W najnowszym numerze

 

On-line: Obraz tygodnia •  Kronika religijna •  Komentarze

 


  JERZY GIEDROYC (1906—2000)

Jerzego Giedroycia wspominają m.in. Władysław Bartoszewski, ks. Adam Boniecki, Natalia Gorbaniewska, Ryszard Kapuściński, Wojciech Karpiński, Leszek Kołakowski, Krzysztof Kozłowski, Marcin Król, Stanisław Lem, Tadeusz Mazowiecki, Czesław Miłosz, Jan Nowak-Jeziorański, Bohdan Osadczuk, Jerzy Pomianowski, Aleksander Smolar, Andrzej Wajda, Krystyna Zachwatowicz.

 

KRAJ I ŚWIAT

Trzy fakty są bezsporne: inflacja w Polsce rośnie od 17 miesięcy (sierpniowy spadek cen nie zmienia tego trendu), najszybciej rośnie cena benzyny, a w cenie tej największy udział mają podatki bezpośrednie (akcyza i VAT” – sytuację na rynku paliwowym i jej wpływ na gospodarkę analizuje Michał Zieliński („Wysoka akcyza – drogie podatki?”).

Magdalena Środa pisze o etycznej stronie dzisiejszego olimpizmu: „Na współczesnych olimpiadach wygrywają teamy specjalistów (sponsor, trenerzy, masażyści, lekarze, farmaceuci, dietetycy, producenci obuwia i sprzętu, a nie jednostki” („Tęsknota za Pindarem”).

 

KOŚCIÓŁ

Rozmowa z ks. prof. ŁUKASZEM KAMYKOWSKIM, teologiem i ekumenistą, nt. kontrowersji wokół watykańskiej deklaracji ,,Dominus Iesus”: Skarb w glinianym naczyniu (rozmawia Artur Sporniak)

,,Gdybyśmy doczekali się pełnej powszechności Kościoła, o którą Jezus modlił się w Modlitwie Arcykapłańskiej, gdyby udało się pojednać te wszystkie różnorodne formy wyrazu i bogactwa obecne w innych Kościołach i Wspólnotach, z pewnością Kościół byłby znacznie piękniejszy”.

BP JOSEPH A. FIORENZA: Pokorny dar wiary, czyli oświadczenie przewodniczącego Amerykańskiej Konferencji Biskupów Katolickich na temat deklaracji ,,Dominus Iesus”

,,Ponieważ zostaliśmy pobłogosławieni w wierze Chrystusa bez żadnej zasługi z naszej strony, my, członkowie Kościoła, chcemy pokornie ofiarować w darze wiarę, którą sami otrzymaliśmy jako dar. To postanowienie w żaden sposób nie narusza ani naszego szczerego szacunku dal innych religii rodziny człowieczej, ani naszego przeświadczenia, że ich wyznawcy mogą dostąpić Bożej laski”.

KS. ADAM BONIECKI: Twarz nawróconego, czyli o wydanych przez Znak rekolekcjach s. Małgorzaty Chmielewskiej pt. ,,Nie ma rzeczy niemożliwych”, wygłoszonych w krakowskim kościele dominikanów

,,Siostra wie jak zmienia się twarz człowieka, który się nawraca, jak staje się »twarzą człowieka patrzącego w oczy«. Wie, o czym mówi, bo z takimi ludźmi mieszka”.

JACEK BOLEWSKI SJ: Brak zrozumienia, czyli cotygodniowa medytacja nad czytaniami liturgicznymi.

 

KULTURA

Sztuka na targowisku – z KRZYSZTOFEM ZANUSSIM rozmawia Wojciech Kuczok

„Zabiegi, które w ostatnich latach czynię, są różnymi próbami przebicia się do widza i znalezienia miejsca na tym nowym targowisku próżności... Miejsca, które by mnie odpowiadało, a i dlatego targowiska było do przyjęcia. Niczego nie żałuję, po prostu wiele rzeczy mi się nie udało.”

Wojciech Kuczok: Chory z urodzenia, czyli recenzja nowego filmu Krzysztofa Zanussiego „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”

„Tytuł nowego filmu Krzysztofa Zanussiego irytuje tym bardziej, że stanowi tak naprawdę jedyne słabe ogniwo tego utworu. Tak: na pytanie, czy to rzeczywiście powrót reżysera do formy sprzed trzydziestu-dwudziestu lat, jestem skłonny odpowiedzieć twierdząco.”

JAN BŁOŃSKI: Witkacy i Buńuel

„... Taką sobie wymyśliłem interpretację uczuciowości Witkacego, osobliwą wymianę estetycznej ekstazy i samozgubnej fascynacji śmiercią. Czy słuszna ona, dorzeczna... nie podejmuję się stwierdzić.”

BOHDAN MICHALSKI: Witkacy: gra, cierpienie i śmierć, w 61. rocznicę śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza

„»Dziś czuję: 1. koniec życia, 2. zbliżającą się chorobę i śmierć, 3. jestem b[ardzo] smutny i rozumiem dobrze L[udwika] XV, który starość topił w rozpuście. Ja skończę w filozofii«. Dwa lata po napisaniu tych słów, 18 września 1939 roku Stanisław Ignacy Witkiewicz popełnił samobójstwo.”

 

FELIETONY

ANDRZEJA DOBOSZA i JÓZEFY HENNELOWEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 39,

24 września 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl