W najnowszym numerze

 

On-line: Obraz tygodnia •  Kronika religijna •  Komentarze

 

GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI (1919-2000)

JERZY JARZĘBSKI: Całość i Sens
„Wizja świata Herlinga ogarniała nie tylko politykę, ale też sztukę, literaturę i myśl społeczną... Nowym kierunkom myśli, ideologiom, a także dziełom sztuki, zadawał wciąż niewygodne pytania moralisty. Herling, ze swoim samotnym ceterum censeo pozostawał jednym z ostatnich pisarzy i myślicieli rozumiejących i oceniających świat w kategoriach Całości i Sensu.”

 

O zmarłym Pisarzu piszą: ks. ADAM BONIECKI, GRAŻYNA BORKOWSKA, FRANCESCO CATALUCCIO, NATALIA GORBANIEWSKA,  WOJCIECH KARPIŃSKI, PIOTR KŁOCZOWSKI, MICHAŁ KOMAR, ZDZISŁAW KUDELSKI, WŁODZIMIERZ ODOJEWSKI, JAN JÓZEF SZCZEPAŃSKI

JÓZEF TISCHNER

O potrzebie i pułapkach altruizmów – z ks. prof. Józefem Tichnerem rozmawia Wiktor Osiatyński, czyli nigdy wcześniej nie publikowana rozmowa z autorem „Filozofii dramatu”
„Z jednej strony odczuwam lęk przed altruizmem... Z drugiej strony moja filozofia, zwłaszcza w ostatnich latach, zmierza w kierunku usprawiedliwienia altruizmu, uznania, że altruizm jest wyrazem prawdy o osobie ludzkiej”.

 

KS. TOMASZ WĘCŁAWSKI: Kim jesteśmy
„Godzina śmierci, kiedy przychodzi, pokazuje życie, jakie było. To nie jest banalne stwierdzenie – w tym przypadku na pewno nie”.

 

KS. JAN KRACIK: Józef było mu na imię
„Myślą, mową i uczynkiem ukazał, jak owocny może być szacunek dla człowieka”.

 

ERNST-WOLFGANG BÖCKENFÖRDE: Józef Tischner
„Nietzsche miał kiedyś zarzucić chrześcijanom, że kiedy się na nich patrzy, to wyglądają tak, jakby Chrystus nigdy nie zmartwychwstał. patrząc na Józefa Tischnera miało się poczucie, że Chrystus zmartwychwstał”.

 

KOŚCIÓŁ

WSPOMNIENIA O KS. ANDRZEJU ZUBERBIERZE

KS. JÓZEF KUDASIEWICZ: Teolog dialogu
„Jak rzadko który z polskich teologów otwarty był na soborowe inspiracje... Bardzo bolał księdza Andrzeja rozziew między tym, czego żąda Sobór, a praktyką polskiego Kościoła”.

 

JAN TURNAU: Uczony, skromny, odważny
„W latach 60. był członkiem episkopalnej komisji ekumenicznej, z której jednak wystąpił na znak solidarności z ojcem Krzysztofem Kasznicą, którego z niej usunięto za publiczną krytykę jednej z kurii biskupich”.

 

STANISŁAW KRAJEWSKI: Mój drugi współprzewodniczący
„Szanowałem go, jak wszyscy, za uczciwość, za prostotę, za skromność, za brak pretensji”.

 

CYKL: Jak siebie widzą polscy księża?
Wszyscy mają coś do powiedzenia o ksieżach. Wszyscy ich pouczają, krytykują, formują, korygują. A co sami księża myślą o sobie, o swojej roli, misji, sytuacji? „Duchowieństwu nigdy nie było nad Wisłą łatwo” – napisał ks. Andrzej Turek w nieco prowokacyjnym artykule („TP” 27/2000). Zamieszczając artykuł zaprosiliśmy do zabierania głosu innych księży, uważając, że należy im w tej sprawie udzielić głosu. Dziś drukujemy pierwsze wypowiedzi. Do opowiedzenia o swoim życiu zapraszamy następnych. jak to jest być księdzem w Polsce roku 2000?

 

KS. STANISŁAW OBIREK SJ: Moje bycie księdzem
„Coraz wyraźniej dostrzegam możliwość prawdziwego uwolnienia religii, a więc i Kościoła katolickiego, od ideologicznych uwikłań, od dwuznacznego pomieszania porządku ziemskiego i niebieskiego”.

 

KS. MAREK ŁUCZAK: Dawniej wystarczyło ubrać się w sutannę
„Czytając tekst ks. Turka, ma się poczucie, że dla podparcia tezy o wzrastającym antyklerykaliźmie podaje się przykład wzrastającej liczby napadów na probostwa. Trzeba jednak właściwie ocenić ten fakt. W czasach, kiedy jest tak wielka pauperyzacja, obserwujemy wzrost zachowań agresywnych. Nie tylko w nocy, ale także w dzień odnotowuje się liczne napady na stacje benzynowe i puby. Nie sądzę, że w pierwszym przypadku należałoby widzieć za napadami obrońców przyrody, a w drugim przypadku członków klubu Anonimowych Alkoholików”.

 
 

MAREK LEHNERT z Rzymu: Od Mieszka I do Jana Pawła II, czyli polscy pielgrzymi w Wiecznym Mieście
„Kiedy na jesieni przyjadą  do Watykanu narodowe pielgrzymki ze Szwajcarii, z Holandii i Belgii – dwa tysiące, pięć, najwyżej dziesięć tysięcy osób – usłyszą od progu, że Polaków było więcej”.

 

JACEK BOLEWSKI SJ: Posłanie na drogę, czyli cotygodniowa medytacja nad czytaniami liturgicznymi.

 

KULTURA

X Festiwal Kultury Żydowskiej

TOMASZ FIAŁKOWSKI: Deszcz na Szerokiej
„Oczywiście nasuwa się pytanie – mówi Janusz Makuch, dyrektor Festiwalu – czy można organizować festiwal, który ze swej definicji jest wydarzeniem radosnym, na największym cmentarzu świata”...

 

ŁUKASZ TISCHNER: Mahler w królestwie swingu
„Czarni muzycy z afrokaraibskimi dredami swingujący temat z II symfonii »Zmartwychwstanie« (!) Mahlera w krakowskiej synagodze Tempel w przytomności rozkołysanych i rozentuzjazmowanych tłumów (męska część musiała przytrzymywać jarmułki)”...

 

KATARZYNA ZIMMERER: Świadectwa
„Roma Liebling miała dwa i pół roku, kiedy Niemcy zamykali krakowskich Żydów w getcie. Przed jego likwidacją mama przeszmuglowała Romę na stronę aryjską”...

 
 

TADEUSZ CHRZANOWSKI: Wyspiański – Kraków – Polska, czyli o wystawie dzieł Stanisława Wyspiańskiego „Opus magnum” w krakowskim Muzeum Narodowym
„Niewysoki, ryży, nie zawsze taktowny, działający z potrzeby serca, owładnięty własnymi wizjami, był Wyspiański najprawdziwszym dziedzicem polskiego romantyzmu z jego śmiesznostkami i obsesjami, ale zarazem z nieustanną świadomością utraconej ojczyzny, późnym wnukiem Króla Ducha.”

 

BARBARA KOSECKA: Kino powrotów, czyli o festiwalu filmowym Łagów 2000

 

FELIETONY

JÓZEFY HENNELOWEJ, EWY SZUMAŃSKIEJ, ANDRZEJA DOBOSZA, ZBIGNIEWA MENTZLA i MARKA SKWARNICKIEGO

 

 

 

 

 

Nr 29, 16 lipca 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl