Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Ekumeniczne Wspomnienie Świadków Wiary XX w. odbyło się w rzymskim Koloseum pod przewodnictwem Jana Pawła II (7 maja). W uroczystości wzięli udział zwierzchnicy bądź wysokiej rangi przedstawiciele 18 Kościołów i organizacji wyznaniowych, reprezentujących wszystkie tradycje chrześcijańskie. Składała się ona z nabożeństwa Słowa Bożego i z ośmiu wezwań, podczas których wymieniono świadków, którzy oddali życie za Chrystusa, m.in.: rosyjskiego patriarchę prawosławnego Tichona, zamordowanego w 1925 r., greckokatolickiego biskupa rumuńskiego Ioana Suciu, który zmarł w więzieniu w 1950 r., arcybiskupa salwadorskiego Oscara Romero, zamordowanego w 1980 r.  Swoje świadectwo złożył m.in. b. więzień obozu hitlerowskiego w Dachau, biskup senior diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Ignacy Jeż.

Szacuje się, że liczba męczenników za wiarę w XX w. może stanowić 2/3 wszystkich, którzy w ciągu 2000 lat chrześcijaństwa zginęli za wiarę w Chrystusa. Najbardziej do masowego męczeństwa naszych czasów przyczyniły się: dawny Związek Radziecki i jego państwa satelickie, Niemcy hitlerowskie, Hiszpania republikańska, Meksyk, kraje do dzisiaj rządzone przez komunistów w Azji (Chiny, Korea Płn., Wietnam, w mniejszym stopniu Laos), Kuba, szereg krajów afrykańskich i azjatyckich. Ustaleniem liczby zajęła się powołana przez Papieża Komisja ds. Nowych Męczenników pod przewodnictwem ukraińskiego greckokatolickiego biskupa we Francji M. Hrynczyszyna.

•  „Nowe pokolenia winny wiedzieć, ile kosztowała wiara, którą otrzymały w spadku, aby przyjąć z wdzięcznością pochodnię Ewangelii i oświetlić nią nowy wiek i nowe tysiąclecie” – powiedział Jan Paweł II podczas rozważań przed modlitwą Regina Caeli (7 maja). Zapowiadając wieczorną uroczystość w Koloseum Papież podkreślił, że choć „dobiegające końca tysiąclecie upływało wśród mrocznych cieni, jednak rozbłyskują wśród nich także wspaniałe światła. Są to liczni mężczyźni i kobiety, chrześcijanie wszelkich wyznań, ras i wieku, którzy świadczyli o wierze w okresie ciężkich prześladowań, w więzieniach, wśród licznych ogołoceń, a wielu z nich przelało także swoją krew, aby pozostać wiernymi Chrystusowi, Kościołowi i Ewangelii”.

• Chwała Trójcy Świętej w Męce Pańskiej była tematem katechezy Jana Pawła II podczas środowej audiencji ogólnej (3 maja). Było to kolejne nauczanie z rozpoczętego pod koniec ub. r. cyklu trynitarnego. Omawiając etapy Męki Chrystusa, Papież zauważył, że w jej trakcie „Chrystus w pełni otworzył swój strwożony byt na działanie Ducha Świętego, Duch zaś dodał Mu bodźca niezbędnego, by Jego śmierć stała się doskonałą ofiarą dla Ojca”.

Zwracając się do kilku tysięcy rodaków, przybyłych na audiencję (byli wśród nich m.in. kard. Franciszek Macharski, bpi Zbigniew Kraszewski z Warszawy-Pragi i Roman Andrzejewski z Włocławka), Papież poświęcił swe przemówienie przypadającym w tym dniu świętom – kościelnym i narodowym. Wspomniał też postacie św. Wojciecha i św. Stanisława, którzy „dopełniają niejako tryptyku świąt patronalnych: Bogurodzica Królowa Polski, święty Wojciech i święty Stanisław. To świadectwo Wojciecha i Stanisława trwa w ciągu wieków, z pokolenia na pokolenie, i przynosi coraz to nowe owoce świętości. Takim owocem jest również kanonizacja siostry Faustyny, która miała miejsce ubiegłej niedzieli”.

• Problemy związane z bezrobociem i globalizacją były tematem przemówienia, Jana Pawła II do 200 przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców z całego świata (2 maja). Do zebranych w Sali Klementyńskiej uczestników 1-majowego Jubileuszu Ludzi Pracy Papież powiedział m.in., że poważny problem bezrobocia zostałby na pewno rozwiązany, gdyby gospodarka, finanse i organizacja pracy na szczeblu krajowym oraz światowym nie traciły z pola widzenia człowieka jako ostatecznego celu swej działalności. Im bardziej rynek staje się globalny, tym bardziej konieczne jest równoważenie go globalną kulturą solidarności, liczącą się z potrzebami najsłabszych. Na zakończenie Papież wspomniał o zagranicznym zadłużeniu krajów rozwijających się i wyraził uznanie dla prób rozwiązania go. W spotkaniu wziął udział m.in. przewodniczący „Solidarności” Marian Krzaklewski.

• Głębokie współczucie z powodu śmierci 4 zakładników na filipińskiej wyspie Basilan wyraził Jan Paweł II w liście skierowanym na ręce przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich Filipin abp Orlando Quevedo.

• Kard. John O’Connor był „wielkodusznym i odważnym świadkiem Ewangelii oraz energicznym obrońcą życia ludzkiego” – napisał Jan Paweł II w telegramie kondolencyjnym przesłanym na ręce biskupa pomocniczego Nowego Jorku Roberta Brucato. Papież przypomniał zaangażowanie zmarłego 3 maja amerykańskiego hierarchy w dialog ekumeniczny i międzyreligijny. Osobistym wysłannkiem Jana Pawła II na pogrzeb kard. Johna O’Connora został sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Angelo Sodano.

• Audiencje. Jan Paweł II przyjął prezydenta Szwajcarii Adolfa Ogi.

• 35 nowych halabardników Gwardii Szwajcarskiej zostało zaprzysiężonych na Dziedzińcu św. Damazego (6 maja). W uroczystości wziął udział m.in. prezydent Szwajcarii Adolf Ogi oraz kardynałowie Andrzej Maria Deskur i Henri Schwery (ze Szwajcarii). Przybyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i wojskowi zaprzyjaźnionych armii. Gwardia Szwajcarska liczy obecnie 121 osób.

• Stolica Apostolska i Litwa podpisały układy o stosunkach Kościół-państwo. Trzy dokumenty regulujące stosunki między państwem a Kościołem na Litwie zostały podpisane w Wilnie. Pierwszy dotyczy zagadnień prawnych, drugi – współpracy na polu oświatowym i kulturalnym, trzeci – opieki duszpasterskiej nad katolikami w wojsku. Litwa jest pierwszą z nadbałtyckich republik postsowieckich, która zawarła porozumienie, odpowiadające konkordatowi, ze Stolicą Apostolską.

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Sześć osób zginęło podczas rozruchów na indonezyjskiej wyspie Ambon. Do starć, na tle religijnym, doszło na „linii demarkacyjnej” między chrześcijańską a muzułmańską częścią stolicy wyspy. Jest wielu rannych, spłonęły kolejne domy. Rozruchy trwają z przerwami od stycznia 1999 r. Dotychczas zginęło ok. 3 tys. osób. Przyczyną konfliktów są nierówności społeczne, a także walka o przewagę polityczną.

• Nowy cud za wstawiennictwem bł. ojca Pio. O uzdrowieniu sześcioletniego chłopca poinformował gwardian klasztoru w San Giovanni Rotondo, Giammaria Cocomazzi, w którym błogosławiony spędził większą część swego życia. Cud miał miejsce w styczniu tego roku, ale dopiero teraz wiadomość przekazano opinii publicznej.

Zimą, do założonego przez ojca Pio szpitala „Dom Ulgi w Cierpieniu”, przywieziono chłopca z ciężkim zapaleniem opon mózgowych, u którego później stwierdzono ostrą niewydolność nerek. „Stan dziecka był beznadziejny” – wspomina dyrektor szpitala Orazio Pennelli.  Personel, pacjenci i odwiedzający ich krewni modlili się o zdrowie chłopca zarówno w szpitalu, jak w klasztorze. Dziecko wyzdrowiało po 30 dniach.

• Kościoły RPA domagają się odszkodowania dla ofiar apartheidu. Podczas gdy tysiące zbrodniarzy zostało ułaskawionych przez Narodową Komisję Pojednania i Prawdy, ich ofiary otrzymały dotychczas jedynie obietnice odszkodowania. Rzecznik Kościoła anglikańskiego, ks. Michael Lapsley ostrzegł, że takie rozczarowanie może powodować prywatne akty odwetu. Także koordynator Komisji Iustitia et Pax  katolickich biskupów RPA, Ashley Green-Thompson oświadczył w Pretorii, że karygodnym jest rządowe zaniedbanie odszkodowań: „Byłoby rzeczą tragiczną, gdyby proces pojednania kojarzył się jedynie negatywnie, jako pojednanie ze sprawcami”. Powołana do życia w 1996 r. Narodowa Komisja Pojednania i Prawdy ujawniła zbrodnie apartheidu w raporcie opublikowanym w 1998 r. Zaleca on wypłatę odszkodowań dla ofiar, godny pochówek zmarłym oraz utworzenie miejsc pamięci.

Ofiarami łamania praw człowieka przez reżim apartheidu jest ok. 18 tys. osób. Jak dotąd tylko kilka tysięcy z nich otrzymało symboliczne kwoty oraz list od byłego prezydenta Nelsona Mandeli, informujący, że ostateczna regulacja w sprawie odszkodowań zostanie uchwalona przez parlament.

• Kościół a niewolnictwo. Kościół katolicki w Trynidadzie i Tobago przeprosił za udział w niewolnictwie. Podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej z okazji Roku Wielkiego Jubileuszu biskup pomocniczy w archidiecezji Port of Spain, John Mendes, modlił się, aby „Bóg zechciał przebaczyć grzechy i przyjąć naszą skruchę”. Prosił również, w imieniu Kościoła, o przebaczenie zaniedbań w stosunku do innych wspólnot wyznaniowych.

Na Trynidadzie i Tobago żyje ok. 1,3 mln osób, w większości potomków byłych niewolników afrykańskich i przymusowych robotników z Indii.

• Bp Carlos Ximenes Belo negatywnie ocenia działania ruchów chłopskich. Bp Belo, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, skrytykował zajmowanie siłą pól leżących odłogiem przez brazylijski ruch chłopów bez ziemi („Movimiento sin Tierra” – MST). „Z zasady jestem przeciwny gwałtownym protestom, gdyż uważam, że najlepszym wyjściem jest dialog” – powiedział biskup uczestniczący w obchodach 500-lecia ewangelizacji Brazylii. Podziękował też za pomoc udzieloną przez Kościół i rząd Brazylii mieszkańcom Timoru Wschodniego.

• Pielgrzymka „Kirche in Not” do Rzymu. Ponad 2 tys. pracowników i sympatyków międzynarodowego dzieła pomocy „Kirche in Not/Ostpriesterhilfe” (Kościół w Potrzebie/Pomoc Księżom na Wschodzie – KiN) uczestniczyło w pielgrzymce do Rzymu z okazji Roku Wielkiego Jubileuszu. Głównym punktem sześciodniowej pielgrzymki była ceremonia upamiętniająca męczenników XX wieku i udział w ekumenicznym nabożeństwie sprawowanym w tej intencji.

„Kirche in Not” informuje, że w 1999 roku zginęło męczeńską śmiercią 17 księży, dziewięć sióstr zakonnych, czterech seminarzystów i dwóch katechetów. Organizacja od ponad 50 lat finansuje projekty duszpasterskie pomagające zagrożonym i prześladowanym chrześcijanom na całym świecie.

• Po śmierci kard. Johna O’Connora. „Izrael i naród żydowski straciły prawdziwego przyjaciela, człowieka wielkiego formatu moralnego i duchowego” – powiedział izraelski minister spraw zagranicznych David Lévy. „Kardynał O’Connor pracował przez długie lata nad zbliżeniem narodu żydowskiego i Kościoła katolickiego, jak również nad pojednaniem pomiędzy Izraelem a Watykanem” – podkreślił szef izraelskiej dyplomacji (o kardynale pisze Wojciech Płazak s. 11).

• Ekologia a Kościoły. „Dzień Stworzenia” zamierzają wprowadzić do obchodów roku kościelnego (prawdopodobnie 1 września) przedstawiciele europejskich Konferencjach Biskupów odpowiedzialnych za problematykę ekologiczną. „Jeśli uda się na nowo obudzić wrażliwość wobec wszystkich istot, wówczas będzie można uratować dzieło Stworzenia” – uważa sekretarz Rady ks. Aldo Giordano.

 

... I W POLSCE

• We wszystkich polskich diecezjach 3 maja odprawiono Msze św. ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Centralnym uroczystościom na Jasnej Górze przewodniczył Prymas Polski i kard. Adam Maida z Detroit. W wielu miastach zorganizowano także obchody patriotyczno-religijne z okazji 209. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Na Jasnej Górze Prymas Polski wezwał do odpowiedzialnego i aktywnego wspierania społecznego rozwoju Polski. Zaznaczył, że konieczne jest większe zaangażowanie w działalność dobroczynną. „Nie wystarczy samo narzekanie, krytykowanie i lamentowanie, jak to słyszy się na falach niektórych pobożnych radiostacji” – powiedział Ksiądz Prymas. Zwrócił uwagę, że odpowiedzialność, jakiej potrzeba Polakom to „ciche badanie sprawy, upomnienie i modlitwa o nawrócenie”. Prymas Polski podkreślił, że walka polityczna powinna polegać na wymianie argumentów wypowiadanych z życzliwością. „Tylko kompetentni ludzie mogą podjąć się borykania z przejawami złośliwości szatańskiej” – powiedział kard. Glemp.

W Lublinie abp Józef Życiński zwrócił uwagę, że hasło „Polska dla Polaków” ma korzenie głęboko pogańskie. „Jeśli ktoś bezkrytycznie używa tego hasła, to zapomina, że najpiękniejsze karty naszej historii dokonywały się przy współpracy z przedstawicielami innych narodów” – powiedział metropolita lubelski podczas Mszy św. inaugurującej w Lublinie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W katedrze na Wawelu bp Kazimierz Nycz podkreślił, że kanonizacja s. Faustyny Kowalskiej jest wydarzeniem porównywalnym z wyniesieniem na ołtarze św. Wojciecha, a nowa święta jest darem narodu polskiego dla Europy u progu III tysiąclecia.

• Dotychczasowe sposoby przekazywania wiary przestają być skuteczne, a osoby konsekrowane muszą szukać nowych metod świadczenia o Chrystusie, uważa kard. Eduardo Martinez Somalo, prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Wystąpił on 5 maja na Jasnej Górze podczas Sympozjum Przełożonych Wyższych Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. „Drogi dojrzewania ludzkiego, chrześcijańskiego i kościelnego, które do tej pory pozwalały na przekazywanie wiary z pokolenia na pokolenie przestają funkcjonować” – mówił kard. Somalo. Dlatego „instytuty życia konsekrowanego są wezwane do nieustannego nawracania się i ustawicznej formacji, aby stawać się w Kościele znakiem i zaproszeniem dla wszystkich”.

W sympozjum „Rozpoznać czas nawiedzenia” uczestniczyło ok. 350 wyższych przełożonych zakonów męskich, żeńskich, zakonów kontemplacyjnych i instytutów świeckich oraz zaproszeni goście. Przybyli m.in. s. Rita Burlet – przewodnicząca Międzynarodowej Unii Wyższych przełożonych żeńskich oraz o. Jesus Lecea – przewodniczący Międzynarodowej Unii Przełożonych Męskich. Mszę św. 4 maja odprawiał dla uczestników sympozjum Prymas Polski kard. Józef Glemp

• Ok. 2 tys. wiernych uczestniczyło w Ogólnopolskim Jubileuszu Robotników i Rzemieślników w Kaliszu (1 maja). Biskup kaliski Stanisław Napierała zaapelował, aby w stosunkach między pracownikami i pracodawcami kierować się miłosierdziem, podkreślił również, że obowiązkiem rządzących jest zapewnienie pracy bezrobotnym. Na uroczystości do sanktuarium św. Józefa przybyli robotnicy w VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Robotników i po raz pierwszy rzemieślnicy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemieślników. Mszy św. dla zgromadzonych przewodniczył sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Piotr Libera, koncelebrowało ją 10 biskupów, m.in. metropolita przemyski abp Józef Michalik.

W sanktuarium św. Józefa w Kaliszu znajduje się pierwszy na świecie ukoronowany wizerunek tego świętego. Jego kult, sięgający połowy XVII w., związany jest z obrazem Świętej Rodziny, zwanym również obrazem św. Józefa Kaliskiego.

• Wznowiony przed rokiem „Przegląd Katolicki” zostanie zawieszony na czas nieokreślony. Ostatni numer pisma ukaże się 14 maja. Decyzję taką podjął niespodziewanie wydawca – Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, sp. z o.o., ze względu na wysokie koszty wydawania „Przeglądu”.

• Właściciel sklepu z antykami w Kielcach odkrył relikwie św. Barbary i św. Teodory.

Relikwie znajdowały się w blacie stolika. Skrytka zabezpieczona była pieczęcią biskupa krakowskiego, a obok napisano datę 10 czerwca 1869 r. Antykwariusz, który kupił stolik od klienta dla własnego użytku, chce przekazać relikwie jako dar do kieleckiego kościoła na Karczówce, gdzie znajduje się znana figura św. Barbary z XVII wieku.

• Kaplica pierwszych objawień św. Faustyny przy starym Rynku w Płocku została ogłoszona diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Decyzję o erygowaniu sanktuarium ogłosił biskup płocki Stanisław Wielgus, podczas Mszy św. dziękczynnej za dar kanonizacji Apostołki Miłosierdzia.

• Instytut Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji przygotowano międzynarodowe sympozjum nt. „Rodzina na przełomie wieków”, które odbędzie się w Łomiankach k. Warszawy, w dniach 13-14 maja. Swój udział zapowiedzieli m.in. abp Zenon Grocholewski – prefekt Kongregacji Nauczania Katolickiego, a także kard. Alfonso Lopez Trujillo – przewodniczący Papieskiej Rady Rodziny.

• Kopie bazylik świata powstają przy sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. W ogrodzie przy kościele ustawiono już rzymską bazylikę św. Piotra oraz bazylikę z Jasnej Góry. Miniaturowe budowle wznieśli w ramach prac dyplomowych uczniowie Technikum Budowlanego z Limanowej. Miniaturowe bazyliki cieszą się dużym zainteresowaniem pielgrzymów, którzy odwiedzają sanktuarium będące kościołem jubileuszowym Roku Świętego.

• Już po raz trzeci w Bydgoszczy zainaugurowano rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Ponad 400 miłośników motocykli, zgromadziło się na Mszy św. sprawowanej przed kościołem Matki Bożej Nieustającej Pomocy na bydgoskich Ugorach, której przewodniczył ks. Janusz Konysz. To właśnie on na swym suzuki poprowadził ulicami Bydgoszczy, po zakończeniu Eucharystii, kawalkadę 236 motocykli.

 

 

 

 

 

Nr 20, 14 maja 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl