Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Jan Paweł II kanonizował s. Faustynę Kowalską (zob. relacja M. Lehnerta na s. 11).

• Chwała Trójcy Świętej w Przemienieniu Pańskim była tematem katechezy Jana Pawła II podczas środowej audiencji ogólnej (26 kwietnia). Papież podkreślił, że „w zmartwychwstaniu staje się rzeczywistością to, co w Przemienieniu na Górze Tabor było w tajemniczy sposób zasłonięte. Zbawiciel odsłonił wówczas Piotrowi, Jakubowi i Janowi cud chwały i światła, przypieczętowany głosem Ojca: »To jest Syn mój umiłowany!«”. Swe rozważania tajemnicy przemienienia Pańskiego Jan Paweł II oparł na tekstach liturgii Kościołów Wschodu. Rozważając m.in. fragment Jutrzni Przemienienia: „Niezmienne światło światłości Ojca, Słowo, w Twym lśniącym blasku widzieliśmy dzisiaj na Taborze światło, którym jest Ojciec, i światło, którym jest Duch, światło, które oświeca wszelkie stworzenie”, Papież zauważył, że ten „tekst liturgiczny podkreśla trynitarny wymiar przemienienia Chrystusa na górze. Wyraźna jest tu bowiem obecność Ojca z Jego objawiającym głosem”. Dodał, iż „tradycja chrześcijańska domyśla się tu obecności Ducha Świętego, w ślad za równoległym wydarzeniem Chrztu w Jordanie, gdzie Duch zstąpił na Jezusa w postaci gołębicy”. Jan Paweł II zakończył katechezę modlitwą z Kanonu św. Jana Damasceńskiego, by Chrystus i nas przemienił „swoją Boską miłością”.

• O radości paschalnej przeżywanej w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego mówił Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą Regina Caeli (24 kwietnia). Zwracając się do ponad 50 tys. wiernych przybyłych na Plac św. Piotra, Papież powiedział: „Skoro Chrystus zmartwychwstał, możemy patrzeć nowymi oczyma i nowym sercem na każde wydarzenie naszego życia. Oto orędzie wielkanocne, jakie chciałbym, ażeby dotarło do ludzi na całym świecie”. Po odmówieniu modlitwy (która zastąpi „Anioł Pański” aż do niedzieli Zesłania Ducha Świętego) Papież udał się do Castel Gandolfo, gdzie odpoczywał do 28 kwietnia, przybywając do Watykanu jedynie na audiencję środową.

• „Praca dla wszystkich drogą solidarności i sprawiedliwości!” – to hasło Jubileuszu Ludzi Pracy, obchodzonego 1 maja. W chwili zamykania tego numeru odbywają się główne uroczystości z udziałem Jana Pawła II na terenach uniwersyteckich Tor Vergata na przedmieściach Rzymu, gdzie przybyły setki tysięcy osób z kilkudziesięciu krajów świata. Wieczorem odbędzie się sześciogodzinny koncert gwiazd muzyki pop. Obok związkowców z różnych krajów świata na spotkanie z Papieżem przybyli do Rzymu przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, menadżerów oraz pracowników banków. W przeddzień Jubileuszu dyrektorzy banków, finansiści i eksperci ekonomiczni z 36 krajów wzięli udział w międzynarodowym kongresie na temat „Etyka a finanse”.

• W Watykanie ogłoszono „katechizm” katolickiej nauki społecznej. Przygotowane przez Papieską Radę „Iustitia et Pax” kompendium nauki społecznej Kościoła nosi tytuł „Program społeczny. Zbiór tekstów Magisterium Kościoła” i zawiera wybór tekstów z nauczania papieży, począwszy od Leona XIII, a także z dokumentów Soboru Watykańskiego II, Katechizmu Kościoła Katolickiego, tekstów opracowanych w różnych kongregacjach i komisjach watykańskich. Publikacja porusza między innymi tematy porządku społecznego, roli państwa, wspólnoty międzynarodowej, ekonomii, pracy i płacy, a także osoby ludzkiej, rodziny, środowiska naturalnego. Jest ona pierwszą z kilkutomowej serii, która będzie prezentować naukę społeczną Kościoła. Redaktorami „Programu społecznego” są ks. Robert Sirico, dyrektor „Acton Institute for the Study of Religion and Liberty” w USA oraz dominikanin o. Maciej Zięba, dyrektor krakowskiego Instytutu Tertio Millennio. Liczącą 226 stron publikację wydała „Libreria Editrice Vaticana” najpierw w języku angielskim. Za miesiąc ukażą się przekłady w innych sześciu językach, w tym także po polsku.

• Z okazji rozpoczynających się uroczystości 500-lecia ewangelizacji Brazylii Jan Paweł II wezwał Brazylijczyków do dalszego zaangażowania na rzecz sprawiedliwości i solidarności w świecie. W telegramie skierowanym na ręce prezydenta Brazylii Fernando Enrique Cardoso Papież wyraża uznanie dla wielkiego wkładu Brazylijczyków w postęp rodziny ludzkiej oraz składa życzenia, by „Brazylia rozwinęła w nowym milenium swe dobroczynne działanie na rzecz świata bardziej sprawiedliwego i solidarnego, opartego na fundamencie wartości chrześcijańskich, które zawsze inspirowały i charakteryzowały jej historię”.

• Stolica Apostolska skrytykowała zwłokę w oddłużaniu najbiedniejszych krajów świata. Podczas konferencji w Watykanie sekretarz Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, bp Diarmuid Martin, wyraził ubolewanie, że z obiecanego przed rokiem podczas szczytu najbogatszych krajów świata G-7 w Kolonii oddłużenia w wysokości 100 mld dolarów, faktycznie umorzono dotychczas tylko 11 mld. Skorzystało z niego jedynie pięć zamiast planowanych ponad 20 krajów. Zdaniem bp. Martina największą zwłokę w tym względzie przejawia ustawodawstwo USA i Unii Europejskiej.

• Za dalszym, konsekwentnym rozbrajaniem opowiedział się przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, abp Jean-Louis Tauran. Na forum obradującej w Nowym Jorku konferencji w sprawie kontroli układu o ograniczeniu zbrojeń atomowych abp Tauran wyraził ubolewanie, że u progu XXI w. ciągle jeszcze używana jest przemoc jako środek rozwiązywania konfliktów, a wielu nie wahałoby się użyć broni atomowej. Delegat Watykanu zwrócił uwagę na brak „autentycznej kultury pokoju, bazującej na poszanowaniu życia ludzkiego oraz przepisów prawa”.

• Nominacje. Jan Paweł II mianował abp. Eugenio Sbarbaro, dotychczasowego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej na Antylach i jednego z najbardziej doświadczonych dyplomatów watykańskich, nuncjuszem apostolskim w Jugosławii. Zastąpi on na tym stanowisku abp. Santosa Abrila y Castelló, który został nuncjuszem w Argentynie.

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Konferencja Biskupów Włoskich wykupiła długi Zambii i Gwinei. Ogólne zadłużenie obu krajów wynosi ok. 1,8 miliarda dolarów. Ponieważ jednak państwa te mają ograniczoną zdolność płatniczą, ich długi biskupi włoscy wykupili jedynie za 10 proc. całej sumy. Po załatwieniu transakcji dokumenty dotyczące zadłużenia zostaną zniszczone pod warunkiem, że rządy Zambii i Gwinei zobowiążą się do prowadzenia nowej polityki rozwoju w swoich krajach pod nadzorem Kościoła i miejscowych organizacji pomocy.

• Zabójstwo w czasie procesji wielkanocnej. W trakcie tegorocznych uroczystości wielkanocne na Sardynii został  zamordowany 25-letni rolnik, Giovanni Tudda. Do tragedii doszło podczas procesji rezurekcyjnej. W przeszłości wielokrotnie zdarzały się przypadki wyrównywania porachunków rodzinnych podczas uroczystości religijnych, nigdy jednak w czasie obrzędów liturgicznych.

• Apel o szybką pomoc humanitarną. W związku klęską głodu w Etiopii zwierzchnicy różnych religii tego kraju wyrazili ubolewanie, że pomoc dla poszkodowanych często dociera zbyt późno. Wezwali wspólnotę międzynarodową, aby przeznaczona dla Etiopii żywność mogła znaleźć się na miejscu jeszcze przed porą deszczową (pora deszczowa zaczyna się w połowie czerwca).

Śmiercionośna susza w Etiopii dotyka przede wszystkim mieszkańców wschodniej i południowowschodniej części kraju. Caritas dostarczyła już ponad 20 ton artykułów spożywczych, w tym pszenicę, olej, odżywki dla dzieci oraz mleko w proszku i lekarstwa. Sytuacja ok. ośmiu milionów mieszkańców Etiopii znacznie się pogorszyła w ostatnich miesiącach. Już po raz trzeci nie nadeszła tak wyczekiwana przez wszystkich pora deszczowa. Eksperci obawiają się, że obecna katastrofa może przybrać rozmiary podobne do tej, jaką ludność Etiopii przeżyła w 1984 r. oraz w latach 1992/93.

• Brazylijski Kościół katolicki prosi o przebaczenie Indian i Murzynów. Jest to prośba za błędy popełnione podczas minionych pięciuset lat ewangelizacji. W czasie Mszy, która odbyła się na tym samym miejscu, gdzie w 1500 roku odprawiono pierwszą Eucharystię na ziemi brazylijskiej, kard. Angelo Sodano powiedział: „Chcemy prosić o przebaczenie za błędy i przeoczenia, których dopuściliśmy się przez ostatnich pięćset lat podczas głoszenia Ewangelii; odprawiamy tę Mszę z prośbą o odpuszczenie naszych grzechów”.

• Modlitwa białoruskich grekokatolików o pojednanie. Modlitwy o pojednanie chrześcijan i żydów oraz grekokatolików i prawosławnych były głównym wątkiem tegorocznych nabożeństw paschalnych w parafiach grekokatolickich na Białorusi. Do modlitw w tej intencji wezwał wszystkich wiernych Białoruskiego Kościoła Greckokatolickiego wizytator apostolski dla grekokatolików na Białorusi o. archimandryta Siarhiej Gajek w swoim paschalnym słowie pasterskim.

O. Gajek przypomniał wypowiedź Papieża z Jerozolimy w czasie ostatniej wizyty, który potępił antysemityzm i wezwał do „budowania nowej przyszłości, w której nie będzie już uczuć antyżydowskich wśród chrześcijan ani antychrześcijańskich wśród żydów, ale raczej wzajemny szacunek należny tym, którzy czczą jednego Stwórcę i Pana”.

• Aleksy II wzywa do rozmów z prezydentem Czeczenii Asłanem Maschadowem. W ten sposób Patriarcha moskiewski chce zakończenia wojny w Czeczenii. „Należy być może nawiązać kontakty z Maschadowem, mimo że moim zdaniem, człowiek ten powinien najpierw jasno określić, jak traktuje kryminalne działania terrorystów”. Moskwa jednak odmawia podjęcia dialogu z Maschadowem, który w ostatnich tygodniach chciał rozmów.

Patriarcha wielokrotnie wyrażał swe poparcie dla interwencji rosyjskiej w Czeczenii, opowiadając się zarazem za ochroną ludności cywilnej i przestrzeganiem praw jeńców.

„Cywile nie powinni być ofiarami konfliktu i należy traktować po ludzku wziętych do niewoli bojowników czeczeńskich” – uważa Aleksy II.

• Podatnicy włoscy wspierają działalność Kościoła. Ponad 80% Włochów, którzy w deklaracji podatkowej wypełniają również rubrykę „osiem promili”, przeznaczonych na działalność charytatywną Kościołów, związków wyznaniowych lub państwa, wybiera Kościół katolicki. Zdaniem bp. Attilio Nicotra, odpowiedzialnego w Episkopacie Włoch za problemy prawne i finansowe, można mówić o ustabilizowanej tendencji, ale nie o przyzwyczajeniu, bowiem system wymaga każdego roku nowego podpisu na deklaracji podatkowej.

• Homoseksualiści w amerykańskim stanie Vermont mogą zawierać małżeństwa. Przyjętą przez stanowy parlament ustawę podpisał gubernator. Pozwala ona parą homoseksualnym pozostającym w stałych związkach na korzystanie ze wszystkich przywilejów małżeńskich. Oznacza to, że osoby pozostające w „unii cywilnej” – tak będzie się nazywał ów związek – będą mogły wspólnie rozliczać się przed fiskusem, ubezpieczać się jako rodzina czy przekazywać spadek. Biskup Kenneth Andell komentując ustawę, powiedział, że „Kościół okrył się żałobą”. Jego zdaniem parlament odkręca historię ludzkości, gdyż „wieki kulturowego i religijnego poszanowania dla tradycji małżeństwa zostały zaprzepaszczone”.

 

... I W POLSCE

• Kościół w Polsce chce przeprosić za winy swoich synów – poinformował o. Adam Schulz, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski po zakończeniu 304. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Gnieźnie. Biskupi uczynią to prawdopodobnie w połowie maja w Warszawie. Episkopat obradował 29 i 30 kwietnia w Gnieźnie w ramach obchodów milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego i ustanowienia struktur kościelnych na ziemiach polskich. Prymas Polski zapowiedział, że biskupi raczej nie wystosują specjalnego dokumentu na temat win popełnionych w przeszłości. „My nie musimy naśladować innych, bo ciągle trwamy w refleksji nad naszym życiem i wyznajemy winy w sakramencie pokuty” – podkreślił kard. Glemp.

Podczas posiedzenia Konferencji biskupi mówili m.in. o integracji europejskiej, ochronie życia i znaczeniu postaci św. Wojciecha dla przyszłej Europy. Obrady biskupów zbiegły się w czasie ze zjazdem premierów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz z nadzwyczajnym posiedzeniem Sejmu RP, odbywającym się w Gnieźnie z okazji milenium Zjazdu-Synodu Gnieźnieńskiego.

„Mimo że żył on w X wieku, pod wieloma względami może być dla nas przykładem, gdyż był człowiekiem, który starał się przyciągać ludzi do Ewangelii siłą prawdy i swoim osobistym świadectwem” – mówił o św. Wojciechu abp Henryk Muszyński. Sylwetkę patrona Polski – o którym mówi się coraz częściej jako o patronie jednoczącej się Europy – przedstawił prof. Gerard Labuda z Poznania.

Uczestnicząca w Konferencji Episkopatu minister Maria Smereczyńska omówiła funkcjonowanie obowiązującej w Polsce od 1993 roku ustawy antyaborcyjnej. Stwierdziła m.in., że Unia Europejska nie wywiera na żaden kraj nacisków w sprawie ustawodawstwa dotyczącego ochrony życia.

Kościół będzie zachęcał wiernych, by dbali o bezpieczeństwo na drogach – zapowiedział w Gnieźnie krajowy duszpasterz policjantów, bp Marian Duś z Warszawy. „Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego to ciężkie naruszenie nakazu moralnego. Dlatego, że ochrona życia jest powinnością moralną człowieka. Kościół powinien przypominać, że nikt nie jest jedynym użytkownikiem dróg i musi pamiętać także o bezpieczeństwie innych” – powiedział bp Duś.

Podczas gnieźnieńskich obrad biskupi dyskutowali również m.in. o narodowej pielgrzymce do Rzymu, która odbędzie się w dniach od 6 do 8 lipca. Biskupi chcą dofinansować kilkaset osób niepełnosprawnych i najuboższych mieszkańców zlikwidowanych PGR-ów, aby mogli uczestniczyć w pielgrzymce.

Na zakończenie dwudniowych obrad biskupi wystosowali także list do Jana Pawła II, w którym podziękowali Bogu za tysiąc lat obecności Kościoła na ziemiach polskich. Wyrazili też nadzieję na odnowienie ojczyzny opartej na wartościach duchowych.

• Obchody 1000-lecia Zjazdu-Synodu Gnieźnieńskiego zakończyła Msza św. odprawiona na Placu św. Wojciecha w Gnieźnie (30 kwietnia). W Eucharystii uczestniczyło ok. 5 tys. osób z Polski i zagranicy. Liturgii przewodniczył Prymas Polski kard. Józef Glemp, a współkoncelebrowali m.in. nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk i członkowie Episkopatu Polski. Wśród hierarchów z zagranicy byli m.in. kard. Adam Kozłowiecki z Zambii, kard. Miloslav Vlk z Czech – następca św. Wojciecha na arcybiskupstwie w Pradze i kard. Georg Sterzinski z Niemiec. Obecny był także bp Dominik Duka z Hradec Kralove w Czechach, na terenie jego diecezji znajduje się miejsce urodzenia św. Wojciecha – Libice.

• Uznanie Bolesława Chrobrego za jednego z władców Europy było jakby ówczesnym wejściem do Unii Europejskiej – powiedział w Senacie RP Prymas Polski. Kard. Glemp uczestniczył 26 kwietnia w uroczystej sesji Senatu poświęconej 1000-leciu Zjazdu Gnieźnieńskiego. Było to pierwsze wystąpienie Prymasa Polski w Senacie od dwóch wieków.

• Po raz pierwszy uroczystości kanonizacyjne odbyły się równolegle w Rzymie i w Polsce. W Mszy św., sprawowanej w Watykanie, podczas której Jan Paweł II kanonizował s. Faustynę Kowalską i ogłosił drugą niedzielę wielkanocną Świętem Miłosierdzia Bożego w całym Kościele, uczestniczyło za pomocą telemostu ok. 70 tys. pielgrzymów zgromadzonych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w Krakowie. Wierni oglądali Mszę na dwóch telebimach ustawionych po bokach ołtarza polowego. „Opatrzność Boża związała życie św. Faustyny z Wilnem, Warszawą, Płockiem i Krakowem: polecam Bogu wszystkich mieszkańców tych miast” – powiedział Papież. Nowa polska święta urodziła się 25 sierpnia 1905 w Głogowcu, a zmarła 5 października 1938 r. w Łagiewnikach. (Zob. relacja Marka Lehnerta na s. 11.)

• Ponad 1,5 tys. Niemców z Dolnego Śląska i Niemiec uczestniczyło w uroczystościach z okazji milenium biskupstwa wrocławskiego. Mszę św. we włocławskiej katedrze odprawili bp Rudolf Müller z Goerlitz, ks. Winfried Koenig, wizytator apostolski dla katolików śląskich w Niemczech oraz księża z Polski i Niemiec. Po Mszy św. na Papieskim Fakultecie Teologicznym zorganizowano odczyt na temat historii diecezji wrocławskiej. W uroczystości wzięli udział kawalerowie maltańscy, którym przewodniczył hrabia Leo-Ferdinand Henckel von Donnersmarck.

• Po raz szósty w Warszawie odbyły się Targi Wydawców Katolickich (28-30 kwietnia). Skupiły one ponad 103 wydawców, także z Czech, Słowacji, Ukrainy czy Wielkiej Brytanii. Targi odwiedziło ponad 7 tys. kupujących. Tegoroczną Nagrodę Wydawców Katolickich Feniks 2000 otrzymała „Biblia w przekładzie Księdza Jakuba Wujka” wydana przez Oficynę Wydawniczą „Vocatio”, zaś wyróżnienia m.in. dostały: wydana przez „Więź” książka „Dlaczego chodzę, dlaczego nie chodzę do kościoła”, opracowana przez naszego współpracownika – Ireneusza Cieślika oraz seria wydawnicza „Biblioteka Niedzieli” wydawana przez tygodnik „Niedziela”. Wśród spotkań autorskich największym zainteresowaniem cieszył się panel: „Ksiądz a pieniądze”, zorganizowany przez kwartalnik „Pastores” z udziałem Hanny Gronkiewicz-Waltz, ks. Jana Sikorskiego i o. Józefa Augustyna SJ.

• W diecezji warszawsko-praskiej 1 maja obchodzony jest jako dzień modlitw za bezrobotnych, ciężko pracujących i mało zarabiających. Jest to inicjatywa biskupa warszawsko-praskiego Kazimierza Romaniuka, który zaprosił wiernych diecezji na wspólne obchody do kościoła św. Józefa Robotnika w Wołominie.

 

 

 

 

 

Nr 19, 7 maja 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl