Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Kard. Joseph Ratzinger ujawnił trzecią część sekretu fatimskiego (26 czerwca). Tajemnica ta została spisana przez Łucję dos Santos – jedno z trojga dzieci, którym, jak wielu wierzy, objawiła się Matka Boska w 1917 – i przekazana papieżowi Janowi XXIII. Poniżej drukujemy polskie tłumaczenie sekretu:

,,Piszę z posłuszeństwa Tobie, mój Boże, który mi to nakazałeś za pośrednictwem Jego Ekscelencji czcigodnego biskupa Leiria i mojej, i Twojej Najświętszej Matki. Po dwóch częściach widzenia, które już przedstawiłam widzieliśmy po lewej stronie naszej Pani, trochę wyżej, Anioła z mieczem ognistym w lewym ręku. Miecz lśnił, z niego wychodził ogień, który – zdawało się – powinien wzbudzić pożar świata; ale gasł , gdy się spotykał z blaskiem skierowanym w jego kierunku z prawej ręki naszej Pani. Anioł, wskazując prawą ręką ziemię  rzekł mocnym głosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta! I zobaczyliśmy w niezmiernym świetle którym jest Bóg »w taki sposób, w jaki się widzi w lustrze przechodzące przed wami osoby«, biskupa ubranego na biało, »czuliśmy, że to jest Ojciec Święty«. Widzieliśmy innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice jak wstępują na stromą górę; na jej szczycie był wielki krzyż z surowych, nie okorowanych bali, jak gdyby z drzewa korkowego; Ojciec Święty nim doszedł, przemierzył wielkie, na pół zrujnowane, na pół dygoczące miasto, szedł krokiem chwiejnym, przeniknięty bólem i cierpieniem, modlił się za dusze zwłok, które spotykał po drodze. Doszedł na szczyt góry, upadł na kolana u stóp wielkiego krzyża i został zabity przez grupę żołnierzy, którzy ugodzili go kulami z broni palnej i strzałami. W ten sam sposób umierali, jeden po drugim, także biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz różne osoby świeckie, mężczyźni i kobiety różnych klas i stanów. Pod ramionami krzyża znajdowali się dwaj Aniołowie, każdy z kryształową konewką w ręku, w które zbierali krew męczenników i tą krwią skrapiali dusze, które się zbliżały do Boga”.

• W Watykanie odbył się 47. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny (18-25 czerwca). Patrz str. 4.

• „Sprawowanie Ofiary Eucharystycznej jest najskuteczniejszym aktem misyjnym, jaki wspólnota kościelna może wnieść w historię świata”– powiedział Jan Paweł II podczas środowej audiencji ogólnej (21 czerwca). Przybyło na nią ok. 40 tys. pielgrzymów z ponad 20 krajów świata, w tym kilkutysięczna rzesza pątników z Polski. Szczególnie wiele miejsca w swych rozważaniach Papież poświęcił wymiarowi misyjnemu Eucharystii, podkreślając, że „sprawowanie Eucharystii, sakramentu Paschy Pana, samo w sobie jest wydarzeniem misyjnym, które wprowadza w świat płodny zarodek nowego życia”. Z kolei Biskup Rzymu zauważył, że omawiając misyjną treść Eucharystii nie można pominąć „tych szczególnych »misjonarzy« i świadków wiary i miłości Chrystusa, którymi są męczennicy”. Jan Paweł II przypomniał, że relikwie męczenników od najdawniejszych czasów kładzie się pod ołtarz, by stanowiły „wyraźny znak siły, która wypływa z ofiary Chrystusa”.

• Kończącemu się Kongresowi Eucharystycznemu poświęcił Jan Paweł II rozważania przed niedzielną modlitwą Anioł Pański (25 czerwca). Mówiąc o Chrystusie – Pośredniku pomiędzy Nowym a Starym Przymierzem, Papież podkreślił, że Przymierze zawarte na Synaju przez Boga z narodem wybranym jest otwarte „na wszystkie narody, w perspektywie wielkiej uczty eschatologicznej, zapowiedzianej przez proroków Izraela”. Dodał, że „w świetle tej prawdy Kościół nie lekceważy tego, co w różnych przejawach religijnych czyni człowiek, aby zbliżyć się do Boga i przyjąć od Niego oczyszczenie, ale nawet popiera owocny dialog międzyreligijny”. Jan Paweł II zaznaczył zarazem, że Kościół „jednak musi powiedzieć jasno, że Chrystus jest jedynym Odkupicielem, Synem Bożym, który dla nas przyjął ciało, umarł i zmartwychwstał”.

Kończąc rozważania Papież powierzył Maryi „najbliższy Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który, jeśli Bóg zechce, odbędzie się w roku 2004 w Guadalajarze w Meksyku”.

• Stolica Apostolska zamknęła rok budżetowy 1999 nadwyżką ponad 5 mln dolarów, poinformował przewodniczący Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej abp Sergio Sebastiani, przedstawiając bilans za rok ubiegły. Chodzi o podsumowanie wydatków i przychodów siedmiu administracji, na które składają się: Zarząd Dziedzictwa Stolicy Apostolskiej, Kongregacja Ewangelizacji Narodów, Kamera Apostolska (Dom Apostolski), Radio Watykańskie, Drukarnia Watykańska i dziennik „L’Osservatore Romano”, Wydawnictwo-Księgarnia Watykańska (LEV) oraz Watykański Ośrodek Telewizyjny CTV. Instytucje te wydały w 1999 roku 348,5 mld lirów, otrzymały zaś 358,225 mld. Nadwyżka wynosi zatem 9,725 mld lirów, czyli ok. 5,064 mln dolarów USA.

Wzrost kosztów, wyjaśnił abp Sebastiani, miał związek przede wszystkim z przygotowaniami do Wielkiego Jubileuszu, wzrost przychodów natomiast „zawdzięczamy sprzyjającej sytuacji walutowej, a szczególnie wzrostowi kursu dolara amerykańskiego”. Poinformował również, że z każdym rokiem wzrasta udział Kościołów lokalnych oraz instytutów zakonnych w finansowaniu działalności Stolicy Apostolskiej: w 1999 r. wyniósł on ponad 41,2 mld lirów (w 1992 – prawie 10,4 mld).

• Wyświęcenie biskupa bez mandatu apostolskiego stanowi bolesną ranę dla wspólnoty kościelnej i ciężkie pogwałcenie dyscypliny kanonicznej – przypomniał dyrektor Biura Prasowego Watykanu Joaquín Navarro-Valls. W specjalnym oświadczeniu nawiązał on w ten sposób do napływających do Stolicy Apostolskiej pogłosek o zapowiedzi sakry nowych biskupów w Chinach bez zgody Papieża. Navarro-Valls zwrócił uwagę, że wspomniane święcenia biskupie, udzielone poza wspólnotą z Następcą Piotra, „tworzą nowe przeszkody na żmudnej drodze normalizacji zarówno życia Kościoła w Chinach, jak i stosunków Chińskiej Republiki Ludowej ze Stolicą Świętą, tak bardzo pożądanej przez katolików na całym świecie”.

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• W starciach między muzułmanami a chrześcijanami na wyspie Halmahera zginęło około 116 osób. Wyspa należy do indonezyjskiego archipelagu Moluki. Według rządowej agencji prasowej Antara, rozruchy rozpoczęły się w poniedziałek 19 czerwca w okręgu Galela na północy wyspy i mimo wysiłków wojska i policji dotychczas nie udało się rozdzielić walczących stron. Konflikt rozpoczął atak ok. 4 tys. ekstremistów muzułmańskich na chrześcijańskich mieszkańców miasteczka Duma. W wyniku dotychczasowych walk spalono ponad 200 budynków, w tym jedno miejsce kultu – informuje policja.

• Eutanazja nie będzie podlegać karze. Rada miejska w Turynie, jako pierwsza we Włoszech, przegłosowała wniosek w sprawie niekaralności eutanazji. Uchwałę poparło 13 radnych, 12 głosowało przeciwko, a 7 się wstrzymało. Zdaniem promotorów uchwały ,,nie można dłużej nie podejmować konkretnej i otwartej dyskusji w sprawie godnej śmierci”. Tekst uchwały przesłany zostanie do rządu oraz do parlamentów krajowego i regionalnego z zaleceniem przygotowania odpowiednich ustaw. Swego oburzenia wobec decyzji rady nie krył metropolita Turynu, abp Severino Poletto: ,,życie jest wartością ludzką, a nie tylko religijną, więc powszechną, absolutną i niezbywalną w każdym momencie”. Arcybiskup pytał: czy to rada miejska ma podejmować te problemy i czy wybierający ją obywatele tego właśnie od niej oczekiwali? Skrytykował też orędowników inicjatywy za to, że uzasadniali ją potrzebą pójścia za przykładem innych krajów. Obecnie eutanazja jest prawnie dopuszczalna w stanie Oregon w USA oraz w australijskiej prowincji Terytorium Północne. Liberalnie podchodzą do ,,uśmiercania z litości” niektóre kraje europejskie, jak np. Holandia.

W katolickiej wykładni dopuszczalne moralnie jest zaniechanie tzw. ,,uporczywej terapii”, czyli – jak formułuje to Katechizm – ,,zaprzestanie zabiegów medycznych kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych lub niewspółmiernych do spodziewanych rezultatów”.

• Po moskiewskim spotkaniu między patriarchą Aleksym II a kard. Edwardem Cassidym. W trakcie spotkania omówiono aktualny stan dwustronnych relacji między Rosyjskim Kościołem Prawosławnym a Kościołem rzymskokatolickim. Mówiono także o perspektywach dialogu katolicko-prawosławnego w świetle zbliżającej się sesji Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między tymi Kościołami, która odbędzie się w połowie lipca w USA. Oprócz kard. Cassidy’ego stronę katolicką reprezentował sekretarz Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan bp Walter Kasper oraz współpracownik tej Rady ks. Józef Maj. Na odrębnym zaś spotkaniu delegację Stolicy Apostolskiej przyjął metropolita Smoleńska i Kaliningradu Kirił Bundiajew. Przedmiotem rozmowy był konflikt między grekokatolikami a prawosławnymi w Zachodniej Ukrainie.

• Ekumeniczna odpowiedzialność za świat. Ekumenizm austriacki zbyt mocno koncentruje się na tradycji Kościoła zachodniego, nie nawiązując w dostatecznym stopniu dialogu z tradycyjnymi Kościołami Wschodu, uważa emerytowany arcybiskup Wiednia, kard. Franz König. W ramach sympozjum pod hasłem: ,,Ekumeniczna odpowiedzialność chrześcijan we współczesnym świecie” zorganizowanym już po raz 98. przez fundację ,,Pro Oriente” - referaty wygłosili także grecko-prawosławny metropolita Austrii Michael Staikos oraz prawosławny teolog prof. Grigorios Larentzakis.

Arcybiskup Wiednia, kard. Christoph Schönborn przypomniał, jak bardzo odnowa Kościoła katolickiego w ostatnich dziesięcioleciach była inspirowana teologiczną i duchową spuścizną Kościołów wschodnich. Zwrócił uwagę, że ,,oba płuca” Kościoła, zarówno wschodnie, jak i zachodnie, są od siebie nieodłączne. Jego zdaniem: ,,Austria musi kierować wzrok na Wschód”, a jednocześnie powinna w nowym świetle spojrzeć na znaczenie Bizancjum. Przypomniał, że ze względu na położenie geopolityczne między Wschodem a Zachodem Austria powinna odgrywać rolę pomostu, także w dziedzinie kontaktów ekumenicznych.

 

... I W POLSCE

• We Wrocławiu obradowało 306. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski (23 czerwca). Głównymi tematami obrad była ocena przebiegu dotychczasowych uroczystości jubileuszowych w Polsce, podsumowanie 10 lat katechezy w szkołach oraz przygotowywany dokument o dialogu z innymi religiami i niewierzącymi. Biskupi stwierdzili, że obchody jubileuszowe mają doniosłe znaczenie w wymiarze kościelnym, ekumenicznym, społecznym i sakramentalnym. Jubileusz obfituje też w wydarzenia z udziałem młodzieży, a Dzień Wielkiego Jubileuszu w mediach nie miał odpowiednika w innych krajach. Mówiąc o słabościach obchodów Wielkiego Jubileuszu, bp Jan Chrapek zwrócił uwagę, że zabrakło dotychczas dostatecznej refleksji intelektualistów. ,,Gdyby polscy intelektualiści z pokorą, bez fałszywej obłudy zechcieli podjąć rzeczowy, intelektualny obrachunek z przeszłością, z kompromisami, jakich dokonywali wyrosłoby z tego wiele dobra” – powiedział biskup radomski. Zapowiedziano także, iż pod koniec sierpnia Rada Episkopatu ds. Dialogu Międzyreligijnego ogłosi dokument poświęcony podstawowym zasadom dialogu. Kościół dokona w nim m.in. wyznania win względem przedstawicieli  judaizmu i innych religii oraz niewierzących. Biskupi wybrali również nowego delegata Episkopatu Polski ds. ruchów katolickich, został nim bp Mieczysław Cisło z Lublina, który zastąpił na tym stanowisku bp Edwarda Samsela. Na zakończenie dnia biskupi uczestniczyli w katedrze we Mszy św. pod przewodnictwem kard. Józefa Glempa z dziękczynnym ,,Te Deum” za tysiąclecie biskupstwa wrocławskiego.

• Najwyżsi dostojnicy Kościoła i państwa uczestniczyli we Wrocławiu w uroczystej Mszy z okazji tysiąclecia biskupstwa wrocławskiego (24 czerwca). Na Eucharystię, której przewodniczył legat papieski kard. Edmund Szoka, przybyło ponad 60 biskupów, premier Jerzy Buzek, prezydent Aleksander Kwaśniewski i marszałek Sejmu Maciej Płażyński oraz kilka tysięcy mieszkańców miasta. Msza odprawiana była na wrocławskim rynku. Koncelebrowało ją 60 biskupów rzymskokatolickich, wśród nich nuncjusz abp Józef Kowalczyk, Prymas kard. Józef Glemp, kardynałowie i arcybiskupi, biskupi grekokatoliccy z Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji z abp. Janem Martyniakiem oraz arcybiskup Kolonii Joachim Meissner, który urodził się we Wrocławiu.

Po Mszy we wrocławskim ratuszu spotkali się: premier Jerzy Buzek, prezydent Aleksander Kawśniewski, były prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, władze wojewódzkie i samorządowe oraz przedstawiciele Kościoła katolickiego na czele z Prymasem Polski.

• W całej Polsce Kościół katolicki obchodził uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie zwaną Bożym Ciałem (22 czerwca). Wierni publicznie wyznawali wiarę w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, niesionym w procesji do czterech ołtarzy. W homilii podczas warszawskiej procesji Ksiądz Prymas powiedział m.in.: ,,Przyszłe pokolenie będzie opowiadało dowcipy o lustracji, a dzisiaj dla wielu lustracja jest groźbą wprowadzania na teraźniejszość przykrej rzeczywistości minionej. Na podstawie skamielin śladów dinozaura można dzisiaj za pomocą badań określić, co on robił przed milionem lat. Natomiast nie można udowodnić, kto zabił Przemyka, mimo że badania trwają kilkanaście lat; kto zastrzelił górników z kopalni »Wujek«? Może Opatrzność Boża w swej mądrości chce ochronić morderców przed sprawiedliwością ludzką i oddać ich nawrócenie miłosierdziu samego Boga?”.

• W wypadku samochodowym koło Piotrkowa Trybunalskiego zginął przebywający w Polsce abp Alan Basil de Lastic, arcybiskup Delhi i przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Indii (20 czerwca). Przyczyną wypadku było nagłe wtargnięcie na szosę nieoświetlonego rowerzysty, który także poniósł śmierć.

• Nie będzie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Gdańskim – zadecydował w głosowaniu Senat tej uczelni. Zabrakło 10 głosów ,,za”. Rozczarowania nie krył abp Tadeusz Gocłowski. ,,Czy Polska boi się Chrystusa?” – pytał metropolita gdański podczas procesji Bożego Ciała.

• Polscy grekokatolicy mogliby mieć w kraju trzecią diecezję – uważa nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk. Opinię tę wyraził 23 czerwca podczas Eucharystii sprawowanej w obrządku wschodnim w greckokatolickiej katedrze diecezji wrocławsko-gdańskiej we Wrocławiu w ramach obchodów tysiąclecia biskupstwa wrocławskiego.

• Instytucje kościelne w Polsce wydają dziennie ponad 100 tys. posiłków – poinformował ks. Jan Drob, ekonom Episkopatu Polski. Poza stołówkami prowadzonymi przez Caritas codzienne dożywianie ubogich prowadzi wiele parafii i domów zakonnych. Obok wydawania zupy, chleba i suchego prowiantu instytucje kościelne angażują się także w akcje dożywiania dzieci w szkołach.

• Jubileusze. 50-lecie kapłaństwa obchodził Biskup senior diecezji włocławskiej Czesław Lewandowski, zaś 25-lecie kapłaństwa – biskup radomski Jan Chrapek.

• Plus GSM wycofało po interwencji bp. Stefana Frankowskiego reklamę zamieszczoną w Gazecie Wyborczej. ,,Przykro mi, że w sposób nieświadomy i niezamierzony uraziliśmy uczucia religijne niektórych czytelników, wyrażam z tego powodu ubolewanie” – napisał rzecznik prasowy sieci. Reklama przedstawiała tatuaż na nagim męskim ramieniu w postaci płonące serce oplecionego cierniami.

 

 

 

 

 

Nr 27, 2 lipca 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl