Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Jan Paweł II beatyfikował Hiacyntę i Franciszka Marto, świadków objawień fatimskich (13 maja).Uroczystość wieńczyła pielgrzymkę do Portugalii, gdzie Papież przybył wieczorem 12 maja. Na lotnisku w Lizbonie spotkał się z prezydentem Portugalii Jorge Sampaio, a także – poza protokołem – podszedł do grupy zebranych na lotnisku dzieci. Następnie helikopterem Jan Paweł II udał się do Fatimy. W sanktuarium fatimskim Papież modlił się dłuższą chwilę w samotności, a u stóp figury Matki Bożej złożył swój pierścień z napisem „Totus Tuus”, który zaraz po wyborze na Stolicę Piotrową otrzymał w darze od kard. Stefana Wyszyńskiego. Następnego dnia rano Biskup Rzymu spotkał się z 93-letnią s. Łucją dos Santos, kuzynką Franciszka i Hiacynty, będącą trzecim świadkiem objawień. Przyjechała ona z Coimbry za zgodą miejscowego biskupa, ponieważ od 50 lat przebywa w tamtejszym klasztorze karmelitanek. Podczas Mszy beatyfikacyjnej, w obecności miliona pielgrzymów z Portugalii i z całego świata, Jan Paweł II złożył dziękczynienie za przykład życia dwojga nowych błogosławionych i za orędzie, jakie Matka Boża przekazała za ich pośrednictwem całemu światu w Fatimie. Wezwał ludzkość do nawrócenia, nawiązując do treści przesłania, jakie w tym miejscu Matka Boża powierzyła ludzkości. Wyraził też szczególną wdzięczność Maryi za uratowanie mu życia w zamachu na Placu św. Piotra, 13 maja 1981 r. Na zakończenie Mszy św. wystąpił watykański sekretarz stanu, kard. Angelo Sodano, ujawniając zarys przesłania tzw. trzeciej tajemnicy fatimskiej (tekst wystąpienia i komentarz na s. 13).

• O relacji między Trójcą Świętą a zmartwychwstaniem mówił Jan Paweł II podczas katechezy wygłoszonej na audiencji generalnej (10 maja). Papież rozważał biblijne obrazy związane ze Zmartwychwstałym: spotkanie z Marią Magdaleną oraz z apostołami w Galilei, podczas którego Chrystus nakazał im, by wszystkim narodom udzielali „chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Biskup Rzymu zauważył, że relacja między Trójcą a zmartwychwstaniem ukazana jest dobitnie w tekście z Ewangelii wg św. Jana, w którym Jezus nawołuje, by spragnieni wody przyszli do Niego: „A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego: Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony”. Objaśniając te słowa w kontekście Pięćdziesiątnicy Papież stwierdził, że „Ojciec i Duch są zatem zjednoczeni z Synem w najwyższej godzinie odkupienia”.

• „Przyjmując wezwanie, jakie Święta Dziewica przekazała wierzącym w Fatimie, módlmy się i czyńmy pokutę za Kościół, za uświęcenie kapłanów, za nawrócenie żyjących w grzechu i za pokój na świecie” – powiedział Jan Paweł II podczas niedzielnej modlitwy Regina Caeli (14 maja). Papież nawiązał w swym wystąpieniu do 37. Dnia Modlitw o Powołania, a także wspomniał pielgrzymkę do Fatimy. Natomiast Polakom powiedział: „Dzisiaj duchowo udaję się w pielgrzymce wraz z całą Polską i z Krakowem na Skałkę, aby uczcić wielkiego patrona, świętego Stanisława biskupa i męczennika, patrona ładu moralnego. Z Kościołem krakowskim śpiewam Te Deum za tysiąc lat diecezji”.

• W Niedzielę Dobrego Pasterza Jan Paweł II wyświęcił 26 prezbiterów z diecezji rzymskiej. Zwracając się do nowo wyświęconych Papież powiedział: „Za pośrednictwem waszych rąk Dobry Pasterz będzie nadal ofiarowywał sakramentalnie swe życie za zbawienie świata, przyciągając wszystkich do Siebie i zapraszając wszystkich do przyjęcia uścisku jedynego Ojca”.

• Eucharystia źródłem każdego powołania i posługi w Kościele – to tytuł Papieskiego Listu na 37. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Jan Paweł II pisze w nim m.in.: „Ziarno Bożego powołania, gdy jest zasiane z żarliwością, przyniesie owoc obfity. W obliczu ciężkiego kryzysu powołań kapłańskich i zakonnych, który dotyka niektóre regiony świata, trzeba – zwłaszcza w tym Roku Jubileuszu 2000 – działać tak, by każdy kapłan, każdy zakonnik i siostra zakonna, mogli ponownie odkryć piękno własnego powołania i świadczyć o nim wobec innych”.

• Jan Paweł II wyraził solidarność z bp. Augustinem Misago z Ruandy, podejrzanym o współudział w ludobójstwie. W toczącym się obecnie w Kigali procesie przeciwko biskupowi, prokurator zażądał kary śmierci – poinformowała agencja AFP. W telegramie skierowanym do bp. Misago Papież życzył oskarżonemu, by jak najszybciej odzyskał wolność i mógł podjąć na nowo obowiązki duszpasterskie w swojej diecezji.

• Abp Jean-Louis Tauran przebywał z kilkudniową wizytą w Bośni-Hercegowinie. Podczas spotkania z Radą Międzyreligijną tego państwa watykański dyplomata wyraził opinię, że Sarajewo powinno być „wieloreligijne, wieloetniczne i wielokulturowe”. Jak stwierdził, w stosunku do Kościołów i wspólnot religijnych Bośni odnosi się „złota zasada” mówiąca: „postępujcie tak, jak chcielibyście, aby postępowano wobec was”. Abp Tauran odwiedził m.in. Mostar, gdzie wyraził ubolewanie z powodu przedłużającej się procedury powrotu uchodźców, a także skrytykował fakt, że w samej Bośni-Hercegowinie istnieje znaczna liczba „wewnętrznych uchodźców”.

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Zamordowano dwóch księży. W Albanii został zabity 42-letni dominikanin, o. Joaquin Bernardo, który w Tiranie pomagał w przygotowywaniu demokratycznego systemu wyborczego. o. Bernardo był członkiem amerykańskiej fundacji ,,International Foundation for Elektion Systems”. Zwłoki zaduszonego i spętanego linami kapłana znaleziono na jednej z ulic miasta. Na Haiti natomiast zamordowano ks. Lagneau Belot, który był obrońcą praw człowieka. Na wiadomość o śmierci ks. Belota Jan Paweł II wysłał telegram kondolencyjny na ręce bp. Louisa Kebreau z diecezji Hinche, w którym potępił okrutną zbrodnię i wezwał naród haitański do jedności.

• Komentarze po ujawnieniu III Tajemnicy Fatimskiej.

Watykanista i dziennikarz „La Repubblica” Marco Politi uważa, że zwłoka, z jaką Jan Paweł II zdecydował się ujawnić tzw. Trzecią Tajemnicę Fatimską świadczy o jego skromności oraz przenikliwości politycznej. Gdyby Papież odwołał się do zawartej w tym proroctwie wizji zamachu na swoje życie w okresie zimnej wojny, to mógłby się narazić na zarzut uprawiania propagandy, a tak może ją przedstawić jako proroctwo, które sprawdziwszy się nadaje większej wiarygodności całemu fatimskiemu orędziu. Również publicysta turyńskiej „La Stampy” Marco Tosatti uważa, że zapowiedź ujawnienia przez Stolicę Apostolską tajemnicy dopiero teraz potwierdza opinię, iż przez lata kierowano się wyłącznie dobrem wiernych i nie chciano wywoływać niepotrzebnej psychozy czy obaw.

• W Niemczech działa pierwsza Fundacja ,,Donum Vitae”. Poradnie otwarto w Homburgu. Będzie ona mogła wydawać zaświadczenia umożliwiające dokonanie aborcji. Nie będzie to jednak instytucją oficjalnie firmowaną przez Kościół, gdyż stanowiłoby naruszenie papieskiej decyzji o zakazie wydawania takich zaświadczeń przez ośrodki katolickie. Jan Paweł II jesienią ubiegłego roku skłonił biskupów niemieckich do zaprzestania wydawania takich zaświadczeń (wymaganych przez niemieckie prawo do dokonania aborcji) przez poradnie kierowane przez Kościół. Po wielu miesiącach trudnych dyskusji, episkopat niemiecki przychylił się do prośby Papieża.

Jednak zdaniem Centralnego Komitetu Katolików (,,ZdK”), jednej z głównych organizacji katolików świeckich w Niemczech, Kościół dokonuje w ten sposób dezercji i odtrąca kobiety znajdujące się ,,w sytuacji osobistego konfliktu”. Dla ominięcia decyzji zarówno Papieża, jak i niemieckiej Konferencji Biskupów, ,,ZdK” powołało fundację ,,Donum Vitae” (,,Dar życia”) finansowaną m.in. z prywatnych dotacji. Ośrodek otwarty 5 maja w Homburgu jest pierwszym uruchomionym przez fundację.

Aborcja nie jest karalna w Niemczech, jeśli jest dokonana w pierwszych 12 tygodniach ciąży; warunkiem sine qua non jest również przedstawienie zaświadczenia o przeprowadzonej konsultacji w jednej z działających poradni. Ośrodki ,,Donum Vitae” chcą przekonywać kobiety, aby nie dokonywały aborcji, ale będą też zapewniać konieczną pomoc finansową i psychologiczną, niezależnie od ich ostatecznej decyzji – stwierdziła Mueller-Kunsmann. Do tej pory powołano do życia osiem regionalnych filii ,,Donum Vitae”. ,,Ale większość spośród 16 krajów związkowych zadeklarowała już chęć finansowania akcji ,,Donum Vitae” – uważa przewodnicząca fundacji Rita Waschbuesch.

• Watykan wobec konsekracji nowych biskupów w Chinach. Chiny zaprzeczyły, jakoby zamierzały dokonać konsekracji nowych biskupów nie uznawanych przez Papieża, przecząc tym samym informacjom pochodzącym ze źródeł watykańskich. ,,Nie mamy zamiaru dokonywać obecnie nowych konsekracji” – oświadczył Liu Bainian, wiceprzewodniczący Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich (PSKC). Ks. Bernardo Cervellera, dyrektor katolickiej agencji ,,Fides”, ujawnił, że PSKC zamierza wyświęcić kilku nowych biskupów. Jego zdaniem, decyzja ta spotkała się z dużym oporem w samym Kościele patriotycznym, którego liczni biskupi, księża i świeccy starają się o odbudowanie komunii z Papieżem.

• Kościoły a integracja europejska. Proces integracji europejskiej jest jednym z największych sukcesów XX wieku – uważa przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE), niemiecki biskup Josef Homeyer z Hildesheim. Podczas uroczystości w Hanowerze, upamiętniającej 50. rocznicę prezentacji planu Schumana bp Homeyer powiedział, że w chwili obecnej brakuje wszystkim stolicom europejskich przekonania, które byłoby wystarczające do przeprowadzenia niezbędnych reform. Bp Homeyer przestrzegł również przed tym, by nie ranić godności oczekujących na zintegrowanie z UE krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz nie pogardzać ich kulturą. Zwrócił uwagę, że pojęcie „rozszerzenie na Wschód” przyjmowane jest przez wielu ludzi w krajach byłego bloku wschodniego jako poniżenie, gdyż obawiają się oni nowej kolonizacji. Przewodniczący COMECE podkreślił także, że mieszkańcy Europy Zachodniej i Wschodniej muszą się wzajemnie od siebie uczyć.

• Nowym arcybiskupem Nowego Jorku został bp. Edward Michael Egan. Hierarcha uważany jest z jednej strony za konserwatystę, z drugiej zaś za człowieka otwartego na problemy społeczne. Cieszy się reputacją znakomitego administratora, któremu zależy na rozwoju szkolnictwa katolickiego, jak również ochronie i pomocy najbiedniejszym.

 

... I W POLSCE

• Klasztor ojców bernardynów i zespół kaplic w Kalwarii Zebrzydowskiej otrzymał Certyfikat Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO (9 maja). Dokument wręczył zakonnikom przedstawiciel UNESCO. Uroczystą Mszę św. z tej okazji odprawił w sanktuarium Męki Pańskiej metropolita krakowski Franciszek Macharski.

• Niezależnie od wyznawanej wiary powinniśmy żyć tym, czego naucza nasza religia – powiedział do Polaków Dalajlama, duchowy i polityczny przywódca Tybetańczyków (12 maja). Wraz z przedstawicielami Kościoła rzymskokatolickiego, Cerkwi prawosławnej, Kościołów ewangelickich, społeczności buddyjskiej, gminy żydowskiej i muzułmańskiej modlił się on w kościele środowisk twórczych przy pl. Teatralnym w Warszawie. Zdaniem Dalajlamy wszystkie wielkie religie niosą ze sobą przesłanie miłości, współczucia, wybaczania, zadowolenia i dyscypliny. ,,Na tej podstawie możemy budować prawdziwą harmonię” – podkreślił przywódca Tybetańczyków. Różnice rodzą się w momencie, gdy religia jest ,,tylko w naszej głowie”. Wspólną modlitwę poprowadził krajowy duszpasterz środowisk twórczych ks. Wiesław A. Niewęgłowski. Dalajlama przebywał w Polsce od 10 do 13 maja.

• Rozpoczął się XXXVII Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego (14 maja). W Polsce uwieńczeniem tygodnia modlitw będzie Krajowy Kongres Powołań, który 19-21 maja odbędzie się na Jasnej Górze. Według danych Episkopatu, trudno mówić w Polsce o kryzysie powołań do kapłaństwa – co dwudziesty ksiądz na świecie i co czwarty kleryk w Europie to Polacy. Spada natomiast liczba powołań zakonnych. Kryzys ten nie dotknął jedynie zgromadzeń klauzurowych, w których obserwuje się stały wzrost powołań.

• Doroczną Konferencję Rotary Internationale Polska poprzedziło nabożeństwo ekumeniczne we wrocławskim kościele garnizonowym (11 maja). Liturgię prowadzili wspólnie: ewangelicki biskup Ryszard Bogusz, proboszcz prawosławnej katedry wrocławskiej ks. Aleksander Konachowicz i kapłani rzymskokatoliccy na czele z kanclerzem Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej ks. Stanisławem Pietraszką. Powstała w 1965 r. organizacja zrzesza przedstawicieli świata biznesu. Jej celem jest przede wszystkim niesienie pomocy humanitarnej, promowanie wysokich standardów etycznych, przyczynianie się do budowy pokoju na całym świecie, a także zbliżenie do siebie ludzi różnych wyznań. Obecnie ruch rotariański liczy na całym świecie ponad 1 mln członków zrzeszonych w 26 tys. klubów działających w 146 krajach. Prezydent Wrocławskiego Rotary Club Roman Gramza w rozmowie z KAI podkreślił, że opinie o antykościelnym charakterze tego ruchu są zupełnie bezpodstawne.

• Prymas Polski poświęcił nowy warszawski biurowiec wzniesiony przy finansowym udziale archidiecezji warszawskiej (10 maja). Inwestorem budowy Roma Office Center u zbiegu ul. Nowogrodzkiej i Wspólnej w Warszawie była archidiecezja warszawska wraz z firmą ABC Holding. Strona kościelna wniosła do spółki grunt o powierzchni 3 tys. metrów kwadratowych a ABC Holding wyłożyła pieniądze stanowiące równowartość tego gruntu, ponadto współudziałowcy uzyskali kredyt na realizację inwestycji, której wartość szacowana jest na 24 mln dolarów. Działkę, na której wybudowano biurowiec archidiecezja otrzymała od miasta w zamian za grunty zabrane jej po wojnie i wykorzystane pod budowę osiedla mieszkaniowego przy pl. Teatralnym. Budynek liczy 11 tys. 700 m kw. powierzchni użytkowej na ośmiu kondygnacjach. Na parterze znajdą się sklepy, restauracje i punkty usługowe. Najemcy biur będą mieli do dyspozycji ponad 10 tys. mkw. Trzypoziomowy garaż podziemny zapewni 191 miejsc parkingowych. Atrakcyjność biurowca, poza usytuowaniem w samym centrum miasta podnosi sąsiedztwo hotelu Marriott, stacji metra Centrum oraz dworca kolejowego.

• Opinie. ,,Plebanie wyglądają jak fortece, a z księdzem można porozmawiać często tylko przez domofon. Księża boją się, bo ludzie myślą, że mają pieniądze. U nas wszystko jest otwarte i nigdy nie było włamania. Kościół jest Kościołem ubogich, a tak naprawdę ubodzy siedzą u Jego bram” (s. Małgorzata Chmielewska, przełożona wspólnoty Chleb Życia do kleryków z gdańskiego seminarium duchownego).

• Zmarł biskup senior archidiecezji warszawskiej Władysław Miziołek (l. 85), wybitny ekumenista i duszpasterz, w okresie stanu wojennego zaangażowany w pomoc represjonowanym.

• Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach pod Warszawą obchodzi w tym roku 25-lecie. O powstaniu Instytutu, jego celu i dorobku mówili uczestnicy sympozjum ,,Rodzina na przełomie wieków”, które odbyło się z okazji jubileuszu 13 i 14 maja w Łomiankach. ,,Rodzina jest największym darem Boga dla ludzkości. Winniśmy wszyscy jej strzec jak największego skarbu” – napisał Jan Paweł II w liście skierowanym do założyciela Instytutu abp. Kazimierza Majdańskiego. W sympozjum w Łomiankach uczestniczyli m.in. prefekt Kongregacji Nauczania Katolickiego abp Zenon Grocholewski i wicepremier Longin Komołowski.

Instytut Studiów nad Rodziną prowadzi pięcioletnie interdyscyplinarne studia nad rodziną – stacjonarne i zaoczne. Od 1993 r. prowadzone są dla nauczycieli wychowania rodzinnego oraz pracowników placówek opiekuńczych i wychowawczych trwające 4 semestry studia podyplomowe w zakresie historii małżeństwa i rodziny, antropologii, socjologii i psychologii małżeństwa, biomedycznych aspektów rodziny, etyki seksualnej małżeństwa i in. W ciągu 25 lat działalności Instytut ukończyło blisko 1500 absolwentów. Od 1992 r. podjęło studia i ukończyło uczelnię 160 cudzoziemców.

 

 

 

 

 

Nr 21, 21 maja 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl