W najnowszym numerze

 

On-line: Obraz tygodnia •  Kronika religijna •  Komentarze

 

KOŚCIÓŁ

Blok tekstów o prześladowanym przez komunistów gdańskim biskupie z czasów II wojny, Karolu Marii Splettcie

KS. ZYGMUNT  IWICKI: Czy wróci na miejsce ojczyste?

„W polskim kościele na temat bpa Spletta i jego ewentualnej rehabilitacji panuje milczenie”.

KS. HELMUT JUROS: Rewizja i rehabilitacja

KS. JACEK SOCHA: Nie był wrogiem Polaków

WOJCIECH PIĘCIAK: Zrehabilitować – i sprowadzić do Gdańska!, czyli recenzja z monografii ks. Stanisława Bogdanowicza „Karol Maria Splett, Biskup Gdański”.

 

WACŁAW HRYNIEWICZ OMI: Jesteśmy bardziej chorzy, niż myślimy, czyli relacja ze wznowionych w Baltimore w USA po 7 latach przerwy rozmów między Kościołami katolickim i prawosławnymi

„Pod koniec drugiego tysiąclecia znaleźliśmy się w sytuacji, która dla całej ekumenii wydaje się być wyraźnym regresem”.

 

Rozmowa z DAME CICELY SAUNDERS, twórczynią światowego ruchu hospicyjnego: Śmierć bywa zniewagą (rozmawia Łukasz Tischner)

„W centrum chrześcijaństwa stoi człowiek podatny na zranienie. A bycie ranliwym, bycie otwartym jest strasznie ważne. Ten, kto boi się zranienia albo źle się czuje pośród ludzi zranionych, bo lęka się, że to samo może i jego spotkać, traci coś zasadniczego”.

 

CYKL: Jak siebie widzą polscy księża?

Wszyscy mają coś do powiedzenia o księżach. Wszyscy ich pouczają, krytykują, formują, korygują. A co sami księża myślą o sobie, o swojej roli, misji, sytuacji? „Duchowieństwu nigdy nie było nad Wisłą łatwo” – napisał ks. Andrzej Turek w nieco prowokacyjnym artykule („TP” nr 27/2000). Zamieszczając artykuł zaprosiliśmy do zabierania głosu innych księży, uważając, że należy im w tej sprawie udzielić głosu. W poprzednich numerach głos zabrali księża Marek Łuczak, Stanisław Obirek, Leszek Slipek, Andrzej Luter i Franciszek Kamecki.

Dzisiaj ks. BOGUSŁAW MIELEC: Ksiądz na manowcach świata

„Jeżeli ksiądz słyszy zewsząd tylko magiczne słowa »prawa rynku«, »liberalizm gospodarczy« itp., to ponieważ niewiele mu one mówią, w zetknięciu z obserwowaną krzywdą łatwo o gniewną postawę szukania winnego”.

 

ARTUR SPORNIAK: Tobolska świątynia

„13 sierpnia nastąpi uroczysta powtórna konsekracja kościoła Trójcy Świętej w Tobolsku na Syberii. Dokładnie sto lat temu polska diaspora poświęciła fundamenty pod budowę nowej świątyni w miejscu, gdzie stał kiedyś drewniany kościółek pamiętający konfederatów barskich, zesłanych tu przez Katarzynę II. Dla nielicznych rozproszonych na Syberii katolików będzie to wielkie wydarzenie. Na olbrzymim obszarze od Uralu po Kamczatkę czasy komunizmu przetrwało jedynie sześć katolickich świątyń”.

 

ELŻBIETA ADAMIAK: Walka o przywództwo z cyklu „Kobiety w Biblii”

„Miriam jest tym spośród trojga przywódców Izraela, o którym Biblia mówi najmniej. Być może jest to znak konfliktów o władzę, które miały miejsce między Mojżeszem, Aaronem i Miriam?”.

 

JACEK BOLEWSKI SJ: Chleb z nieba, czyli cotygodniowa medytacja nad czytaniami liturgicznymi.

 

KRAJ I ŚWIAT

JÓZEFA HENNELOWA: Pamięć Sierpnia – o pamięci historycznej współczesnych Polaków.

„1 sierpnia bieżącego roku zdarzyło się w Warszawie coś, co dotąd jeszcze nigdy nie miało miejsca. Jak co roku, w ramach obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego, o godzinie 17 – zawyły w mieście syreny. Tylko że tym razem ruch na ulicach ani na moment nie zamarł. Nie stanęła komunikacja miejska, samochody próbujące się zatrzymać były poganiane klaksonami przez niecierpliwych kierowców, nieliczni przechodnie reagujący na głos syreny patrzyli zdumieni na ruchliwe ulice i chodniki...”

 

JACEK KURCZEWSKI: Letnia kampania – analiza kampanii przed wyborami prezydenckimi i reakcji społeczeństwa.

„Wobec politycznego znaczenia biografii nie dziwi fakt, że w tej kampanii jedyny moment dramatyczny związany jest przede wszystkim z losem samych kandydatów, a nie kraju. Mam na myśli wątpliwości lustracyjne pod adresem Kwaśniewskiego i Wałęsy. W drugim przypadku sam będę protestował i namawiał do protestu innych; w pierwszym – inni zaprotestują ze szturmówkami. Prawdziwy dramatyzm polega na tym, że te wciąż możliwe – gdy piszę te słowa – wydarzenia, w efekcie mogą tylko obniżyć i tak najprawdopodobniej nie najwyższe uczestnictwo obywateli w wyborach”.

 

IWONA HAŁGAS: Podróż – reportaż o Arturo Dreifingerze, dziś obywatelu Argentyny, który po raz pierwszy od pół wieku przybywa do Polski, aby odnaleźć księdza, który podczas wojny uratował życie jemu, paroletniemu żydowskiemu dziecku (ukrywającemu się pod przybranym imieniem Tadzika). W podróży do Krakowa, Częstochowy i Lwowa towarzyszy Dreifingerowi reporterka „Tygodnika”.

„Potem ktoś zaprowadził go do księdza. „Cześć Tadzik, jak się masz? Chodź, nie bój się” – powiedział ksiądz, wziął chłopca za rękę i zabrał do domu.

– Był młody i bardzo dobry. Czytał mi Biblię i bajki, uczył  grać na skrzypcach – z widocznym wzruszeniem opowiada dziś Arturo.

Ksiądz mieszkał z matką i często kłócili się o dziecko żydowskie. Matka, jak pamięta Arturo, zawsze ubrana na czarno, codziennie wyrzucała chłopca na ulicę. „Jak ty nie pójdziesz stąd, nas zabiją. Wszyscy zginiemy” – mówiła. Wtedy on czekał na księdza, który wieczorem zabierał go z powrotem do domu.

Ksiądz opiekował się nim, kąpał każdego wieczoru, jak ojciec.

Nie pamięta, jak długo był w Częstochowie. Pewnego dnia ksiądz zabrał go do Krakowa. Kiedy przekroczyli bramą domu dziecka, wziął chłopca na ręce i ucałował. Miał mokrą twarz.

– Ja przyjechałem, żeby go odnaleźć. Jak natrafię na jakikolwiek jego ślad będę szczęśliwy. To teraz dla mnie najważniejsze – powie dziś Arturo Dreifinger”.

 

MARCIN SZYDZISZ: Wrocławski trójkąt – reportaż o zorganizowanej we Wrocławiu, mieście będącej ośrodkiem czterech religii (katolickiej, prawosławnej, protestanckiej i żydowskiej), wspólnej akcji dla dzieci tych wyznań.

„Pięć lat temu z inicjatywy Jerzego Kichlera – przewodniczącego wrocławskiej gminy żydowskiej – powstała idea tzw. „Dzielnicy Wzajemnego Szacunku” – wierni z gminy żydowskiej i trzech okolicznych parafii chrześcijańskich (katolickiej, ewangelicko-augsburskiej i prawosławnej) postanowili nadać realny sens słowu tolerancja. Spotkanie w synagodze pokazuje, że nie były to tylko deklaracje.

Kto zna zasady gry w dreidla? Dzieci, które poznały tę żydowską zabawę uznały, że jest „bardzo fajna”. Realizowany w ramach „Dzielnicy” program edukacyjno-kulturalny „Spotkanie z innymi – inny to nie znaczy obcy” nie miał na celu jedynie nauczyć dreidla, ale przede wszystkim uzmysłowić kilkudziesięciu małym mieszkańcom Wrocławia, że nieznanego nie należy się bać”.

 

WOJCIECH GIEŁŻYŃSKI: Indonezja – azjatyckie Bałkany? – analiza sytuacji w tym największym muzułmańskim państwie świata, gdzie od kilku lat dochodzi na pogromów ludności chrześcijańskiej, a ataki te nasiliły się szczególnie w ostatnich tygodniach.

„Źle się dzieje w państwie indonezyjskim. Wieje grozą na jego 13.677 rajskich wyspach (tyle jest ich oficjalnie, nieoficjalnie dwakroć więcej, w tym 6044 zamieszkałych). Giną ludzie: dobrzy chrześcijanie giną z rąk islamskich bisurmanów, choć bywa, że ostro się odpłacają prześladowcom. (...)

Ostatnią areną masowych zbrodni są Moluki Północne, a szczególnie wyspa Halmahera, również w większości zamieszkana przez ludność chrześcijańską, czy też mówiąc ostrożniej: wstępnie schrystianizowaną. Jest ona rajem dla antropologów, bo każde z dziewięciu tamtejszym plemion uprawia inny rodzaj białej i czarnej magii. Bojówki „Dżihadu” próbują ogniem i mieczem nawrócić skołowanych plemieńców na najwłaściwszą drogę – drogę islamu – więc oni uciekają, gdzie oczy poniosą, przeładowanymi promami, które często toną”.

 

Spory-polemiki

ADAM LESZCZYŃSKI: polemika z tekstem profesora Kazimierza Krzysztofka o wizji społeczeństwa konsumpcyjnego.

 

KULTURA

JERZY JARZĘBSKI: Esther w mieszczańskiej Arkadii, czyli recenzja z powieści Stefana Chwina „Esther”, a zarazem instruktywny przegląd dotychczasowych odczytań tej książki

„Coś nad wyraz osobliwego stało się z »Esther« Stefana Chwina. Chwalona był w miarę, napadana za to z przedziwną gwałtownością – i to głównie przez krytyków z obozu prawicowego, choć im właśnie – jako apoteoza mieszczaństwa i jego stabilnego świata wartości – powinna przypaść do smaku.”

 

ŁUKASZ DREWNIAK: Ja byłem przeciw! oraz PIOTR GRUSZCZYŃSKI: Jeszcze nie wulkan, czyli krytyczny dwugłos o minionym sezonie teatralnym

„Teatr zdycha w Krakowie jak pies pod płotem i nikt nie ma planu wyjścia z impasu. Wszyscy zainteresowani pogodzili się z marginalizacją galicyjskich teatrów i wystarcza im tylko udawanie, że to jest nadal teatralne miasto, krajowa i europejska potęga” – Łukasz Drewniak

„Nie da się ukryć, że powoli to, co najciekawsze w teatrze, przeprowadza się do Warszawy. Ani mnie cieszy, ani smuci ta, by tak rzec, centralizacja, której przyczyny łatwo wyjaśnić” – Piotr Gruszczyński

 

JAN GORDZIAŁKOWSKI: Antyjudaizm Tadeusza Zielińskiego, czyli  spór z Zygmuntem Kubiakiem o to, czy wielkiego polskiego filologa klasycznego, autora „Religii świata antycznego” rzeczywiście można oskarżyć o antysemityzm

 

MARCIN SENDECKI: nowe wiersze

 

FELIETONY

ANDRZEJA DOBOSZA, JÓZEFY HENNELOWEJ, MICHAŁA KOMARA, ZBIGNIEWA MENTZLA i JANA MIODKA

 

 

 

 

 

Nr 33, 13 sierpnia 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl