Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• „Niech Rzym pozostanie punktem odniesienia, komunii i jedności dla całego Kościoła i odnowy duchowej całej ludzkości” – tym życzeniem Jan Paweł II zakończył kazanie w czasie Mszy św. w dniu Jubileuszu Diecezji Rzymskiej (28 maja). Papież przypomniał, że Kościół w Wiecznym Mieście, który z woli samego Chrystusa „przewodzi w miłości” całej wspólnocie chrześcijańskiej, długo przygotowywał się do Wielkiego Jubileuszu. Najpierw był synod diecezjalny, potem – od grudnia 1995 do uroczystości Zesłania Ducha Świętego w roku ubiegłym – tzw. misja miejska, w której uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób, głównie świeckich. Wraz z Papieżem Eucharystię koncelebrowali m.in. kard. Roger Etchegaray i wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej kard. Camillo Ruini wraz ze swymi biskupami pomocniczymi. Koncelebransami byli też liczni rzymscy proboszczowie, księża kierujący urzędami Wikariatu Rzymu i pracujący w tej diecezji. W uroczystości uczestniczyło co najmniej 300 tys. osób.

• Czerwcowym obchodom Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 poświęcił Jan Paweł II swe rozważania przed niedzielną modlitwą Regina Coeli, kończącej Jubileusz Diecezji Rzymskiej (28 maja). Papież powierzył opiece Matki Bożej Jubileusz Migrantów i Podróżujących (1-3 czerwca), Jubileusz Dziennikarzy (1-4 czerwca) oraz Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny (18-25 czerwca). Jan Paweł II nawiązał też do święta Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, kończącego miesiąc maryjny i tradycyjnej watykańskiej procesji wieczornej do Groty Matki Bożej z Lourdes. „W Lourdes, podobnie jak w Fatimie, Matka Boża przekazała ludziom to samo orędzie: modlitwy i pokuty jako bezpośrednie echo napomnienia ewangelicznego: czuwajcie i módlcie się! – mówił Jan Paweł II. – Tylko w ten sposób pokój będzie mógł zatriumfować w sercach: między ludźmi i między narodami”.

• „Po przebyciu dróg historii i po wejściu również do ciemności śmierci, granicy naszej skończoności i zapłaty za grzech, Chrystus powraca do chwały, którą odwiecznie dzieli wraz z Ojcem i Duchem Świętym” – powiedział Jan Paweł II w katechezie podczas środowej audiencji generalnej (24 maja). Było to kolejne nauczanie papieskie z rozpoczętego pod koniec zeszłego roku cyklu poświęconego tajemnicy Trójcy Świętej. Omawiając biblijne perykopy poświęcone Wniebowstąpieniu Pańskiemu, Papież zauważył, że jest ono „objawieniem Trójcy Świętej wskazującym cel, ku któremu zmierza historia osobista i powszechna”.

• Podczas audiencji Jan Paweł II przyjął byłą prostytutkę, którą pogładził po głowie. Jest ona przedstawicielką 40 byłych cór Koryntu, głównie z Afryki, przybyłych na Plac Świętego Piotra wraz z ks. Orestem Benzim, który opiekuje się nimi we włoskim ośrodku duszpasterskim.

• Jubileusz Ludzi Nauki odbył się w Watykanie (23-25 maja). Rozpoczęła go międzynarodowa konferencja z udziałem 350 uczestników, wśród których znajdowali się m.in. abp Józef Życiński, ks. Michał Heller, minister Hanna Suchocka i prof. Andrzej Szczeklik z UJ. Obrady poświęcone były relacjom między nauką i wiarą na kanwie papieskiej encykliki „Fides et ratio”. 24 maja uczestnicy Jubileuszu wzięli udział w wieczornym nabożeństwie pokutnym w bazylice Ducha Świętego w Sassia, podczas którego została sformułowana prośba o przebaczenie za winy indywidualne i zbiorowe różnych środowisk naukowych oraz za postawy chrześcijan nie uznających w przeszłości prawomocnej autonomii poszukiwań naukowych. 25 maja naukowcy uczestniczyli w bazylice św. Piotra w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem kard. Paula Pouparda, prefekta Papieskiej Rady Kultury. Przemawiając na zakończenie tej Eucharystii Jan Paweł II wezwał ludzi nauki do „działania w służbie dobra pojedynczych osób i całej ludzkości, z szacunkiem dla godności każdej istoty ludzkiej i z poszanowaniem dla świata stworzonego”. Papież podkreślił, że poszerzając swą wiedzę o świecie i o samym sobie, człowiek dostrzega jakby przysłoniętą obecność Boga, która wpisana jest w dzieło stworzenia.

• Jubileuszowa liturgia w obrządku aleksandryjsko-etiopskim zgromadziła przedstawicieli zwaśnionych wspólnot Etiopii i Erytrei (26 maja). W tym dniu kalendarz etiopski obchodzi święto Maryi Przymierza Miłosierdzia – jedno z największych w tym Kościele. Koncelebrze, sprawowanej w bazylice Matki Bożej Anielskiej z udziałem biskupów obu krajów, przewodniczył emerytowany arcybiskup Addis Abeby kard. Paulos Tzadua. Obecni byli także prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich kard. Achille Silvestrini i przewodniczący Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu kard. Roger Etchegaray oraz nuncjusz apostolski w Etiopii i Erytrei abp Silvano Tomasi. Liturgię poprzedziły obrady biskupów (oba kraje mają wspólną konferencję biskupią). Z tej okazji specjalne przesłanie do abp Berhane-Yesus Demerew Souraphiela z Addis Abeby wystosował Jan Paweł II. „Afryka – napisał Papież – ma prawo do pokoju i solidarności, szczególnie oba wasze kraje, będące dziedzicami bogatej tradycji kultury chrześcijańskiej”.

Liturgia w obrządku aleksandryjsko-etiopskim była kolejną (po maronickiej i wschodniosyryjskiej) liturgią innych obrządków, odprawioną w ramach Wielkiego Jubileuszu w świątyniach Rzymu.

• Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Republiką Dżibuti w Afryce Wschodniej. W tym francuskojęzycznym kraju liczącym niewiele ponad pół miliona mieszkańców większość stanowią muzułmanie, a 10 proc. to chrześcijanie. Dżibuti jest 174 krajem świata, z którym Watykan utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

• Izba Reprezentantów Kongresu USA przyznała Janowi Pawłowi II Złoty Medal Kongresu – najwyższe odznaczenie cywilne w USA. Kongresmani wyrazili w niej uznanie dla Papieża jako twórcy pokoju i pojednania między religiami, określając go jako „światło przewodnie” na progu XXI wieku.

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• 10 osób straciło życie w starciach między katolikami a muzułmanami w Nigerii. Podczas zamieszek zniszczono kościoły i meczety. Według miejscowej policji, walki wybuchły, gdy społeczność katolicka odkryła ciało członka swej wspólnoty i postanowiła go pomścić, atakując domy i meczety należące do ludności muzułmańskiej. W odwecie muzułmanie podpalili kościoły i zaatakowali chrześcijan. Przywódcy religijni, zarówno chrześcijańscy jak muzułmańscy, potępili winnych tych walk. Miejscowość Kaduna, w której doszło do starć, była już miejscem gwałtownych walk międzyreligijnych w lutym br., gdy rząd tego stanu chciał wprowadzić islamskie prawo szariatu, obowiązujące już w sąsiednim stanie Zamfara. Podczas starć, które ogarnęły wówczas inne regiony Nigerii, zginęło ponad tysiąc osób.

• Europejski Kongres Żydów a polskie wyznanie win. Kongres wyraził zadowolenie z wypowiedzi kard. Józefa Glempa, który przeprosił publicznie za przejawy antysemityzmu w wypowiedziach i działaniach niektórych polskich księży: „Witamy z zadowoleniem przeprosiny kard. Glempa za antysemityzm występujący w polskim Kościele katolickim” – czytamy w oświadczeniu. Kongres zwraca także uwagę, że wypowiedź polskiego kardynała nastąpiła w kilka tygodni po marcowej wizycie Jana Pawła II w Izraelu, „która doprowadziła do znacznego postępu w stosunkach między Kościołem katolickim a narodem żydowskim”. Ta żydowska organizacja zrzesza obecnie 38 wspólnot żydowskich z krajów Unii Europejskiej i większości państw ze wschodniej części naszego kontynentu, skupiających łącznie ok. 2,5 mln Żydów. Na czele Kongresu stoi Francuz Henri Hajdenberg.

• Zamknięto siedem kościołów „podziemnych” w Chinach. Kościoły te należą do nie uznawanego przez władze komunistyczne Kościoła katolickiego wiernego Rzymowi. Wiadomości na ten temat przekazał Ośrodek Informacji nt. Praw Człowieka i Demokracji w Hongkongu. Także władze komunistyczne potwierdziły zamknięcie miejsc kultu, zaprzeczając jednocześnie, jakoby dochodziło do użycia przemocy.

• Złe stosunki między państwem a Kościołem na Kubie. Rzecznik Episkopatu ks. Orlando Marquez Hidalgo uważa, że po wizycie Jana Pawła II na Kubie w 1998 r. stosunki te nie rozwijały się tak, jak się można było spodziewać. Ks. Hidalgo uważa, że w pierwszym okresie po wizycie Papieża rzeczywiście nastąpiła normalizacja życia kościelnego. Doszło do tego, że biskupi mogli nawet przekazywać swoje oświadczenia za pośrednictwem mediów, a dzięki możliwości przyjazdów księży z zagranicy liczba kapłanów podwoiła się i osiągnęła liczbę ponad 300. Rzecznik Episkopatu krytycznie odniósł się jednak do władz, do przywracania obecnie przez władzę szeregu biurokratycznych przepisów, które utrudniają pracę Kościoła. W związku z tym, jego zdaniem, dialog między państwem a Kościołem został sparaliżowany.

• Pod hasłem „Eucharystia – źródło i szczyt życia chrześcijańskiego” zakończył się w Moskwie Ogólnorosyjski Kongres Eucharystyczny. Było to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w życiu Kościoła katolickiego na terenie Rosji i drugi punkt obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 o zasięgu ogólnokrajowym (Dni Młodzieży odbyły się na przełomie kwietnia i maja w Saratowie). W czasie Mszy św. i procesji modlono się m.in. o rychły przyjazd Jana Pawła II do Moskwy.

• Anglikanie Irlandii zabiegają o interkomunię. Kościół Anglikański Irlandii zaapelował do Kościoła katolickiego tego kraju o dopuszczenie interkomunii. Opublikowane w tej sprawie oświadczenie komisji ekumenicznej Kościoła anglikańskiego uznało za „całkowicie niezrozumiały” fakt, iż  Kościół katolicki zabrania swoim wyznawcom przyjmowania Komunii św. w  świątyniach anglikańskich. Stanowisko Kościoła katolickiego powoduje trudności zwłaszcza dla małżeństw mieszanych, czytamy w komunikacie Kościoła anglikańskiego, który uznaje Kościół katolicki jako autentyczną część Kościoła powszechnego i zezwala swoim członkom na przyjmowanie Komunii podczas nabożeństw w świątyniach katolickich.

 

... I W POLSCE

• Członkowie dawnego PAX-u rozliczali się ze związków tej organizacji z systemem komunistycznym. „Na przestrzeni dziesięcioleci naszej działalności popełniliśmy i jako wspólnota i jako pojedyncze osoby wiele grzechów, błędów i zaniedbań – mówił Ziemowit Gawski, przewodniczący Zarządu Głównego stowarzyszenia podczas XX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana na Jasną Górę (27 maja). – Szczególnie przejawiały się one w latach wielkich konfliktów społecznych w PRL-u. Każdy z nich miało swój wymiar i kontekst społeczno-polityczny, ale każde miało też szczególny wymiar moralny. Dotykało osób, wspólnot, społeczeństwa i poszczególnych instytucji. Dlatego dzisiaj z żalem i bólem mówimy o ranach zadanych przez nasze środowisko jedności Kościoła w Polsce, jego pasterzom, głównie przez nieodpowiedzialne wkraczanie katolików świeckich w obszar zastrzeżony nauczaniu i jurysdykcji Kościoła. Błagamy Miłosiernego Boga oraz Was bracia i siostry o przebaczenie. Z bólem i żalem obejmujemy to wszystko co prowadziło ludzi naszego środowiska do ulegania systemowi komunistycznemu”.

• Polskokatolicy poprosili o przebaczenie i sami przebaczyli Kościołowi rzymskokatolickiemu. W imieniu Kościoła polskokatolickiego w RP akt prośby o przebaczenie wypowiedział jego biskup naczelny Wiktor Wysoczański podczas nabożeństwa ekumenicznego 26 maja we wrocławskim kościele garnizonowym św. Elżbiety. „W Roku Wielkiego Jubileuszu, pełni pokory i zrozumienia naszych niedoskonałości i przewinień – my, Kościół polskokatolicki – stajemy przed naszymi braćmi rzymskokatolickiego Kościoła, wyciągamy nasze dłonie ku pojednaniu i powtarzamy: przebaczamy i prosimy o przebaczenie” – głosi akt skruchy. W nabożeństwie wzięli udział biskupi uczestniczący w Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej, przedstawiciele Cerkwi Prawosławnej i Kościołów ewangelickich. Kościół rzymskokatolicki reprezentowali: metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz, abp Alfons Nossol – przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, bp Jacek Jezierski – przewodniczący ds. dialogu teologicznego z Kościołem Polskokatolickim oraz nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk.

Polscy starokatolicy wywodzą się z Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, założonego w USA pod koniec ub. wieku przez ks. Franciszka Hodura w wyniku buntu przeciw dominacji hierarchii niemieckiej i irlandzkiej w życiu polskiej społeczności emigracyjnej.

• W Piekarach Śląskich zakończyły się główne uroczystości pielgrzymki świata pracy i pracodawców, będące kulminacyjnym punktem katowickiej części ogólnopolskich obchodów Wielkiego Jubileuszu (28 maja). Uroczystościom z udziałem 40 biskupów i ponad 100 tys. pielgrzymów przewodniczył metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski. Kazanie wygłosił metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz. Obecni byli: Prymas Polski kard. Józef Glemp oraz nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk. Ks. Prymas zaapelował o modlitwę za polityków. Zauważył, że gdy patrzymy na trudne, a czasem gorszące sprawy z życia publicznego, skłonni jesteśmy do krytyki i oskarżeń. „To oburzenie jest czasem słuszne, ale jednego nam czasem brakuje i o to dziś apeluję: o modlitwę” – wołał kard. Glemp.

„Rok Święty – napisał do pielgrzymów Jan Paweł II – zachęca do ponownego odkrycia sensu i wartości pracy. Wzywa także do rozwiązania kwestii nierówności ekonomicznych i społecznych, istniejących w świecie pracy oraz do przywrócenia właściwej hierarchii wartości, tak, aby pierwsze miejsce zajmowała godność pracujących mężczyzn i kobiet, ich wolność, odpowiedzialność i współuczestnictwo”.

• Opinie. „Jeśli stawia się komuś pomnik, to trzeba uszanować tę osobę i jej nauczanie. Tymczasem w naszej polskiej rzeczywistości, tak łatwo o rozbieżność głoszonych haseł i świadectwa czynów. Tak łatwo o zewnętrzny sposób manifestowania wiary, której zaprzecza często codzienne życie. Nie wystarczy przyjąć Ojca Świętego w Parlamencie, witać go w oficjalnej urzędowej delegacji, stanąć w tłumie pielgrzymów, nie wystarczy tylko deklarować woli pojednania i szacunku dla drugiego człowieka. Nie wystarczy wznieść pomnik, nadać obywatelstwo, nazwać ulicę jego imieniem, jeżeli za tymi zewnętrznymi przejawami szacunku dla Wielkiego Polaka nie będzie realizowane w naszym życiu jego nauczanie” (Nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk podczas odsłonięcia pomnika Jana Pawła II w Puławach).

• Na katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się uroczystość poświęcenia Kolegium Jana Pawła II (28 maja). Budowa jedenastopiętrowego gmachu, największej inwestycji w 80-letniej historii uczelni, możliwa była dzięki składkom członków Towarzystwa Przyjaciół KUL oraz pomocy Polonii, głównie kanadyjskiej i amerykańskiej.

• Na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się pokaz fragmentów filmu fabularnego o kard. Wyszyńskim „Prymas – trzy lata z tysiąclecia” w reżyserii Teresy Kotlarczyk (29 maja).

• Prymas Polski rozstrzygnął konkurs na projekt architektoniczny świątyni Opatrzności Bożej (22 maja). Ze 101 propozycji zgłoszonych do konkursu wybrał do realizacji projekt grupy architektów z warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Do nowej warszawskiej świątyni będzie można wejść sześcioma wejściami, nad którymi nadbudowane będą niewielkie kościoły m.in. w stylu zakopiańskim i unickim. Dach będzie przypominał kopiec, którego szczyt zwieńczy bryła w kształcie kryształu.

• Kard. Józef Glemp nagrał specjalne dżingle radiowe zachęcające do rzucenia palenia. Na tle muzycznych fragmentów z Toccaty i Fugi d-moll Bacha Prymas Polski mówi dramatycznym głosem: „Przykazanie Boże: nie zabijaj! Ocal siebie i innych!”. W innym dżinglu przypomina: „Co 8 sekund 1 osoba umiera na choroby spowodowane paleniem tytoniu!” oraz „Koncerny tytoniowe sprzedają powolną śmierć!”.

 

 

 

 

 

Nr 23, 4 czerwca 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl