Obraz tygodnia

 

Papież Jan Paweł II kanonizował siostrę Faustynę Kowalską (1905–1938), orędowniczkę Bożego Miłosierdzia, zapisującą w „Dzienniczku” objawienia otrzymywane od Jezusa. W obecności 150 tys. pielgrzymów Ojciec Święty podkreślił, że orędzie świętej Faustyny o łaskawej miłości Boga, który pochyla się nad każdą ludzką biedą, powinno stać się niewyczerpanym źródłem nadziei i zachętą do pomocy bliźnim. • Tysiąc lat po zjeździe Bolesława Chrobrego z Ottonem III w najstarszej stolicy Polski spotkało się pięciu szefów rządów państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Węgier, Słowacji i Niemiec. Podpisali deklarację gnieźnieńską, popierającą zjednoczenie Europy i potępiającą nacjonalizm, ksenofobię i rasizm. W Gnieźnie odbyły się też wyjazdowe posiedzenia Sejmu i Konferencji Episkopatu. • Unia Wolności nie wystawi w wyborach prezydenckich żadnego kandydata – zdecydowała Rada Krajowa partii, większością zaledwie jednego głosu. • Sejm uchwalił zmiany w ustawie o wyborze prezydenta. Najważniejsze dotyczą finansowania kampanii – wprowadzono m.in. limit tzw. „cegiełek”, które służyły do ukrywania sponsorów. Wydatki na kampanię nie mogą przekroczyć 12 mln zł. • Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu postawiła zarzut płk Stanisławowi S., że w latach 1944-45, gdy był szefem powiatowego UB w Nisku, znęcał się nad żołnierzami AK i innych organizacji niepodległościowych. W ub. r. prezydent Kwaśniewski odznaczył płk S. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla niepodległości kraju. • Koalicja AWS-UW po raz kolejny szuka wspólnego kandydata na szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Po wycofaniu się z rywalizacji popieranego przez AWS posła Jerzego Polaczka mówi się o prof. Leonie Kieresie i prof. Andrzeju Zollu. • Marek A. Nowicki, kandydat na rzecznika praw obywatelskich, zrezygnował z ubiegania się o tę funkcję, bo koalicja AWS-UW nie uzgodniła zgodnego poparcia dla jego kandydatury. Popierany przez AWS Andrzej Sikora nie uzyskał wymaganych 3/5 w głosowaniu sejmowym. • Dotychczasowy rzecznik praw obywatelskich, prof. Adam Zieliński wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego przeciw tzw. eksmisjom na bruk (bez wskazania zastępczego lokalu socjalnego) lokatorów nie mających środków do życia. • Sejm odrzucił wniosek SLD o wotum nieufności dla ministra SWiA Marka Biernackiego. • W Bydgoszczy nietrzeźwy policjant przejechał pieszego, który zmarł wskutek obrażeń. Sprawca uciekł z miejsca wypadku. • W krakowskiej izbie wytrzeźwień zmarł zupełnie trzeźwy mieszkaniec Nowej Huty. Skierował go tam, jako pijanego, lekarz pogotowia ratunkowego. Gdy pięć godzin później zbadano lekarza, miał w wydychanym powietrzu 0,79 promila alkoholu. • Zmarł Ireneusz Sekuła, b. szef GUC i b. wicepremier w rządzie Mieczysława Rakowskiego. Pod koniec marca Sekuła postrzelił się próbując odebrać sobie życie. • W 1999 r. cudzoziemcy kupili w Polsce ok. 246 hektarów ziemi. • W 14. rocznicę katastrofy w Czarnobylu w stolicy Białorusi odbył się zorganizowany przez opozycję Marsz Czarnobylski. Była to największa od 1996 r. manifestacja przeciwko prezydentowi Łukaszence – wzięło w niej udział ponad 30 tys. ludzi. • Prezydent Petyr Stojanow podpisał ustawę, uznającą panujący w Bułgarii w latach 1944-89 system komunistyczny za przestępczy. Ustawę złagodzono tak, że ma charakter deklaracji: nie pozbawia nikogo praw obywatelskich. • We Włoszech zaprzysiężono nowy centrolewicowy rząd, na którego czele stanął Giuliano Amato. • Pod zarzutami obrazy islamu irańscy konserwatyści zamknęli 16 z 17 niezależnych gazet, ukazujących się w tym kraju. To wyzwanie dla prezydenta Chatamiego, który popiera wprowadzenie w Iranie reform i promuje niezależne media. W obronie wolności prasy zastrajkowali studenci. • Parlament stanu Vermont (USA) zalegalizował „małżeństwa” homoseksualne: osoby tej samej płci, pozostające w tzw. „unii cywilnej”, będą mogły wspólnie rozliczać się przed fiskusem, dziedziczyć i mieć prawo rodzicielskie nad dzieckiem w przypadku śmierci naturalnego rodzica. • Amerykański rząd zaproponował podzielenie oskarżanego o praktyki monopolistyczne Microsoftu na dwie firmy: jedna miałaby sprzedawać system operacyjny Windows, a druga – inne rodzaje oprogramowania. • Tylko sześciu z 29 posłów-członków sejmowej komisji nadzwyczajnej przyszło na posiedzenie w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej. Do posiedzenia nie doszło.

 

 

 

 

 

Nr 19, 7 maja 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl