Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Jan Paweł II przebywa na urlopie w miejscowości Les Combes we włoskiej Dolinie Aosty. Biskup Rzymu zamieszkał w nowo wybudowanym domu, w pobliżu miejsca, gdzie zatrzymywał się poprzednio. Roztacza się stąd wspaniały widok na ośnieżony szczyt Mont Blanc. Dom stoi na odludziu, wśród lasów, co pozwoli Janowi Pawłowi II na całkowity wypoczynek po trudach pierwszej połowy Wielkiego Jubileuszu. Jak zawsze nad bezpieczeństwem Papieża czuwają włoscy policjanci i watykańscy żandarmi. Jan Paweł II odbył już, mimo niepogody, kilka górskich wycieczek. Towarzyszy mu, jak w poprzednich latach, ks. prof. Tadeusz Styczeń.

Papież zatrzyma się w górach do 22 lipca. Potem przebywać będzie w podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo. Do Watykanu powróci w połowie sierpnia, na XV Światowy Dzień Młodzieży.

• „Niech Błogosławiona Dziewica z Góry Karmel, którą dzisiaj wzywamy ze szczególnym nabożeństwem, dopomoże nam we wstępowaniu bez zmęczenia w stronę szczytu góry świętości” – powiedział Jan Paweł II przed niedzielną modlitwą Anioł Pański (16 lipca). Zwracając się do wiernych zebranych w Les Combes Papież życzył wszystkim wypoczywającym, by letnie wakacje stały się czasem wewnętrznego pogłębienia wiary. Powiedział też: „w szczególny sposób kieruję moje serdeczne pozdrowienie do chorych, do ludzi starszych, do więźniów i do osób samotnych. Każdego zapewniam o mojej codziennej pamięci w modlitwie”. Nawiązał do przypadającego na ten dzień wspomnienia Matki Boskiej z góry Karmel, mówiąc, że oznacza ona „górę pełnego przyjęcia woli Bożej i naszego wiecznego zbawienia”. Kończąc rozważania prosił o wstawiennictwo NMP z Góry Karmel „byśmy nie mieli nic droższego nad Chrystusa, który objawia światu misterium miłości Bożej i prawdziwą godność człowieka”.

• Papież nie traci nadziei, że w ramach pielgrzymowania do miejsc związanych z historią zbawienia będzie mógł się udać do Damaszku i Aten, miast związanych z działalnością św. Pawła – powiedział Joaquín Navarro-Valls podczas konferencji prasowej w Les Combes. Rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej potwierdził, że pobyt w górach jest dla Papieża najlepszym lekarstwem na zmęczenie udziałem w ceremoniach Wielkiego Jubileuszu i podkreślił, że myśli on już o sierpniowym zlocie młodzieży. Poinformował również, że Jan Paweł II dużo czyta w tych dniach po polsku, włosku i francusku. Interesuje się też przebiegiem rozmów izraelsko-palestyńskich w Camp David.

• „Mam gorącą nadzieję, że pamięć o arcybiskupie Runcie zachęci nas do tego, byśmy żarliwiej kochali przeszłość, która jest naszym wspólnym dziedzictwem i aktywniej działali na rzecz przyszłości” – napisał Jan Paweł II w telegramie kondolencyjnym po śmierci arcybiskupa Canterbury lorda Roberta Runcie. W depeszy skierowanej do obecnego przywódcy duchowego Wspólnoty Anglikańskiej Georga Leonarda Careya Papież napisał, że jest zasmucony śmiercią byłego zwierzchnika Kościoła Anglii i przesłał na ręce jego następcy kondolencje dla całej Wspólnoty.

• „Świadom tego, że ofiarami byli najbiedniejsi z biednych, Jego Świątobliwość modli się o to, by tak jak Łazarz znaleźli oni wieczne szczęście w ramionach Boga” – powiedział kard. Angelo Sodano, watykański sekretarz stanu, w związku z tragedią na przedmieściach stolicy Filipin Manili, gdzie doszło do obsunięcia się lawiny śmieci, pod którą zginęło co najmniej 50 osób. Dodał, że Jan Paweł II wyraża nadzieje na to, iż ci, którzy przeżyli, otrzymają natychmiastową pomoc i wsparcie.

• „Stolica Święta z satysfakcją przyjęła wiadomość o rezolucji przyjętej przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych w której opowiedziano się za utrzymaniem jej dotychczasowego statusu w ONZ” – czytamy w oświadczeniu dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Joaquína Navarro-Vallsa. Tekst rezolucji przyjęty został w Izbie Reprezentantów prawie jednogłośnie, przy jednym głosie przeciwnym. Propozycję usunięcia Watykanu ze struktur ONZ wysuwały przede wszystkim organizacje proaborcyjne. Obecna rezolucja Kongresu Amerykańskiego posiada szczególne znaczenie, gdyż, jak podkreśla watykański rzecznik prasowy, nie tylko popiera obecność Stolicy Świętej w ONZ, ale również uznaje ją za niezależną instancję, uprawnioną do działania na polu międzynarodowym. Navarro-Valls poinformował jednocześnie, że podobne inicjatywy popierające obecność Watykanu w strukturach ONZ, podjęte już zostały przez Senat Chile i Parlament Filipiński.

• Stolica Apostolska potępiła eliminację embrionów ludzkich w przypadku mnogiej ciąży w dokumencie podpisanym przez kard. Alfonso Lopeza Trujillo, przewodniczącego Papieskiej Rady Rodziny. W dokumencie czytamy także, iż technika tzw. „redukcji embrionalnej” (czyli wybiórczej aborcji w przypadku ciąży mnogiej) została opracowana przez ginekologów dla ratowania życia jednego lub kilkorga dzieci, a przede wszystkim matki, kiedy jej życie jest zagrożone przez urodzenie większej liczby dzieci, co zawsze określane jest mianem „aborcji wybiórczej”. Kard. Trujillo uważa, że „zło nie jest nigdy dozwolone, nawet gdy ma się na celu dobro”. Jego zdaniem technika „redukcji embrionalnej” może prowadzić do rozwoju mentalności eugenicznej, w ramach której będzie się określało wartość życia ludzkiego jedynie według parametrów normalności i dobrego samopoczucia fizycznego.

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Po zlocie gejów. Organizacja holenderskich homoseksualistów złożyła do prokuratury w Amsterdamie skargę na Papieża, zarzucając mu dyskryminacyjne wypowiedzi nt. homoseksualistów. Holenderscy homoseksualiści uważają, że wypowiedź Jana Pawła II o World Gay Pride stanowi zachętę do nienawiści i dyskryminacji wobec „określonych grup”. Papież wyraził wprawdzie rozgoryczenie z powodu „afrontu”, jakim dla Wielkiego Jubileuszu i wartości chrześcijańskich był rzymski zlot gejów, ale przypomniał też Katechizm, który określa homoseksualizm jako „trudne doświadczenie”, sprzeciwia się dyskryminacji homoseksualistów i apeluje o współczucie i delikatność wobec nich.

Prasa włoska nadal komentuje wypowiedź Jana Pawła II nt. World Gay Pride. Jedne media bronią, drugie krytykują stanowisko Jana Pawła II wobec homoseksualistów. Vittorio Messori, autor rozmów z Papieżem, zdementował pogłoski, iż w zlocie uczestniczyć miał m. in. Dalajlama i że organizatorzy mieli poparcie gminy żydowskiej. Messori odrzucił też tezę, że Papież i Kościół czują wrogość wobec homoseksualistów. „Na całym świecie z inicjatywy zakonników czy świeckich powstały najlepiej działające struktury opieki nad osobami chorymi na AIDS, którego ofiarą padają przede wszystkim homoseksualiści” – przypomniał włoski publicysta.

• Kościół i AIDS. W południowafrykańskim Durbanie odbyła się konferencja poświęcona „dżumie XX wieku”. Ofiarą AIDS na świecie jest już 19 mln ludzi, najwięcej umiera w Afryce. Anglikański abp Desmond Tutu, który za walkę z apartheidem otrzymał w ’84 pokojową Nagrodę Nobla, wezwał duchownych afrykańskich, by promowali wśród wiernych bezpieczny seks i zachęcali do stosowania prezerwatywy. Abp Tutu powiedział, iż ludzie Kościoła postrzegani są jako ci, którzy milczą o seksie i AIDS. „Musimy ludziom głośno mówić o prezerwatywach i sprawić, by wszyscy mieli do nich dostęp”. Inaczej w afrykańskich parafiach pozostaną tylko starcy i dzieci.  

• „Rwanda – ludobójstwo, któremu można było zapobiec”. Tak zatytułowany jest raport nt. ludobójstwa w Rwandzie w 1994 r. ogłoszony przez Organizację Jedności Afrykańskiej. Raport obarcza ONZ, USA, Francję i Belgię odpowiedzialnością za ludobójstwo. „W Rwandzie, najcięższą odpowiedzialność ponosi hierarchia katolicka i anglikańska oraz rząd francuski”. „Przywódcy Kościoła nie wykorzystali wyjątkowej pozycji moralnej w społeczeństwie w większości chrześcijańskim, aby potępić nienawiść etniczną oraz łamanie praw człowieka”. Raport – replikują przedstawiciele Kościoła – nie wspomina, że masakra Tutsich i Hutu miała podłoże antychrześcijańskie, a zabójstw dokonywano w kościołach; nie mówi o śmierci co najmniej trzech biskupów, kilkunastu księży i dziesiątek świeckich; pomija fakt, że zamordowani biskupi Tadeusz i Wincenty Nsengiyumva za pośrednictwem Watykanu apelowali o powstrzymanie mordów. Raport zaprezentował w ONZ ambasador kanadyjski, który podkreślił przy okazji, iż wiele organizacji przeprosiło za swą rolę w ludobójstwie, ale „nie było przeprosin ze strony Francji ani Kościoła katolickiego”. Dokument stwierdza, że „w czasach kolonialnych, pod rządami Niemiec, a następnie Belgii, misjonarze rzymskokatoliccy, inspirowani otwarcie rasistowskimi teoriami XIX-wiecznej Europy, stworzyli destrukcyjną ideologię podziału etnicznego i rasowej hierarchii, która przyznawała wyższość Tutsim – mniejszości zamieszkującej kraj”.

Raport jest tendencyjny – powiedział ks. Henryk Hoser, pallotyn, b. wizytator apostolski w Rwandzie. Polski misjonarz przypomniał m. in., że biskupi rwandyjscy nawoływali do pokoju już od początku lat 90., a w ’94 wystosowali apel do wspólnoty międzynarodowej i do ONZ, by powstrzymać przemoc. Dokument ten jest zamieszczony m.in. w raporcie nt. ludobójstwa w Rwandzie, opublikowanym w ’99 r. przez Human Rights Watch. „W raporcie HRW nie ma krytyki Kościoła ani prób wykazywania jego winy w ludobójstwie” – podkreślił ks. Hozer.

• Kościół ewangelicki Niemiec wypłaci odszkodowania ofiarom pracy przymusowej. Kościół ewangelicki w Berlinie korzystał w czasie II wojny światowej z pracy robotników przymusowych. Ewangelicki bp Berlina Wolfgang Huber przyznał, że od 1943 r. na berlińskim cmentarzu przykościelnym istniał obóz dla ok. 100 osób. W ramach zadośćuczynienia Kościoły ewangelickie wypłacą ofiarom 10 mln marek.

Z pracy przymusowych robotników korzystało w Berlinie 26 parafii ewangelickich i dwie katolickie. Znane są nazwiska 47 ofiar. „Był to udział w systemie przymusu i bezprawia i przyznajemy się do tego” – stwierdziła Rada Kościołów Ewangelickich. Rada z zadowoleniem powitała inicjatywę utworzenia fundacji „Wspomnienie, Odpowiedzialność i Przyszłość”, mającej finansować zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone robotnikom przymusowym. Kościoły ewangelickie wpłacą na konto fundacji kwotę 10 mln marek. Rada postanowiła kontynuować „starania zmierzające do całkowitego zbadania naszego udziału w bezprawiu czasów narodowego socjalizmu”. Kościoły ewangelickie zobowiązały się, że wyniki badań zostaną opublikowane. „Pracy przymusowej nie da się pogodzić z godnością człowieka. Należy ujawnić mroczne karty przeszłości, aby także i w ten sposób oddać sprawiedliwość ofiarom przemocy”.

 

... I W POLSCE

• Brutalnego napadu na siostrę ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek dokonano na terenie sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem (12 lipca). Nieznany mężczyzna zaatakował siostrę zakrystiankę w pomieszczeniach znajdujących się nad jedną z kaplic, usiłując dokonać gwałtu. Na skutek szamotaniny zakonnica upadła i uderzyła głową o posadzkę tracąc przytomność. Znaleziono ją poranioną ostrym narzędziem, leżącą w kałuży krwi w zniszczonym i pociętym habicie. Zakonnica w szpitalu została poddana operacji; jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policji nie udało się schwytać sprawcy.

• Policja zatrzymała kolejnego mężczyznę podejrzanego o dokonanie serii napadów na sądeckie plebanie. Tomasz P. został zatrzymany na jednym z nowosądeckich osiedli. Funkcjonariuszom udało się złapać również Marka F., którego podejrzewa się o ukrywanie członków gangu. Od lutego do maja na Sądecczyźnie doszło do 5 napadów na plebanie. Sprawcy działali nocą. Po wejściu do budynku, pobiciu i związaniu księży zabierali znalezione na plebanii pieniądze. Do tej pory zatrzymano dwie osoby. Policja nadal poszukuje Tomasza K. i Ryszarda Ch., za którymi rozesłano listy gończe.

• Kapłan archidiecezji gdańskiej został zwolniony z funkcji wikariusza gdyńskiej parafii i zawieszony we wszystkich czynności kapłańskich. Policja zarzuca księdzu wielokrotne molestowanie seksualne kilkunastoletnich chłopców. Ks. Wojciech Cz. jest podejrzany – jak czytamy w komunikacie kurii – o wykroczenie, o którym mowa w kanonie 1395 paragrafie 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Brzmi on: „Duchowny, który w inny sposób wykroczył przeciwko szóstemu przykazaniu dekalogu, jeśli jest to połączone z użyciem przymusu lub groźby, albo publicznie lub z osobą małoletnią poniżej lat 16, powinien być ukarany sprawiedliwymi karami, nie wyłączając w razie potrzeby wydalenia ze stanu duchownego”. „Nie przesądzając o sprawie, podjęto tę decyzję ze względu na wyjątkową szkodliwość społeczną czynu przypisywanego kapłanowi” – czytamy w komunikacie kurii, podpisanym przez kanclerza kurii, ks. Stanisława Ziębę. Policja zatrzymała duchownego na podstawie doniesienia złożonego przez matkę 12-letniego chłopca. Księdzu grozi kara do 10 lat więzienia.

• Senat KUL podjął decyzję o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego przeciwko prof. Ryszardowi Benderowi. Postępowanie dyscyplinarne zostało podjęte na skutek jego wypowiedzi w Radiu Maryja dotyczącej obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Bender został oskarżony o tzw. kłamstwo oświęcimskie. „Wszczęcie postępowania przeciwko prof. Benderowi wiązało się także z wniesieniem przeciwko niemu sprawy do sądu. Obecnie, gdy prokuratura rejonowa w Toruniu stwierdziła, że zarzuty przeciwko prof. Benderowi są niesłuszne, nie było potrzeby prowadzenia dalszego postępowania dyscyplinarnego na uczelni” – powiedział KAI prof. Andrzej Szostek, rektor KUL, komentując decyzję senatu uczelni. Przyznał jednak, że wypowiedź prof. Bendera była „niefortunna i nie powinna była mieć miejsca”.

• W Polsce przebywał z wizytą roboczą bp Manfred Kock, prezes Rady Kościołów Ewangelickich Niemiec (13-17 lipca). „Kościół ewangelicki w Niemczech za szczególne zadanie uznaje wspieranie sąsiadów ze Wschodu w ich dążeniach do integracji ze strukturami zjednoczonej Europy” – powiedział bp Kock podczas spotkania z Polską Radą Ekumeniczną.

• Członkowie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych wystąpili o przyznanie tytułu Doktora Kościoła św. Edycie Stein. Trwający w dniach 6-10 lipca III Kongres Prowincjalny Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych wystosował w tej sprawie prośbę do Jana Pawła II. „Jej głębokie i twórcze myśli o przyjęciu Krzyża, o godności i roli kobiety w świecie i w Kościele są bardzo ważne dla współczesnego Kościoła” – napisali świeccy karmelici.

• Jednodniowe wędkowanie i praca w czasie wakacji, urlop w „Księżówce” albo za granicą – tak polscy biskupi spędzają tegoroczne wakacje. Abp Tadeusz Gocłowski otrzymał od księży z archidiecezji gdańskiej wędkę, dlatego udał się na jednodniowe wędkowanie nad jedno z kaszubskich jezior. Wakacji nie będzie miał abp Stanisław Szymecki. Po raz pierwszy od kilku lat nie będzie wyjeżdżał na dłuższy odpoczynek – może jedynie wyjedzie na jeden dzień gdzieś nad wodę – dowiedziała się KAI w Kurii Metropolitalnej w Białymstoku. Prymas Polski kard. Józef Glemp spędzi dwa tygodnie w Norwegii. Zaś metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski spędzi swój urlop w zakopiańskiej „Księżówce”.

•iektórzy biskupi, na przykład ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski Marian Gołębiewski uczestniczyli w Narodowej Pielgrzymce Polaków do Rzymu, a po jej zakończeniu pozostali na urlopie we Włoszech. We Włoszech odpoczywać będzie także bp Antoni Długosz z Częstochowy. Ponieważ 16 sierpnia będzie głosił katechezę dla uczestników Światowych Dni Młodzieży w Rzymie dlatego już wcześniej wybiera się do Włoch. Planuje zwiedzanie Wenecji, Asyżu i Florencji, a w szczególności – z racji zainteresowań malarstwem – odwiedziny w muzeach.

•atomiast abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski, tradycyjnie spędza swój urlop w lipcu w Rabce, gdzie korzysta ze spacerów górskich. Biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga w czasie urlopu wygospodarowuje czas na podreperowanie zdrowia. W tym roku korzysta z kuracji i wypoczynku w sanatorium w Sopocie. Abp Józef Życiński, metropolita lubelski w czasie wakacji, które spędza w Laskach pod Warszawą, zamierza ukończyć książkę pt. „Pożegnanie z Nazaretem”. Ma to być przewodnik duchowy dla osób, które doświadczają frustracji w obliczu nowych wyzwań kulturowych.

• Akcja Katolicka w Jarocinie sprzeciwia się planom zorganizowania w tym mieście koncertu rockowego. We wszystkich kościołach w Jarocinie w niedzielę 2 lipca czytany był komunikat o zbieraniu podpisów popierających akcję. Przeciwnicy koncertu mówią o zagrożeniu młodzieży demoralizacją, o promowaniu narkotyków i alkoholizmu.

 

 

 

 

 

Nr 30, 23 lipca 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl