W najnowszym numerze

 

On-line: Obraz tygodnia •  Kronika religijna •  Komentarze

 


  KRAJ I ŚWIAT

ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI w eseju „Żyjąc z Rosją” przedstawia dylematy rosyjskiej polityki poszukiwania „swojego miejsca” w świecie postzimnowojennym:

Rosja nie może być równocześnie imperialna i europejska. Musi więc dokonać wyboru w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy jako państwo postimperialne. Jest wykluczone, by Rosja przywlokła swój bagaż imperialny do Europy.

Od kilkunastu lat ankieterzy Ośrodka Badań Prasoznawczych pokazują kilku tysiącom osób, tworzących losową reprezentatywną próbę ludności Polski, listę kilkudziesięciu wyrazów z prośbą o wybranie z nich takich, które oznaczają treści najlepsze, najpiękniejsze oraz takich, które oznaczają treści najgorsze i najszkodliwsze”. O tym, jak w świetle tych badań rysuje się przemiana światopoglądu Polaków, o „słownych” sympatiach i antypatiach poszczególnych elektoratów – pisze profesor WALERY PISAREK, dyrektor Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ.

ANNA HUSARSKA komentuje z Podgoricy, stolicy Czarnogóry, jugosłowiańskie wybory i protesty opozycji przeciwko fałszerstwom Milosevicia:

Czy ta nowa władza będzie dla Czarnogóry błogosławieństwem, nie jest pewne. Ale nikt nie ma tutaj wątpliwości, że ktokolwiek i cokolwiek będzie lepsze niż »Slobo«”.

 

Gdybyż tylko czasu na dopełnienie europejskiej architektury nie było tak diabelnie mało! Tym bardziej, że każdy przeciętny koncern reaguje dzisiaj nieporównanie szybciej niż nasze rządy” – sytuację w Unii Europejskiej i perspektywy jej rozszerzenia analizuje JÜRGEN WAHL, niemiecki specjalista w dziedzinie integracji europejskiej i doradca ds. polskich Fundacji im. Roberta Schumana. WAHL apeluje do polskich polityków:

Polska i inne kraje kandydujące planują w tej chwili wielkie kampanie informacyjno-promocyjne, skierowane do własnych obywateli. Potrzebne byłoby jednak również, aby wybitne postacie z życia kulturalnego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, osoby o znanych nazwiskach, intensywniej niż do tej pory występowały w zachodnich mediach – aby pokazać, że poszerzenie Unii to także duchowo-kulturalny zysk dla Zachodu, a tym samym dla nas wszystkich”.

Po ostatnich wystąpieniach przeciwników Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, które na kilka dni sparaliżowały Pragę ALEKSANDRA BAULT pisze – w artykule „Pułapki globalizacji” – o kłopotach związanych z tym procesem:

Jedno jest pewne: globalizacja nie zapewni równości ekonomicznej i ujednolicenia statusu społecznego obywateli. A zatem, kto na tym skorzysta?”.

Na pewno wszystkie jego imponujące dokonania mają swój ciężar gatunkowy dzięki niewzruszonym zasadom i mądrości, składając się na autorytet moralny, jakim pozostaje STANISŁAW STOMMA do teraz, choć siły nie pozwalają mu już na większą aktywność” – pisze JÓZEFA HENNELOWA z okazji wręczenia Stommie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uroczystości w rocznicę 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej komentują: ks. ADAM BONIECKI i KRZYSZTOF KOZŁOWSKI.

DZIEDZICTWO „SOLIDARNOŚCI” – DEBATA „TYGODNIKA”

ALEKSANDER HALL polemizuje z artykułem ANDRZEJA ROMANOWSKIEGO („Solidarność czy »obóz posierpniowy«”, „TP” 40), który rozpoczął „tygodnikową” dyskusję o dziedzictwie „Solidarności”:

W tekście „Przeciw karykaturze »Solidarności«” HALL pisze:

Pierwsza »Solidarność« była wspaniałym zjawiskiem. Czy należy jednak drzeć szaty, jak to czyni Romanowski, że obecna »Solidarność« tak mało przypomina tę pierwszą?.

Za tydzień kolejne głosy.

 

KOŚCIÓŁ

KS. WACŁAW HRYNIEWICZ: Niepojęty Bóg, czyli wokół ostatnich dokumentów Kongregacji Nauki Wiary

„Istnieje wiele dróg zbawienia, które zna tylko Bóg. Nie spierajmy się, która z nich jest najlepsza czy jedynie słuszna. Bóg ma ich więcej niż nam się wydaje. Jest Bogiem wszystkich, Bogiem prawdziwie ekumenicznym”.

BP WALTER KASPER: Ekumenizm drogą Kościoła, czyli o deklaracji „Dominus Iesus”

„Podstawowym problemem, gdy patrzę na powszechną krytykę tego dokumentu, wydaje mi się problem języka i komunikacji. Język deklaracji tak bardzo różni się od języka codziennego i dziennikarskiego, a także od normalnego języka, jakim Kościół naucza i głosi katechezę, że nieporozumienia czy nawet nieporozumienie są wręcz nieuniknione”.

ALEKSANDRA BAJKA z Monachium: „Pokora i cierpliwość”, czyli o ekumenicznym kongresie „Renovabis” we Freising w Niemczech

„Pomimo wielu gestów Kościołów prawosławnego i katolickiego, w ich dialogu ciągle więcej jest słów niż czynów. Oczywiste jest stwierdzenie, że ekumenizm w Europie Środkowej i Wschodniej naznaczony jest historycznymi doświadczeniami i urazami. Czy zatem region ten czeka w przyszłości międzyreligijna konfrontacja czy współpraca?”

JACEK BOLEWSKI SJ: Pierwotna jedność, czyli cotygodniowa medytacja nad czytaniami liturgicznymi.

 

KULTURA

ANDRZEJ ROSNER: VAT-a w głowie, czyli obszerna analiza skutków ewentualnego zniesienia zerowej stawki VAT na książki i gazety

„I tutaj docieramy do sedna sprawy: o tym, czy »Różowa Świnka« dostanie stawkę zerową, decydować miał minister finansów w porozumieniu m.in. z ministrem kultury, ministrem edukacji narodowej, ministrem zdrowia, ministrem pracy, ministrem rolnictwa, prezesem Komitetu Badań Naukowych. Cóż to oznacza w praktyce? Spróbujmy policzyć.”

JAN BŁOŃSKI: Róża, co nigdy nie zakwita, czyli o jednym wierszu Bolesława Leśmiana

ANITA PIOTROWSKA: To my?, czyli relacja z XXV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

„Po tegorocznych zmaganiach z polską produkcja fabularną zostanie w pamięci kilka pojedynczych okruchów prawdziwego kina. Pozostaną te wszystkie filmy, które z różnym skutkiem, ale mimo wszystko próbują rozmawiać z nami tonem najwyższej powagi, bez kabaretu, szczeniackiej zgrywy, bez podlizywania się niskim gustom.”

ks. ADAM BONIECKI: Dziwny film o Prymasie Tysiąclecia, czyli recenzja filmu „Prymas” w reż. Teresy Kotlarczyk

„Film o Prymasie Tysiąclecia jest zamierzeniem ambitnym i trudnym, bo trudno w kinie pokazać to, co niewidzialne dla oczu. Film jest wielki, bo ukazuje duchowe zmagania potęgi wiary i potęgi ludzkiej. Szkoda, że autorom zabrakło wiary, że to wystarczy.”

BOGUSŁAW DEPTUŁA: Malowanie umierania, czyli recenzja wystawy „Obrazy śmierci w sztuce polskiej XIX i XX wieku” w Muzeum Narodowym w Krakowie

„Kolejna wielka i ważna wystawa w krakowskim Muzeum Narodowym, na miarę »Polaków portret własnego«, ale dotycząca tematu o wiele trudniejszego – śmierci. Prawdziwa summa wątków i zjawisk w jej malowaniu.”

ROBERT OSTASZEWSKI: Listy do potomnych, czyli recenzja tomu korespondencji Jerzego Stempowskiego

„Dzieło Stempowskiego przypomina mozaikę. Jednak spojrzawszy na owa mozaike z dystansu, zobaczymy wyrazisty wzór, a także pewną »muzyczność« całego układu z nawracającymi wciąż tematami głównymi i pobocznymi, oddźwiękami i echami.”

ADAM POPRAWA: Inwencja, złożoność i improwizacja, czyli szkic o Jimi Hendrixie w 30-lecie śmierci artysty

„Jestem gotów kruszyć kopie w obronie tezy, iż Hendrix dokonał dzieła, którego jakość przekracza ramy muzyki rockowej czy kultury masowej. Hendrixa warto więc umieszczać i postrzegać w kulturze XX wieku, już bez przymiotników.”

ks. ADAM BONIECKI i KRZYSZTOF KOZŁOWSKI – relacja z obchodów 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej

JÓZEFA HENNELOWA o doktoracie honoris causa UJ dla Stanisława Stommy

KAZIMIERZ ORŁOŚ: „Dylematy moralne” i uzurpacja, czyli głos w dyskusji o spuściźnie Józefa Mackiewicza

JACEK PODSIADŁO: Niezrozumiana skarga, czyli polemika z artykułem Jacka Gutorowa (TP nr 35)

 

FELIETONY

JÓZEFY HENNELOWEJ, MICHAŁA KOMARA i JANA MIODKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 41,

8 października 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl