Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Relacji Trójcy Świętej do człowieka poświęcił Papież Swą katechezę w trakcie audiencji środowej (7 czerwca). „Stworzenie rozumne ma w sobie wpisany ścisły związek ze Stwórcą” – stwierdził Biskup Rzymu, zauważając, iż tę głęboką więź „tworzy nade wszystko dar życia”. Jan Paweł II wskazał na dwa główne wymiary tego daru, jakimi są charakter fizyczny i historyczny naszego życia, u którego źródeł leży „trynitarna interwencja miłości i błogosławieństwa” oraz wymiar życia wiecznego, „które należy rozumieć jako udział w »życiu Bożym«”. To życie paschalne, transcendentne „otwiera nas ku przyszłości, poza granice naszej przemijalności jako stworzeń”. Jest ono „życiem samego Boga i zarazem życiem synów Bożych”, wobec której to prawdy „reakcją wierzącego musi być nie słabnące zdumienie i bezgraniczna wdzięczność”. Odnosząc się do formuły św. Ireneusza „Chwałą Boga żyjący człowiek”, Papież podkreślił, iż „godność życia nie wynika jedynie z jego źródeł, czyli z faktu, że pochodzi ono od Boga, ale także z jego celu, z jego przeznaczenia do komunii z Bogiem przez poznanie Go i umiłowanie”, bowiem „życie człowieka to oglądanie Boga”.

• Uroczystości Zesłania Ducha Świętego poświęcone były rozważania Jana Pawła II przed niedzielną modlitwą Regina Caeli (11 czerwca). Papież przypomniał szczególne znaczenie, jakiego w świetle tej uroczystości nabiera obchodzony w ramach Wielkiego Jubileuszu światowy dzień modlitw o współpracę między religiami świata, przebiegający pod hasłem „Nowina Jezusa Chrystusa: świadectwo i dialog”. „Zaprasza on każdego ochrzczonego i każdą wspólnotę kościelną do zastanowienia się, jak z większym zaangażowaniem głosić i dawać świadectwo Chrystusa wszystkim z zachowaniem respektu dla różnych przynależności religijnych” – powiedział Jan Paweł II.

Złożył również życzenia dla przywódców Korei Północnej i Południowej, którzy w tych dniach odbędą historyczne spotkanie w Phenianie, wyrażając nadzieję, że ich rozmowy przyczynią się do „pojednania pomiędzy oboma narodami, pomiędzy rodzinami oddzielonymi od siebie przez prawie pół wieku”. Po modlitwie Jan Paweł II odniósł się do sytuacji w Kongu i jego stolicy Kisangani, gdzie toczą się krwawe walki. Wstrząśnięty wiadomościami o tym Papież podkreślił, że cywilna ludność miasta stała się po raz kolejny „więźniem przemocy zwalczających się nawzajem zbrojnych grup”.

• Jan Paweł II wezwał chrześcijan do większego zaangażowania misyjnego, a także do dialogu i poszanowania przekonań innych (10 czerwca). Papież wygłosił homilię podczas Mszy św. sprawowanej na placu św. Piotra w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego. U progu trzeciego tysiąclecia świat jawi się jako „mapa różnych religii”, powiedział Papież. Dodał, że „jeśli chrześcijanie pozostaną otwarci na działanie Ducha Świętego, wówczas pomoże im On głosić jedyne i uniwersalne, zbawcze orędzie Chrystusowe w poszanowaniu wobec innych przekonań religijnych”. Nie wskazując konkretnych przykładów, Biskup Rzymu zauważył, że określone sytuacje uniemożliwiły głoszenie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. W takich przypadkach może przekonywać dawanie „cichego świadectwa życia i świętości”.

• Prezydent Rosji Władymir Putin został przyjęty przez Jana Pawła II, 5 czerwca. (Zob. relacja Marka Lehnerta – obok.)

• Papież zaapelował o międzynarodową pomoc dla Sumatry. W trakcie trzęsienia ziemi, do jakiego doszło w nocy z 3 na 4 czerwca, śmierć poniosły 94 osoby, a 500 jest rannych. W telegramie do bpa. Josepha Suwatana, przewodniczącego Konferencji Biskupów Indonezji, Jan Paweł II wyraził nadzieję, że wspólnota międzynarodowa „odpowie szybko na pilne potrzeby tych, którzy przeżyli” kataklizm.

• Wielką rolę zmarłego prezydenta Syrii Hafeza el-Asada podkreślił Jan Paweł II w telegramie wystosowanym do syna Asada – Baszara. Papież przekazał wyrazy ubolewania rodzinie z powodu śmierci prezydenta. Jednocześnie wyraził nadzieję, że kraj będzie „podążał drogą pokoju”.

• Expo Missio 2000 – to nazwa nowej ekspozycji otwartej w Rzymie przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Angelo Sodano. Ilustruje ona w nowatorski sposób pracę misjonarzy katolickich na wszystkich kontynentach. Na terenie opactwa św. Pawła (Tre Fontane) w dzielnicy EUR przy Via Laurentina 289 przedstawiono początki pracy misyjnej, a także jej dzień dzisiejszy. Mówią o nim plansze, wykresy, zdjęcia a także sami misjonarze, którzy zmieniać się będą co dwa tygodnie. Najatrakcyjniejszym elementem wystawy jest multimedialny pokaz zatytułowany „Światłość światłości”, w którym zastosowano najnowocześniejsze zdobycze techniki. Ekspozycja czynna będzie do 6 stycznia 2001 r.

• Watykański „minister kultury” kard. Paul Poupard pisze scenariusz telewizyjnego filmu o św. Augustynie. Inicjatorem przedsięwzięcia jest kierowana przez francuskiego kardynała Papieska Rada Kultury. Film przygotowuje włoska wytwórnia „Lux Vide”, a jego współproducentem będzie Gerard Depardieu, który zagra w nim rolę epizodyczną. Reżyserię powierzono Algierczykowi Rachidowi Benhadjowi, który chce w roli głównej obsadzić Johna Malkovicha. Rolę matki św. Augustyna – św. Moniki – zaproponowano Sophii Loren.

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Wizyta Papieża w Rosji nie jest w zasadzie wykluczona, ale musi ona zostać wcześniej bardzo troskliwie przygotowana – zadeklarował patriarcha Moskwy i Całej Rusi, Aleksy II, w wywiadzie opublikowanym przez dziennik „Komersant” (10 czerwca). W przeciwnym wypadku – zdaniem patriarchy – papieska wizyta byłaby wyłącznie „telewizyjnym show zakrywającym nie rozwiązane problemy pomiędzy Kościołami”. „Problemy w stosunkach między naszymi Kościołami mogą zostać przekroczone o ile Watykan wyrzeknie się swojego prozelityzmu prowadzonego na ziemiach, które tradycyjnie przynależą naszemu Kościołowi” – oświadczył zwierzchnik rosyjskiego prawosławia. Patriarcha zarzucił też Papieżowi, że odmawia potępienia okupowania cerkwi prawosławnych w trzech diecezjach Zachodniej Ukrainy przez miejscowych grekokatolików.(Na przełomie lat 80. i 90. po przywróceniu wolności religijnej grekokatolicy na Ukrainie, których w 1946 r. przemocą wcielono do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, zaczęli odbierać swe dawne majątki.) „Ta rana nie przestaje krwawić i zagraża naszym stosunkom z Rzymem” – dodał Aleksy II. Dzień wcześniej podczas nabożeństwa z okazji 10. rocznicy swego wyboru na najwyższe stanowisko w RKP, Aleksy II odrzucił możliwość zaproszenia Jana Pawła II do Moskwy i podziękował prezydentowi Władimirowi Putinowi za to, że podczas wizyty w Watykanie nie ponowił zaproszenia Papieża do Rosji.

• Mimo odrodzenia religijnego lat 90. większość prawosławnych nie chodzi do cerkwi – wynika z sondażu Ogólnorosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej. W 1989 roku było w Rosji 30 proc. wierzących i 65 proc. ateistów. W 2000 – 52 proc. wierzących i 35 proc. ateistów. „Przeważająca większość osób uważających się za prawosławnych nie uczestniczy nawet w podstawowych obrzędach cerkiewnych” – zauważa komentator „Wriemia Nowosti”.

• O przeznaczanie na rzecz Kościoła dziesiątej części swoich dochodów zaapelowały do francuskich katolików Narodowy Komitet Solidarności oraz Komisja Społeczna Konferencji Biskupów tego kraju. We wspólnym dokumencie „Jubileusz i pieniądze” oba gremia wskazały, że oddawanie tej dziesięciny – w formie podatków, kościelnej tacy oraz zbiórek na cele humanitarne i charytatywne – byłoby głęboko ewangeliczne. Prezentując tekst, bp Georges Pontier, przewodniczący Narodowego Komitetu Solidarności – skupiającego 14 organizacji charytatywnych i religijnych – wyjaśnił, że wezwanie do rachunku sumienia ze swego przywiązania do dóbr materialnych, jest konkretyzacją jubileuszowego zaproszenia do nawrócenia. Za największe nieszczęście, jakie może sprowadzić pieniądz autorzy dokumentu uważają to, że „przemieniony w bożka, odgradza od innych ludzi”.

Kościół katolicki we Francji utrzymuje się wyłącznie z ofiar wiernych. Poza dwoma departamentami w Alzacji i Lotaryngii nie istnieje tam, jak w innych krajach Zachodu, żadna forma podatku kościelnego. Praktyka oddawania 10 proc. swoich dochodów na potrzeby Kościoła jest już od kilkunastu lat praktykowana we Francji w licznych nowych wspólnotach i ruchach religijnych. Obecny apel jest próbą rozszerzenia tej praktyki na ogół francuskich katolików.

• Kościół brazylijski pozytywnie ocenił skazanie na 19 lat więzienia posiadacza ziemskiego  za zlecenie zabójstwa. „Wyr ok na Alvesa Amorima doda sił ruchom chłopskim w regionie. Proces ten stworzy precedens w walce z niesprawiedliwością na wsi” – powiedział ks. Adriano Sella z Komisji „Iustitia et Pax” Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii. Zdaniem komentatorów, skazanie na wieloletnie więzienie potężnego latyfundysty stanowi precedensowy wyłom w dotychczasowej bezkarności, z której korzysta klasa posiadaczy w tym regionie, gdzie w ciągu ostatnich 30 lat zabito setki wieśniaków.

• Zmarł kard. Paul Zoungrana, emerytowany arcybiskup Wagadugu (Burkina Faso) w wieku 83 lat. W telegramie kondolencyjnym do obecnego arcybiskupa Wagadugu Jan Paweł II podkreślił zaangażowanie zmarłego kardynała w niesieniu światła Dobrej Nowiny mieszkańcom Burkina Faso i Afryki oraz jego służbę na rzecz potrzebujących, zwłaszcza w regionie Sahelu.

• Flirt w internecie przez osobę zamężną czy żonatą jest także grzechem – uważa ks. Antonio Sciortino, redaktor naczelny tygodnika „Famiglia Cristiana”. Jego zdaniem także w internecie dochodzi do relacji intymności, którą porównać można nie tylko do „nieczystych myśli”, ale także do uczynków zasługujących na potępienie. Nie można więc na podstawie opinii, że chodzi o medium „neutralne”, utrzymywać, iż również użytek, jaki z niego się czyni, jest „neutralny” moralnie.

 

... I W POLSCE

• Nad Jeziorem Lednickim koło Gniezna odbyło się IV Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży (10/11 czerwca). W spotkaniu, którego pomysłodawcą i organizatorem jest dominikanin o. Jan Góra, uczestniczyło 70 tys. osób, o jedną trzecią więcej niż się spodziewano. Kilkunastogodzinne spotkanie rozpoczęło się od przywiezienia z katedry gnieźnieńskiej na lawecie armatniej relikwii  św. Wojciecha. Pielgrzymów powitał abp Muszyński, w którego diecezji leży Lednica. Prymas Polski poświęcił 1200-kilogramowy dzwon Trzeciego Tysiąclecia (unosząc się za pomocą strażackiego dźwigu na wysokość kilkunastometrowej konstrukcji).

Dźwięk dzwonu obwieścił rozpoczęcie Nabożeństwa Prawa i Przymierza, w czasie którego uczestnikom spotkania rozdano ponad 50 tys. mosiężnych tabliczek z wyrytymi na nich literami hebrajskimi oznaczającymi Dziesięć Przykazań. Tabliczki zostały wykonane z przetopionej lufy czołgu. Podczas nabożeństwa przy tańcu uczestników przed ołtarz wniesiono procesyjnie Arkę Przymierza, którą według biblijnego opisu wykonał z drzewa akacjowego jeden z gnieźnieńskich stolarzy. Następnie na lednickich błoniach wylądowało ponad dwudziestu skoczków spadochronowych, co dało znak do rozpoczęcia symbolicznego Nabożeństwa Wcielenia, podczas którego uczestnikom spotkania rozdano pobłogosławione przez abp. Juliusza Paetza 50 tysięcy egzemplarzy „Ewangelii wg św. Łukasza” z dedykacją Jana Pawła II.

Po nabożeństwie odtworzono nagrane na kasecie wideo w Watykanie przesłanie Jana Pawła II do uczestników lednickiego spotkania. „Uwierzcie Chrystusowi. Uwierzcie, że On pierwszy was wybrał, abyście ze swej strony mogli w sposób wolny dokonać wyboru. Nie lękajcie się zawsze wybierać Chrystusa. Niech ten wybór kształtuje waszą teraźniejszość i waszą przyszłość” – wołał do młodych Papież. Podczas nabożeństwa odprawiono również Drogę Krzyżową. Rozważania do poszczególnych stacji odczytali m.in. opiekun narkomanów Marek Kotański oraz abp Nossol.

Głównym punktem uroczystości była Msza św. z uroczystości Zesłania Ducha Świętego, której po północy przewodniczył kard. Glemp. Kapłani otrzymali poświęcone przez Papieża stuły. Podczas liturgii Prymas ochrzcił jedno dziecko i pięcioro dorosłych. Po Mszy św. modlących się obdarowano symbolicznie chlebem i miodem. Następnie Prymas Polski przeprowadził młodzież przez bramę Trzeciego Tysiąclecia, przechodząc jako pierwszy pod stalową konstrukcją w kształcie ryby.

• Pod patronatem Kościoła odbyła się w Warszawie konferencja „Polska wieś wobec wyzwań integracji europejskiej” (7-8 czerwca). Konferencja została zorganizowana przez Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i stanowiła debatę nad wyzwaniami stojącymi przed polską wsią wobec procesu integracji z Unią Europejską. Uczestniczyli w niej m.in. komisarz ds. rolnictwa Komisji Europejskiej – Franz Fischler, minister rolnictwa – Artur Balazs, Prymas Polski kard. Józef Glemp, abp Tadeusz Gocłowski oraz bp Roman Andrzejewski. „Obserwujemy w Polsce z jednej strony pęd do nowoczesności, a z drugiej sentyment do takiego »hreczkosieja«, który ma konika i obrabia nim swój kawałek pola” – zauważył kard. Glemp. Prymas zwrócił uwagę na mające długą tradycję silne związki polskiego Kościoła z polskim rolnictwem. Natomiast bp Andrzejewski przypomniał, że Kościół życzliwie patrzy na Unię, gdyż widzi korzyści, które ona przynosi, jednak dostrzega także zjawiska niekorzystne. Biskup krytycznie ocenił brak dostatecznego zaangażowania najwyższych władz państwa w rozwiązywanie problemów rolników, co w konsekwencji wywołuje także negatywny ich stosunek do kwestii integracji europejskiej.

• Brak dostatecznego porozumienia i jedności między katolikami a prawosławnymi, to – wedle metropolity białostockiego – „główny grzech” społeczności katolików na Białostocczyźnie. „Chciałbym, żeby wyznawcy Kościołów mogli stanąć pod jednym krzyżem Chrystusowym i razem powiedzieć »Odpuść nam nasze winy«” – powiedział abp Stanisława Szymeckiego podczas uroczystości milenijnych w Białymstoku , z udziałem Prymasa Polski oraz kilkudziesięciu biskupów (9 czerwca). 

• Bp Władysław Miziołek został pośmiertnie odznaczony tytułem honorowego członka Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Rada obradowała w Gdańsku na II walnym zebraniu z okazji uroczystości 40-lecia tamtejszej gminy muzułmańskiej oraz 10. rocznicy otwarcia meczetu w Gdańsku-Oliwie (jednego z trzech istniejących w Polsce). Członkowie Rady wybrali nowe władze. Dotychczasowego sekretarza generalnego Macieja Musę Konopackiego zastąpił o. Adam Wąs, werbista. Współprzewodniczącymi zostali po raz drugi: Selim Chazbijewicz, imam meczetu w Gdańsku, a ze strony katolickiej – Zdzisław Bielecki, prezes Fundacji dzieło Odbudowy Miłości (DOM). W obradach uczestniczyli także przedstawiciele wspólnot muzułmańskich z Białorusi i Litwy. Przy okazji obrad Rady w Muzeum Etnograficznym w Oliwie została otwarta wystawa „Tatarzy polscy”, a w gdańskim meczecie odbyło się spotkanie modlitewne z udziałem muzułmanów, chrześcijan i żydów.

• Jubileusz 25-lecia sakry biskupiej obchodził biskup pomocniczy tarnowski Władysław Bobowski.

• I Międzynarodowe Targi Budownictwa Sakralnego „Sacroexpo 2000” obyły się w Kielcach (7-9 czerwca). Swoje wyroby zaprezentowało 116 firm polskich i zagranicznych. Pokazano m.in. sieci komputerowe, które pozwalają na sterowanie wszystkimi urządzeniami znajdującymi się w kościele; nowoczesne materiały budowlane, energooszczędne systemy ogrzewania, oświetlenia, elektroniczne organy. Można było obejrzeć belgijskie szaty liturgiczne, kanadyjskie witraże, greckie i ukraińskie ikony oraz francuskie rzeźby z kamienia. Zorganizowano także degustację win mszalnych.

 

 

 

 

 

Nr 25, 18 czerwca 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl