Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Chwała Trójcy Świętej w życiu Kościoła była tematem papieskiej katechezy podczas audiencji ogólnej na Placu św. Piotra (14 czerwca). Rozważając zawarte w Credo określenia Kościoła, Jan Paweł II powiedział: „Kościół jeden, święty, katolicki i apostolski jest ludem Bożym, ciałem Chrystusa i świątynią Ducha Świętego. Te trzy obrazy biblijne w sposób jasny wskazują na trynitarny wymiar Kościoła”. Dodał następnie, że „sam ekumenizm w odniesieniu do Trójcy Świętej znajduje swą mocną podstawę, gdyż Duch Święty jednoczy wiernych z Chrystusem, pośrednikiem wszelkiego daru zbawienia i udziela im – przez Niego – dostępu do Ojca, którego w tymże Duchu mogą oni nazywać »abba«, Ojcem. W Kościele zatem odnajdujemy wspaniałą epifanię chwały trynitarnej”.

• O uroczystościach Trójcy Przenajświętszej i Bożego Ciała mówił Jan Paweł II podczas rozważań poprzedzających niedzielną modlitwę „Anioł Pański” (18 czerwca). Papież podkreślił, że w tych świętach „objawia się w pełni trynitarny i zarazem eucharystyczny charakter Roku Świętego”. Dodał również, że „przygotowany przez trzy lata refleksji poświęconej Chrystusowi, Duchowi Świętemu i Bogu Ojcu Jubileusz ma na celu oddawanie dziękczynienia i chwały Boskiej Trójcy, od której wszystko pochodzi i do której wszystko zmierza – w świecie i w historii”.

• „Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel świata, chleb nowego życia” to hasło 47. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, zainaugurowanego przez Jana Pawła II podczas uroczystych nieszporów na Placu św. Piotra (18 czerwca). W kazaniu Papież mówił o kluczowym znaczeniu najbliższego tygodnia dla obchodów Wielkiego Jubileuszu i ponowił apel o przywrócenie jedności chrześcijan, aby mogli wreszcie dzielić Chleb Eucharystyczny.

W trakcie tygodniowego kongresu, po raz pierwszy w dziejach obchodzonego podczas Roku Świętego, odbędą się w rzymskich kościołach liczne nabożeństwa i katechezy o poszczególnych aspektach Eucharystii, przez cały czas trwać będzie również adoracja Najświętszego Sakramentu. W Boże Ciało Jan Paweł II będzie przewodniczył nabożeństwu przed bazyliką laterańską. Po jego zakończeniu wyruszy procesja do bazyliki Matki Bożej Większej. Wieczorem 25 czerwca na placu św. Piotra. Papież poprowadzi uroczystą celebrację zamykającą Kongres.

• Jan Paweł II spotkał się z 200-osobową grupą ubogich i bezdomnych (15 czerwca). Zob. tekst i komentarz s. Małgorzaty Chmielewswkiej na str 3.

• Krytyka embarga nałożonego na Irak i apel o jego zniesienie były tematem papieskiego przemówienia do uczestników Synodu Biskupów obrządku chaldejskiego. Jan Paweł II kolejny raz podkreślił, że sankcje dotykają w pierwszym rzędzie ludność cywilną Iraku. „Niejednokrotnie miałem okazję przypomnieć wspólnocie międzynarodowej jej obowiązki, aby tak już wystawianemu na próbę narodowi zostały oszczędzone dalsze doświadczenia. Dziś powtarzam to jeszcze mocniej: niech wszyscy podejmą wysiłek, by położyć kres cierpieniom, których doznają liczne ofiary cywilne!”, prosił Biskup Rzymu. Odnosząc się do problemów Kościoła chaldejskiego, Papież zachęcił biskupów chaldejskich do troski o bogate dziedzictwo liturgiczne ich Kościoła. Nawiązując do uroczystości Zesłania Ducha Świętego przypomniał, że wśród świadków Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie byli też mieszkańcy Mezopotamii, leżącej dziś w Iraku. Obecny tam katolicki Kościół chaldejski doznaje wielu cierpień, powiedział Papież.

W obradach synodu w Watykanie (12-16 czerwca) uczestniczyli biskupi tego Kościoła z patriarchą Bagdadu Raphaelem Bidawidem I oraz przedstawiciele Stolicy Apostolskiej z prefektem Kongregacji Kościołów Wschodnich, kard. Achille Silvestrinim.

• Jan Paweł II został oficjalnie zaproszony do odwiedzenia Korei Północnej i Południowej podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ambasador Korei Południowej przy Watykanie Yang-il Bae przekazał na ręce szefa dyplomacji watykańskiej abpa Jean-Louis Taurana zaproszenie dla Papieża do odwiedzenia obu Korei. Decyzję w tej sprawie podjęli ich prezydenci na zakończenie szczytu, jaki odbył się na początku tygodnia w stolicy Korei Północnej.

•  „Sakrament pokuty w orędziach Papieża Jana Pawła II do Penitencjarii Apostolskiej” – to tytuł wydanej przez tę dykasterię książki z tekstami dwunastu orędzi papieskich poświęconych spowiedzi. Promocja książki, zawierającej wypowiedzi Jana Pawła II począwszy od 1981 r., odbyła się z udziałem Wielkiego Penitencjarza kard. Williama Wakefielda Bauma oraz o. Urbano Navarrete TJ, konsultanta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Omawiając publikację o. Navarrete zwrócił uwagę na „stałe odchodzenie od praktyki spowiedzi”; zjawisku temu towarzyszy w Kościele wzrost świadomości „misji pojednania w świecie współczesnym, a więc również budzenia szacunku i lansowania częstego przystępowania do spowiedzi”.

• Osobistą satysfakcję sprawiła Janowi Pawłowi II wiadomość o ułaskawieniu Alego Agcy – poinformował dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, Joaquín Navarro-Valls.  Przypomniał, że Papież przebaczył swojemu zamachowcowi niemal natychmiast po dokonaniu zbrodni (zob. artykuł ks. Adama Bonieckiego na str. 7).

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Bp Augustin Misago uniewinniony. Decyzję taką podjął sąd w Kigali, stolicy Rwandy. Tym samym z bpa Misago zdjęto zarzuty o współudział w ludobójstwie w czasie wojny domowej w Rwandzie w 1994 r. Na biskupie ciążyło oskarżenie, że podczas wojny uczestniczył w wiecach, na których ekstremiści z ówczesnego rządu, opanowanego przez Hutu, omawiali plany wymordowania będących w mniejszości Tutsich. Biskup Misago od początku kategorycznie zaprzeczał zarzutom, podkreślając, że stanowią one część kampanii antykościelnej w Rwandzie. W pierwszą rocznicę jego uwięzienia miejscowi biskupi ogłosili list, w którym solidaryzowali się z bp Misago i zwracali uwagę na długoletnie ataki na Kościół katolicki w Rwandzie.

• Kościół wobec AIDS w Brazylii. Rzecznik brazylijskiego ministerstwa zdrowia skrytykował Konferencję Biskupów Brazylii za dokument, w którym sprzeciwiają się oni używaniu prezerwatywy jako środka zapobiegającego AIDS. Także koordynator rządowego programu do walki z AIDS potępił biskupów za dołączenie do „obskuranckich środowisk” tego kraju. Biskupi brazylijscy w oficjalnym dokumencie piszą, że tylko czystość seksualna i wierność partnerowi czy partnerce jest skutecznym sposobem obrony przed AIDS. Komunikat ten jest odpowiedzią na wypowiedź jednego z biskupów, który stwierdził, że użycie prezerwatywy mogłoby być uznane w pewnych wypadkach za „wybór mniejszego zła” w obliczu ryzyka zarażenia się tą chorobą. Według Kościoła – uważają biskupi – najlepszym środkiem zapobiegawczym przeciw AIDS jest wychowywanie młodzieży w czystości. Autorzy dokumentu wyrazili też solidarność z nosicielami wirusa HIV, potępili „wszelkie formy ich dyskryminacji” i udzielili poparcia „tym wszystkim, którzy poświęcają im szczególną uwagę”.

• Kard. Franz König za szybką integracją Europy Wschodniej. Integracja Europy Wschodniej jest, zdaniem kard. Königa, jednym z decydujących aspektów rozwoju świadomości europejskiej. Emerytowany arcybiskup Wiednia uważa, że dążenie do jedności Europy powinno być zakorzenione w świadomości społeczeństw tej części świata i nie może być jedynie teoretycznym projektem, narzuconym odgórnie. Jego zdaniem UE przede wszystkim powinna zająć się integracją krajów Europy Wschodniej, m.in. ze względu na niepokojącą deklarację Władimira Putina, który zapowiedział, iż chciałby przywrócić Rosji jej dawną wielkość i siłę.

• W Moskwie spotkanie na szczycie. Patriarcha Aleksy II i metropolita Cyryl – każdy z osobna – przyjęli w Moskwie delegację Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan pod przewodnictwem kard. Edwarda Cassidy’ego. Tematem spotkania były napięcia pomiędzy prawosławnymi a grekokatolikami na Ukrainie Zachodniej oraz zbliżająca się sesja dialogu katolicko-prawosławnego w Baltimore (USA). W skład delegacji watykańskiej weszli ponadto: sekretarz Rady bp Walter Kasper i pracownik Sekretariatu ks. Józef Maj. Lipcowe rozmowy w Baltimore będą pierwszym od ’93 spotkaniem Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołami Rzymskokatolickim i Prawosławnym. W 1993 r. podczas spotkania w Libanie wspólnie potępiono uniatyzm jako metodę poszukiwania jedności, a zarazem uznano prawo istniejących obecnie Kościołów unickich do normalnego działania.

• „Mamy braci w kosmosie”. Uważa argentyński jezuita ksiądz Jose Funes, jeden z 250 uczestników międzynarodowego sympozjum na temat galaktyk, zorganizowanego przez watykańskie obserwatorium astronomiczne w siedzibie Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. „Typowa galaktyka to zbiór co najmniej stu miliardów gwiazd, wśród których może być mnóstwo planet podobnych do Ziemi z żywymi istotami, jak my. Jeżeli tak jest, w co głęboko wierzę, możemy je uważać za naszych braci w stworzeniu” – powiedział ks. Funes.

• Bp Carlos Ximenes Belo ciężko chory. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, jest ciężko chory na malarię. O chorobie swego współbrata poinformowali ojcowie salezjanie z Benediktbeuern koło Monachium, gdzie bp Belo miał być gościem festiwalu młodzieżowego.

• Kłopoty proboszcza z „wojującym ateistą”. Luciano Franceschettiego, określający się jako „wojujący ateista”, zażądał od proboszcza swej dawnej parafii ks. Danilo Serena wykreślenia z ewidencji ochrzczonych. Proboszcz odmówił, twierdząc, że „nie zamierza fałszować” ksiąg. Franceschetti zwrócił się więc o pomoc do głównego inspektora danych osobowych, ale urząd ten stwierdził, że umieszczenie jego nazwiska w ewidencji ochrzczonych nie stanowi naruszenia jego prywatności przez parafię. Ateista skierował więc sprawę do sądu twierdząc, że umieszczenie jego nazwiska w księdze ochrzczonych narusza jego „prawo do ateizmu” oraz godność osobistą. Sąd odrzucił skargę, zaś w uzasadnieniu stwierdził, że „rejestracja aktu chrztu oraz włączenie go do ksiąg parafialnych w najmniejszym stopniu nie narusza wolności religijnej skarżącego: nie przeszkodziło mu to bowiem wyrzec się wiary katolickiej ani publicznie przyznawać się do ateizmu”. Obrońca proboszcza oświadczył, że wyrok odzwierciedla zasadę rozdziału Kościoła od państwa, zagwarantowaną w konstytucji Republiki Włoskiej.

 

... I W POLSCE

• Dokument wyznający winy Kościoła względem judaizmu, niewierzących i wyznawców innych religii opracowuje Rada Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego. „To będzie w dużej mierze wyznanie win Kościoła, ale nie tylko” – zapowiedział przewodniczący rady bp Stanisław Gądecki. Rada omawiała projekt 16 czerwca na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Według bp. Gądeckiego dokument wpisuje się w nurt wyznania win Kościoła przez Ojca Świętego i Prymasa Polski. Projekt zostanie przedłożony 23 czerwca biskupom na Konferencji Episkopatu Polski. Rada podsumowała również III Dzień Judaizmu w Polsce. Okazało się, że w różnych diecezjach różnie go zorganizowano. „Niektóre diecezje starały się wprowadzić spotkanie modlitewne, poprowadzić jakąś sesję, zorganizowały jakieś spotkania kulturalne, które przybliżały judaizm z całym dziedzictwem kulturalnym Żydów polskich” – powiedział bp Gądecki. W niektórych diecezjach biskupi jedynie poprosili swoje parafie, by do modlitwy powszechnej włączyły intencje za wszystkich Żydów. Jednak kilka diecezji w ogóle nie dostrzegło problemu i nie zorganizowały nic. Zdaniem bp. Gądeckiego świadczy to o niezrozumieniu idei Dnia Judaizmu. „Chodzi przede wszystkim o zmianę mentalności samych katolików, którzy powinni odkryć więź łączącą judaizm i chrześcijaństwo – tłumaczył ideę Dnia Judaizmu bp Gądecki.

• Biskupi polscy zaapelowali o rozwiązanie problemu przydrożnej prostytucji. List w tej sprawie Prezydium Episkopatu przekazało ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Markowi Biernackiemu. Biskupi zaapelowali do ministra Biernackiego rozważenie możliwości usunięcia z Polski „kobiet obcych narodowości zajmujących się prostytucją na polskich drogach”. Towarzyszyć temu powinno odsyłanie z naszego kraju stręczycieli organizujących przydrożną prostytucję. Zdaniem biskupów konieczne jest podjęcie szybkich i konsekwentnych działań na poziomie ogólnopolskim eliminujących to „gorszące zjawisko”. Biskupi zwrócili uwagę, że skala tego zjawiska jest coraz większa. „Nasz piękny, swojski krajobraz został oszpecony obrazem prowokacyjnie zachowujących się prostytutek, które ostentacyjnie manifestują swoją obecność” – czytamy w liście. Pasterze Kościoła zaznaczają, że coraz częściej spotykają się z głosami wiernych domagających się oficjalnego głosu w tej sprawie.

Po spotkaniu z ministrem Biernackim sekretarz Episkopatu bp Piotr Libera poinformował, że niebawem MSWiA rozpocznie działania mające na celu ograniczenie przydrożnej prostytucji.

„Prostytucja przydrożna jest zjawiskiem dotyczącym moralności życia społecznego, dlatego zajęcie przez Kościół stanowiska w tej sprawie było koniecznością wynikającą z roli jaką podejmuje on w społeczeństwie” – powiedział KAI rzecznik Konferencji Episkopatu Polski o. Adam Schulz.

• Założona przez Episkopat Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została zarejestrowana. Nowa kościelna fundacja zamierza wspierać edukację młodzieży wiejskiej, wspomagać też będzie prace badawcze związane z pontyfikatem Jana Pawła II oraz chrześcijańskie media. Przewodniczącym Rady Fundacji jest abp Tadeusz Gocłowski a prezesem zarządu Piotr Gaweł. Fundacja planuje ustanowienie wysokiej nagrody pieniężnej „TOTUS”, przydzielanej raz w roku w pięciu kategoriach związanych z tworzeniem kultury chrześcijańskiej. Współpracę finansową z Fundacją zadeklarowały już najbardziej renomowane polskie firmy.

• Uroczystość nadania ks. Manfredowi Deselaersowi przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów tytułu Człowiek Pojednania odbyła się w Warszawie (16 czerwca). Laureat jest Niemcem zaangażowanym w pojednanie polsko-niemieckie i niemiecko-żydowskie. Od 1990 r. mieszka w Oświęcimiu i pracuje w Centrum Dialogu i Modlitwy. Napisał książkę „Bóg a zło – w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz”. Podczas uroczystości ks. Deselaers przeprosił Żydów za prześladowania ich przez chrześcijan oraz Polaków za to, co ich spotkało ze strony Niemców.

• Niemal 1000 osób z 35 ośrodków dla niepełnosprawnych umysłowo z całej Polski uczestniczyło w III Ogólnopolskim Spotkaniu Integracyjnym w Radwanowicach pod Krakowem (15 czerwca). „To miejsce ratuje świat!” – mówił metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. odprawionej przy ołtarzu polowym w siedzibie Fundacji św. Brata Alberta.

• Biskup płocki prof. Stanisław Wielgus po raz drugi został członkiem zespołu ds. Etyki Badań Naukowych przy Komitecie Badań Naukowych.

• Wyróżnienia: Honorowe obywatelstwo miasta stołecznego Warszawy otrzymał rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. Roman Bartnicki; zaś przyznany w tym roku po raz pierwszy przez krakowską Wspólnotę św. Brata Alberta „Chleb i Światło” Medal Bezdomnych – Józefa Hennelowa.

• Jubileusze: 30-lecia kapłaństwa obchodził biskup polowy WP Sławoj Leszek Głódź (podczas jubileuszowej Mszy św. w katedrze polowej w Warszawie bp Głódź został przyjęty w poczet Zakonu Maltańskiego); 30-lecie święceń kapłańskich obchodził także nasz przyjaciel i autor, wybitny duszpasterz i filozof o. Jan Andrzej Kłoczowski; zaś 40-lecie kapłaństwa – nasz redaktor naczelny ks. Adam Boniecki.

• 48 proc. Polaków jest przeciwna temu, aby władze państwowe kierowały się zasadami społecznej nauki Kościoła – wynika z sondażu przeprowadzonego przez OBOP pod koniec maja. Aprobuje to 44 proc. badanych, zaś 8 proc. nie potrafiło wyrazić opinii na ten temat. Zdaniem rzecznika Episkopatu o. Adama Schulza badania te dowodzą, że „wiara jest przez Polaków postrzegana w wymiarze osobistym i rodzinnym. Trudniej natomiast dostrzec implikacje wiary, Ewangelii i nauki społecznej Kościoła w wymiarze szerszym”. 77 proc. badanych darzy zaufaniem Kościół katolicki. Zaufania wobec niego brakuje 19 proc. Polaków. 63 proc. ocenia, że udział Kościoła w życiu publicznym jest za duży. Natomiast 27 proc. badanych twierdzi, że jest taki jak powinien być. Według 4 proc. ankietowanych jest za mały, a 6 proc. nie potrafiło zająć w tej sprawie stanowiska.

• Opinie. „Radio Maryja, szanując zdobycze i reguły demokracji, podkreśla podmiotowość słuchaczy i ich prawo do publicznego wyrażania własnych opinii. Jednakże nie jest to równoznaczne z utożsamianiem się Radia Maryja z poglądami i opiniami niektórych słuchaczy biorących udział w dyskusjach religijnych i publicystycznych. Oficjalne stanowisko rozgłośni wyrażają – dyrektor Radia Maryja i rzecznik prasowy. Powielanie pomówień Radia Maryja o antysemityzm uważamy za głęboko niesprawiedliwe i krzywdzące” (fragment oświadczenia Radia Maryja, domagającego się od Prezydenta RP sprostowania i przeprosin za nazwanie rozgłośni antysemicką i antyprezydencką podczas niedawnej wizyty w Izraelu).

 

 

 

 

 

Nr 26, 25 czerwca 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl