposób do przyszłego uchwalenia tak zbrodniczej ustawy? Ostatecznie wie to Pan Bóg. Ja osobiście jestem przekonany, że człowiek taki grzeszy poważnie” – powiedział o. Salij.

• Z okazji 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej w Bazylice Mariackiej w Krakowie odprawiona została uroczysta Msza św. (1 października). Liturgię, w której uczestniczyli profesorowie UJ, rektorzy uczelni polskich i zagranicznych oraz liczni goście, koncelebrowali kardynałowie Józef Glemp i Franciszek Macharski oraz nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk. Podczas drugiej części jubileuszowych uroczystości w Filharmonii Krakowskiej kard. Glemp opuścił Filharmonię przed przemówieniem prezydenta Kwaśniewskiego, tłumacząc dziennikarzom, że śpieszy się na pociąg do Warszawy.

• Z kościoła Miłosierdzia Bożego w Warszawie skradziono relikwiarz św. Faustyny – poinformowała 26 września KAI. „Wybito szybkę i z balustrady na klęczniku wyjęto relikwiarz” – powiedziała Dorota Tietz z zespołu prasowego komendanta stołecznego policji.

• W Gnieźnie odbyła się pierwsza sesja plenarna III Powojennego Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej (30 września). Synod został powołany przez metropolitę gnieźnieńskiego abp. Henryka Muszyńskiego na początku 1995 r. Wtedy też rozpoczęły prace komisje przygotowawcze. Obrady plenarne, które odbędą się w czterech sesjach, potrwają do 8 grudnia br.

• Natychmiastowego wstrzymania rozprowadzania przez częstochowskie wydawnictwo „Garmond” książeczki pt. „Z Jezusem przez życie” żąda Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne z Olsztyna. „Publikacja ta jest wydawana pod szyldem i z numerem ISBN naszego wydawnictwa bez jakichkolwiek uzgodnień z nami” – powiedział KAI ks. Benedykt Przeracki, dyrektor warmińskiego wydawnictwa. Modlitewnik nie ma także zezwolenia kompetentnych władz kościelnych. W myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego „modlitewniki do publicznego lub prywatnego użytku wiernych mogą być wydawane tylko za zezwoleniem ordynariusza miejsca” (kan. 826).

• Wyróżnienia. Laureatami Nagrody Arcybiskupa Poznańskiego za rok 1999 zostali: Stefan Stuligrosz, założyciel i dyrygent „Poznańskich Słowików” oraz pośmiertnie prof. Janusz Ziółkowski, były szef Kancelarii Prezydenckiej Lecha Wałęsy. Celem ustanowionej w ubiegłym roku nagrody jest wspieranie zamierzeń dążących do pojednania wiary i kultury i pragnących budować świat bardziej ludzki.

• Tygodnik Niedziela rozpoczął emitowanie programu w Telewizji Niepokalanów pt. „Przegląd Niedzieli”. Nowy program można obejrzeć w środy o godz. 20.25. 

Nr 41, 

8 października 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl