Obraz tygodnia

 

Watykańska Kongregacja Nauki Wiary ogłosiła deklarację „Dominus Iesus” o jedyności i powszechności misji zbawczej Chrystusa i Kościoła. Dokument dyscyplinuje teologów katolickich: przypomina, że tylko w Kościele można znaleźć wszystkie środki potrzebne do zbawienia, odrzuca tezę o równości wszystkich religii jako tak samo dobrych dróg poznania Boga oraz twierdzenie o niekompletnym i niedoskonałym charakterze objawienia Chrystusa. • W Nowym Jorku odbył się milenijny szczyt ONZ: największe w historii zgromadzenie przywódców świata, które miało wytyczyć program działania Organizacji w nowym stuleciu. Prezydent Kwaśniewski przewodniczył jednemu z czterech „okrągłych stołów”, przy których obradowali uczestnicy spotkania. • Premier Izraela Ehud Barak przedstawił program reform, zawierający m.in. uchwalenie konstytucji, zniesienie ministerstwa spraw religijnych, wprowadzenie cywilnych małżeństw i powszechnej służby wojskowej. Tymczasem Palestyńczycy odroczyli planowane na 13 września ogłoszenie niepodległości, co otwiera drogę do kolejnej rundy rozmów pokojowych z Izraelem. • Premier Japonii Yoshiro Mori i prezydent Rosji Władimir Putin podczas wizyty tego ostatniego w Tokio nie doszli do porozumienia w sprawie przyszłości Wysp Kurylskich. Spór o archipelag uniemożliwia podpisanie traktatu pokojowego między oboma krajami. • Rolnicy i pracownicy transportu blokowali francuskie rafinerie i magazyny paliw, żądając obniżenia podatku do obrotu produktami naftowymi, a w konsekwencji – spadku cen paliw. Zagrożony paraliżem kraju, rząd ugiął się przed żądaniami. Państwa OPEC zapowiedziały zwiększenie produkcji ropy o 800 tys. baryłek dziennie. • Nazizm nie był nieuchronną konsekwencją chrześcijaństwa – napisała w płatnym ogłoszeniu na łamach „New York Timesa” grupa 170 żydowskich naukowców i rabinów. Tekst ma rozproszyć uprzedzenia Żydów wobec chrześcijaństwa i zwrócić uwagę na zmiany w widzeniu judaizmu, jakie zaszły w ciągu ostatnich dziesięcioleci w Kościele. • Przez kilka dni polscy dyplomaci poszukiwali biskupa diecezji elbląskiej Andrzeja Śliwińskiego, który zaginął w stolicy Rosji po drodze do Irkucka, na konsekrację tamtejszej katedry. Biskup odnalazł się w jednym z hoteli, dokąd udał się z lotniska, gdy źle się poczuł. Pytany, dlaczego nikogo nie poinformował o miejscu swojego pobytu, odpowiadał: „Nie wiedziałem, że ktokolwiek mnie szuka”. • Lwowscy radni zdecydowali o usunięciu słowa „niepodległą” z uzgodnionego już między Polską a Ukrainą napisu „Nieznanym żołnierzom polskim poległym w l. 1918–1919 za niepodległą Polskę” na płycie głównej kwatery Orląt. • Centralne Biuro Śledcze zatrzymało ponad 20 osób związanych z tzw. mafią pruszkowską. „Tym razem skoczyliśmy do gardła szefom, a »żołnierzy« zostawiliśmy na deser” – powiedział szef MSWiA Marek Biernacki. • Inspektorzy NIK nie zostali wpuszczeni do Ministerstwa Pracy, gdzie mieli badać sprawę komputeryzacji ZUS. Zdaniem wicepremiera Komołowskiego NIK chce nielegalnie kontynuować kontrolę, która zakończyła się 10 lipca. • Wzrósł eksport i zmniejszył się deficyt obrotów bieżących – poinformował Narodowy Bank Polski. Znów sprzedajemy za granicę tyle towarów i usług, ile przed wybuchem kryzysu w Rosji przed dwoma laty. • Rząd zniósł cła na paliwa. To część działań, które mają doprowadzić do zmniejszenia inflacji. • Sejm ponownie uchwalił ustawę uwłaszczeniową, przyjmując większość poprawek Senatu, ale odrzucając tę, w myśl której uwłaszczeniem byłyby objęte ogródki działkowe. Teraz decyzja w sprawie kontrowersyjnej ustawy zależy od prezydenta. • Unia Wolności zaproponowała, by pieniądze z tzw. rezerwy uwłaszczeniowej (7 proc. akcji prywatyzowanych firm, ok. 10 mld zł) przekazać na Fundację Edukacji Narodowej, która miałaby wspomagać ubogich uczniów i studentów, zwłaszcza ze wsi, w zdobywaniu wykształcenia. • Gdyby pod koniec sierpnia odbywały się wybory parlamentarne, do Sejmu weszłoby pięć partii: SLD (40 proc. poparcia wśród ankietowanych przez OBOP), AWS (15 proc.), UW (13 proc.), PSL (11 proc.) i ROP (6 proc.). • Pół roku w więzieniu spędzi 41-letni Tadeusz W. za znęcanie się i zabicie siekierą swojego psa. • Sejm przyjął przez aklamację uchwałę na 20-lecie Sierpnia ’80. „13 grudnia barany zatrzymały owczy, mądry pęd, a gdyby tej chęci wszystkich Polaków barany nie zniszczyły, Polska wyglądałaby sprawiedliwiej, bogaciej i mądrzej” – mówił gość parlamentu Lech Wałęsa. To aluzja do niedawnej wypowiedzi Aleksandra Kwaśniewskiego, który wyznał, że był bliski wstąpienia do „Solidarności”, ale powstrzymał go ten „owczy straszliwy pęd” (następnego dnia Kwaśniewski przeprosił za tę wypowiedź).

 

 

 

 

 

Nr 38, 

17 września 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl