W najnowszym numerze

 

On-line: Obraz tygodnia •  Kronika religijna •  Komentarze

 

KOŚCIÓŁ

JAROSŁAW GOWIN: Brama w przyszły wiek czyli o wyznaniu win polskiego Kościoła wypowiedzianym przez Prymasa w Warszawie

„Przyzwyczailiśmy się, że wielkie, prorockie gesty wykonuje w imieniu Kościoła – także Kościoła w Polsce – Jan Paweł II. Słowa prymasa Glempa, wypowiedziane podczas sobotniej Mszy Jubileuszowej, są takim wielkim gestem – gestem zakreślającym miarę chrześcijaństwa i miarę człowieczeństwa”. (Tekst wystąpienia Prymasa drukujemy w najnowszym numerze na str. 4.)

MACIEJ ZIĘBA OP: Świadek nadziei czyli o monumentalnej biografii Jana Pawła II, napisanej przez George’a Weigela

Książka ta „jest próbą szukania odpowiedzi na pytanie: jak to się stało, ze nieznany szerszej publiczności przybysz »z dalekiego kraju«, zachowując ciągłość instytucji zredefiniował u progu nowego tysiąclecia sposób sprawowania papieskiej posługi, nadał jej nowe znaczenie i nowy prestiż”.

RYSZARD FILAS: I ambitny, i ryzykowny czyli o szansach projektu katolickiej Telewizji Familijnej

„Nowy program ma unikać »grzechów«, przypisywanych dzisiejszym telewizjom publicznym, a zwłaszcza komercyjnym. W odróżnieniu od nich – mówili twórcy nowej TV – »bezpieczna telewizja familijna« promuje wartości rodzinne; nastawia widza optymistycznie do świata, natomiast unika tego, co kojarzy się ze złem: wulgaryzmów, eksponowania seksu, sensacji, przemocy i okrucieństwa”.

ALEKSANDRA BAJKA z Paryża: Projekt jak katedra czyli o katolickiej telewizji we Francji

„ – Katedry XXI wieku będą medialne – mówi Jean-Michel di Falco, biskup pomocniczy Paryża. – Dzisiaj stworzenie telewizji to decyzja tego samego rzędu, co zbudowanie kościoła”.

DARIUSZ KOWALCZYK: A wy za kogo mnie uważacie? czyli o „Wprowadzeniu do chrystologii” Jacquesa Dupuisa – nowym na polskim rynku kompetentnym i ciekawie napisanym podręczniku omawiającym naukę o Jezusie.

JAN TURNAU: Ministrowanie czyli wspomnienie o zmarłym niedawno emerytowanym biskupie pomocniczym warszawskim Władysławie Miziołku, zasłużonym ekumeniście.

ABP JÓZEF ŻYCIŃSKI: z cyklu „Okruchy Słowa” o pokonywaniu lęku

MICHAŁ OKOŃSKI: Twarze kapłaństwa czyli o nowym cyklu telewizyjnym tworzonym we współpracy z miesięcznikiem „Znak”.

MARIAN ŚNIEŻYŃSKI: w cyklu „Nie tylko dla teologów” o książce ks. JANA DYDUCHA, poświęconej wizytacjom kanonicznym kardynała Wojtyły.

JACEK BOLEWSKI SJ: Bóg jest miłością czyli cotygodniowa medytacja nad czytaniami liturgicznymi.

 

KRAJ I ŚWIAT

ROMAN GRACZYK: Salto mortale (AWS przed wyborami)

Marian Krzaklewski narzucił Akcji Wyborczej Solidarność swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich. Ale w dłuższej perspektywie ten sukces może przerodzić się w klęskę. „Można się poważnie obawiać, że po wyborach prezydenckich w rybryce »koszta« przyjdzie wpisać także »rozpad AWS«”.

KRZYSZTOF DĘBNICKI: Optymizm w obliczu tragedii (Dalajlama w Polsce)

Kim jest duchowy i polityczny przywódca Tybetańczyków, który niedawno odwiedził nasz kraj? „Dalajlama za tytułami nie przepada, bo uważa siebie za »zwykłego człowieka«: nie jeździ mercedesem, nie nosi jedwabnych szat, jest skromny, uprzejmy i bezpośredni. Jeśli na jakieś pytanie nie zna odpowiedzi, nie ukrywa tego”.

RYSZARD TERLECKI: Profesora Pigonia sprawa ewidencyjno–obserwacyjna

W cyklu „Krakowscy uczeni w materiałach UB i SB”, historia inwigilacji i donosów na wybitnego historyka literatury XX wieku, prof. Stanisława Pigonia.

 

KULTURA

Kto dostanie Nagrodę Literacką NIKE? – ankieta „Tygodnika Powszechnego”
 

WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI: Siedem portretów, czyli laudacja na cześć nowych doktorów honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego – Karla Dedeciusa, Henryka Mikołaja Góreckiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Jerzego Jarockiego, Pietro Marchesaniego, Sławomira Mrożka i Jerzego Nowosielskiego

„Uniwersyteckie doktoraty honorowe niezbyt często nadawane są artystom. A przecież uniwersytet, w swym źródłowym znaczeniu, oznaczać może i oznaczać powinien nie tylko universitas w sensie społeczności nauczających i uczących się, ale i universitas jako szczególną jedność wszystkich umiejętności przez człowieka uprawianych, będących wyrazem zarówno jego aspiracji poznawczych, jak i potrzeb twórczych, bogacących i doskonalących świat. Patronuje temu przecież trójjedność prawdy, piękna i dobra, uznawana od wieków w naszym kręgu kulturowym za wartość najwyższą. Nie ma większego powołania człowieka niż dążenie do urzeczywistniania wartości. I nikt bardziej nie zasługuje na miano wielkości niż ci, którym powołanie to udaje się wypełniać w stopniu najwyższym.”

JAN JÓZEF SZCZEPAŃSKI: I on też umilkł, czyli wspomnienie o zmarłym Andrzeju Szczypiorskim

„Z Andrzejem Szczypiorskim, który do tej pory stanowi ważny element mojej rzeczywistości, nie widywałem się już od szeregu lat. Jego powtórne małżeństwo, jego częste wyjazdy do Niemiec i moja uporczywa choroba (Parkinson), uniemożliwiająca mi opuszczanie Krakowa, przyczyniły się do ustania kontaktów między nami. A kiedyś były one bardzo częste i zawsze ciekawe.

JULIAN KORNHAUSER: Wyznanie, wyzwanie, włóczęga, czyli o książce „Linia życia”, wyborze wierszy Jacka Bierezina

„Jacek Bieriezin – poeta i sportowiec, eseista i działacz opozycyjny jako autor tomików wierszy, w tym dwu wydanych za granicą, dość wyraźnie różni się od typowych przedstawicieli Nowej Fali.”

KRYSTYNA CZERNI: Głos malarza, czyli recenzja filmu dokumentalnego o Janie Lebensteinie, który telewizyjna Dwójka wyemituje 29 maja

„Są w tym filmie wspaniałe, mistrzowskie kadry: samotny Lebenstein przemierza puste galerie Luwru, wędruje po wyludnionych schodach, korytarzach jak po labiryncie; jest w jego kroku jakaś pewność i energia, wygląda trochę jak oprowadzający po swoich włościach gospodarz, a w każdym razie czujący się u siebie domownik... Jest niezwykła sekwencja scen, gdzie maluje swój ostatni (jak się okazało) obraz. Nie wiem, swoją drogą, jak Andrzejowi Wolskiemu udało się namówić na to malarza, który tak niechętnie odsłaniał kulisy „warsztatowej kuchni” – te zdjęcia mają wartość unikalną.”

ANITA PIOTROWSKA: Noc w Belgradzie, czyli recenzja filmu „Beczka prochu” serbskiego reżysera Gorana Paskaljevicia

„Scenariusz »Beczki prochu« powstał w oparciu o sztukę młodego dramaturga Dejana Dukovskiego. Nie ma w nim żadnych »okropności wojny«, w planie fabularnym odgrywa ona rolę wręcz marginalną. Podskórnie jednak wyczuwa się ją na każdym kroku – tkwi głęboko w każdym z bohaterów, w każdej jego relacji z drugim człowiekiem. I nie ma większego znaczenia, czy Dukovski z Paskaljeviciem pokazują przyczyny czy skutki wybuchu bałkańskiej »beczki prochu«. Film jest natomiast dość brutalną analizą psychicznej kondycji mieszkańców tej części świata, wyrażeniem absurdu wielkiej wojny w mikroskali codziennych międzyludzkich zachowań. U Paskaljevicia każde spotkanie naładowane jest trudną do wytrzymania dawką przemocy, psychicznego i fizycznego terroru. W tej przemocy jest coś atawistycznego, jakby była dla bohaterów rodzajem naturalnej ekspresji, jedynym możliwym sposobem reakcji.”

Duma i wstyd – z GORANEM PASKALJEVICIEM rozmawia Bogusław Żmudziński

„Po paryskiej premierze filmu, gdy rozpoczęły się naloty NATO na moją ojczyznę, uznano mnie – głównie za sprawą końcowych scen filmu – niemal za proroka.”

PIOTR GRUSZCZYŃSKI: Bezzębny uśmiech prowincji, czyli recenzja spektaklu „Wesołe kumoszki z Windsoru”, wyreżyserowanego przez Piotra Cieplaka w warszawskim Teatrze Powszechnym

„Teatr naiwny, uprawiany przez Piotra Cieplaka, przechodzi etap czyśćcowy.”

ŁUKASZ DREWNIAK: Wstyd na pół Polski, czyli recenzja „Makbeta”, wyreżyserowanego przez Waldemara Śmigasiewicza w krakowskim Teatrze Bagatela

„Od czego jest w teatrze dyrektor? Ano od dobrych pomysłów. I dyrektor krakowskiego Teatru Bagatela Jacek Schoen miał taki pomysł: na jubileusz osiemdziesięciolecia sceny wystawić »Makbeta« z Aleksandrem Domagarowem, gwiazdą »Ogniem i mieczem« w roli głównej. Życie i sztuka płatają jednak figle tym, którzy nie wiedzą, że nie wystarczy mieć tylko dobre pomysły. Trzeba ich jeszcze dopilnować.”

WOJCIECH BONOWICZ: nowe wiersze

 

FELIETONY

JÓZEFY HENNELOWEJ, ANDRZEJA DOBOSZA, MICHAŁA KOMARA, JANA MIODKA, EWY SZUMAŃSKIEJ i MARKA SKWARNICKIEGO

 

 

 

 

 

Nr 22, 28 maja 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze
Nike 2000

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl