Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Jan Paweł II odprawił w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Mszę św. na Placu św. Piotra w Watykanie i ogłosił orędzie wielkanocne „Urbi et Orbi”. Liturgia rozpoczęła się od adoracji ikony Chrystusa z kaplicy Sancta Sanctorum na Lateranie, wizerunku Zbawiciela namalowanego, jak głosi legenda, przez św. Łukasza a ukończonego przez anioły (tzw. acheiropit – z gr. nie ręką uczyniony). Ikona po raz pierwszy opuściła Lateran. Nawiązano tym samym do tradycji sprzed ok. 800 lat, gdy w drodze z Lateranu do bazyliki Santa Maria Maggiore, gdzie odbywała się liturgia Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, papieże zatrzymywali się w sanktuarium Schodów Świętych, aby adorować ikonę. W orędziu wielkanocnym Jan Paweł II zaapelował o wprowadzenie w życie Chrystusowego orędzia nadziei dla całego świata. „Zmartwychwstały Chrystus wskazuje ścieżki nadziei, po których mamy iść razem, dążąc do świata bardziej sprawiedliwego i solidarnego, gdzie ślepy egoizm nielicznych nie będzie zagłuszał krzyku cierpiących rzesz, pogrążając całe narody w nędzy i poniżeniu. Orędzie życia, ogłoszone przez usta anioła przy odsuniętym kamieniu grobowca, niech rozgrzeje zatwardziałe serca, niech pomoże obalić niesprawiedliwe bariery i niech sprzyja owocnemu spotkaniu narodów i kultur” – powiedział Papież. Modlił się też o pokój w różnych rejonach świata, wzywał do poszanowania praw zakorzenionych w naturze człowieka i do odrzucenia postaw rasizmu i ksenofobii w stosunkach między narodami.

Po odczytaniu orędzia Papież złożył życzenia wielkanocne w 61 językach. Polakom życzył, by wiara w Zmartwychwstanie była dla nich źródłem nadziei, miłości i pokoju.

• „Chrystus zmartwychwstał prawdziwie i my jesteśmy tego świadkami! Krzyczymy o tym światu, aby nasza radość dotarła do wielu innych serc, zapalając w nich światło nadziei, która nie zawodzi” – powiedział Jan Paweł II podczas Wigilii Paschalnej odprawionej na placu św. Piotra w Watykanie. Na początku uroczystości Papież poświęcił ogień, od którego następnie zapalił paschał – wielką świecę woskową symbolizującą Chrystusa. W trakcie homilii Biskup Rzymu mówił o symbolice Nocy Paschalnej: „W swym czuwaniu, podczas tej świętej nocy, Kościół pochyla się nad tekstami Pisma Świętego, które odtwarzają boski plan od Księgi Rodzaju aż do Ewangelii i które, dzięki rytuałom ognia i wody, nadają tej celebracji, szczególny wymiar kosmiczny. Cały wszechświat stworzony jest wezwany do czuwania tej nocy przy grobie Chrystusa” – podkreślił. Po homilii Papież ochrzcił, bierzmował i udzielił Komunii ośmiorgu katechumenom z różnych krajów.

• W Wielki Piątek Jan Paweł II spowiadał w bazylice watykańskiej. Około południa, w ciągu prawie godziny wyspowiadał ponad dziesięć osób. Do papieskiego konfesjonału zaproszono, jak zwykle, nieuprzedzonych penitentów, czekających przy innych konfesjonałach.

• „Najdoskonalszą metodą ewangelizacji jest pozwolić krążyć tej miłości Ojca, którą Chrystus przyniósł na świat – uciekając się do faktów, nie do słów” – powiedział kaznodzieja Domu Papieskiego, o. Raniero Cantalamessa w czasie liturgii Męki Pańskiej w bazylice św. Piotra, sprawowanej pod przewodnictwem Papieża. Kaznodzieja podkreślił, że dotyczy to przede wszystkim Żydów. „Chrześcijanie stracili prawo głoszenia im wprost Ewangelii, nie pozostaje więc nic innego, jak pozwolić, by Chrystus dotarł sam do serca swego ludu – mówił o. Cantalamessa. – Ale nie możemy zrezygnować z pragnienia, by naród żydowski uznał w Jezusie z Nazaretu chwałę Izraela i nie modlić się o to – oznaczałoby to, że nie miłujemy prawdziwie ani Jezusa, ani Żydów”.

• „Trzeba, aby nasze pokolenie zaniosło przyszłym wiekom Dobrą Nowinę o powstawaniu w Chrystusie” – powiedział Jan Paweł II w rozważaniach Drogi Krzyżowej, której przewodniczył w Wielki Piątek w rzymskim Koloseum. W uroczystości uczestniczyło blisko 100 tys. osób. Papież sam wziął półtorametrowej wysokości krucyfiks, aby nieść go miedzy 1. a 2. stacją Drogi Krzyżowej. Następnie krzyż przejmowali kolejno biskupi, duchowni i świeccy z różnych krajów. Teksty rozważań, których autorem był Jan Paweł II, czytali aktorzy włoscy, którzy odgrywali główne role w jednym z najnowszych filmów o życiu Zbawiciela. W trakcie Drogi Krzyżowej Biskup Rzymu prosił Chrystusa: „Daj ludziom trzeciego tysiąclecia światło wiary, aby rozpoznając w Tobie cierpiącego Sługę Boga i człowieka, mieli odwagę podążać tą samą drogą, która przez krzyż i wyniszczenie wiedzie do życia na wieki”.

• W Wielki Czwartek przed południem Jan Paweł II odprawił Mszę Krzyżma Świętego, połączoną z poświęceniem olejów świętych i odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich. Papież nawiązał do swego tradycyjnego listu do księży na Wielki Czwartek, wystosowanego w tym roku z jerozolimskiego Wieczernika, który odwiedził 23 marca. Do zebranych na liturgii kilkuset kardynałów, biskupów i księży Biskup Rzymu powiedział: „Niech Duch Święty, który spoczął na każdym z was, znajdzie u każdego konieczną gotowość wypełnienia misji, dla której zostaliśmy »pomazani« w dniu naszych święceń”.

Wieczorem w Bazylice św. Jana na Lateranie Następca św. Piotra przewodniczył Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, podczas której umył nogi dwunastu księżom. Ofiary zebrane z tacy w czasie tej liturgii zostały przeznaczone dla powodzian w Mozambiku.

• „W Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu zostało nam objawione, iż w egzystencji ludzkiej ostatnim słowem nie jest śmierć, lecz zwycięstwo Boga nad śmiercią. Miłość Boża, okazana w pełni w tajemnicy paschalnej, zwycięża śmierć i grzech, który jest jej przyczyną” – powiedział Jan Paweł II podczas katechezy wygłoszonej na audiencji środowej (19 kwietnia). Omawiając poszczególne dni Triduum Paschalnego, Jan Paweł II podkreślił, że w tym tygodniu Kościół „chce wszystkim przypomnieć, że Chrystus umarł za każdego mężczyznę i każdą kobietę, ponieważ dar zbawienia jest powszechny. Kościół ukazuje oblicze Boga ukrzyżowanego, które nie wywołuje lęku, lecz przekazuje jedynie miłość i miłosierdzie” – powiedział Papież, dodając: „Wobec ofiary Chrystusa nie można pozostać obojętnym!”.

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• W Kolumbii zamordowano katolickiego księdza. Według relacji świadków zamaskowani mężczyźni wyciągnęli z samochodu ks. Luisa Enrique Moralesa i zastrzelili.

• Co najmniej 52 osoby zostały ranne w Sewilli podczas procesji Wielkiego Piątku. Przyczyną była panika, jaka wybuchła podczas tradycyjnej „madrugi” – porannej procesji Wielkopiątkowej, w której bierze udział ok. 10 tysięcy duchownych i pokutników. Tysiące osób w panice zaczęło uciekać we wszystkich kierunkach, chroniąc się do barów i restauracji. Jak dotąd nie są znane powody wywołania tej tragedii.

• 11 pokutników zostało przybitych gwoździami do krzyży. Stało się to w miejscowości Cutud na Filipinach, w ramach misterium upamiętniającego Drogę Krzyżową oraz sceny Męki Zbawiciela. To niezwykłe widowisko, którego nie aprobuje miejscowy Kościół katolicki, odbywa się na Filipinach w każdy Wielki Piątek.

• „Wszyscy mieszkańcy Ziemi Świętej wezwani są do dialogu pokoju i do miłości” – powiedział patriarcha łaciński Jerozolimy abp Michel Sabbah w homilii podczas Mszy św. rezurekcyjnej odprawionej w Bazylice Grobu Pańskiego. „My, którzy dzisiaj przeżywamy misterium Zmartwychwstania oraz wszyscy mieszkańcy Ziemi Świętej – wierzący żydzi, muzułmanie, druzowie i chrześcijanie – możemy zwyciężyć zło, które istnieje w naszych stosunkach na tej ziemi Obietnicy. Jesteśmy wezwani wszyscy, szczególnie zwierzchnicy wspólnot religijnych, aby nieść nową wizję świata, ukazywać oblicze Boga, który kocha wszystkie swoje stworzenia. W tym duchu możemy inspirować i kontynuować dialog międzyreligijny, w którym okazana będzie wrażliwość wobec każdego cierpienia – Żyda i Palestyńczyka” – powiedział patriarcha.

• Muzułmanie, katolicy i prawosławni chcą współpracy w Kosowie. W Prisztinie ukonstytuowała się 15 kwietnia Międzynarodowa Rada ds. Kosowa, w skład której weszli przedstawiciele Wspólnoty Islamskiej, serbsko-prawosławnej diecezji Raska-Prizren i katolickiego wikariatu Prizren-Kosowo. Celem rady jest współpraca na rzecz pojednania między wspólnotami religijnymi oraz odbudowy zniszczonych obiektów kultu. Na czele Rady stoją serbsko-prawosławny biskup Artemije Radosavljević, katolicki biskup Marko Sopi oraz przewodniczący wspólnoty muzułmańskiej, mufti Rexhep Boja. We wspólnym oświadczeniu przywódcy religijni potępili wszelkiego rodzaju akty przemocy i naruszanie praw człowieka. „Działania, które dotykały i nadal dotykają niewinnych ludzi, są złem i absolutnie nie mogą być akceptowane i tolerowane przez nasze wspólnoty religijne, gdyż są niezgodne z naszą tradycją religijną” – uważają sygnatariusze oświadczenia.

Bp Artemije, który 14 kwietnia wystąpił na wiecu przeciwników prezydenta Slobodana Miloszevicia w Belgradzie, zostanie w najbliższych dniach przyjęty w Moskwie przez patriarchę Aleksego II. Do Rosji przybędzie na zaproszenie ministra spraw zagranicznych tego kraju Igora Iwanowa. Obserwatorzy oceniają to jako zdystansowanie się Kremla wobec Miloszevicia.

• Minutą ciszy w Wielki Wtorek Francuzi uczcili pamięć męczenników XX wieku. Inicjatorem indywidualnej chwili refleksji i modlitwy w intencji męczenników była francuska sekcja międzynarodowej organizacji „Kirche in Not/Ostpriesterhilfe” („Kościół w Potrzebie/Pomoc Księżom na Wschodzie”). W poprzednich latach w ten sposób uczczono pamięć księży, misjonarzy i zakonnic, którzy oddali życie za wiarę. W tym roku natomiast chodzi o wszystkich męczenników różnych wyznań kończącego się stulecia. Zdaniem dyrektora regionalnego KiN w Paryżu – Didiera Rance, często zapomina się o tym, że najwięcej chrześcijan zginęło za wiarę właśnie w XX wieku. Uważa on, że Jan Paweł II, proponując upamiętnienie tych męczenników podczas specjalnej uroczystości ekumenicznej 7 maja w rzymskim Koloseum, nie chce zwracać uwagi na ich cierpienia, lecz pragnie podkreślić siłę ich świadectwa. „Męczennicy przypominają, że człowiek jest zdolny odpowiedzieć Bogu przez ofiarę. Takie świadectwo miłości ma składać każdy ochrzczony” – stwierdził Rance, który jest diakonem obrządku bizantyjskiego.

• 500-lecie Kościoła w Brazylii. Konferencja Biskupów tego kraju zapoczątkuje 19 kwietnia w Porto Seguro tygodniowe uroczystości jubileuszu związane z 500. rocznicą odprawienia pierwszej Mszy św. na ziemi brazylijskiej. Głównym punktem uroczystości będzie Eucharystia odprawiona 26 kwietnia w miejscu, gdzie przed 500. laty sprawował pierwszą Mszę św. franciszkanin Frei Henrique de Coimbra.

• Kobieta kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Austrii. Po raz pierwszy w Kościele katolickim Austrii kobieta obejmuje stanowisko kanclerza Kurii Diecezjalnej. Jak poinformował tygodnik diecezji Feldkirch, tamtejszy biskup Klaus Küng mianował kanclerzem Kurii 42-letnią Gabriele Köberl. Stanowisko kanclerza w Kurii Diecezjalnej Feldkirch było nie obsadzone od 1995 roku.

Gabriele Köberl jest z wykształcenia prawnikiem. Pracowała jako sędzia sądu okręgowego w Feldkirch, po czym przez 6 lat zajmowała się wychowywaniem dwojga dzieci. Od niedawna podjęła na nowo pracę zawodową i kierowała wydziałem prawnym diecezji Feldkirch.

 

... I W POLSCE

• Do odrodzenia moralnego, społecznego i politycznego wzywali wiernych polscy biskupi podczas liturgii w Wielkanocną Niedzielę. Podkreślali również konieczność oparcia się w życiu na chrześcijańskiej nadziei, którą niesie Zmartwychwstanie Chrystusa. Niektórzy hierarchowie odwiedzili w Wielkanocny poranek więźniów, inni spożywali Wielkanocne śniadanie z ubogimi. W homilii podczas Mszy rezurekcyjnej w Warszawie Prymas Polski kard. Józef Glemp zauważył, że wiara w Zmartwychwstanie Chrystusa i świętowanie tego zmartwychwstania w Wielkanoc przychodzi nam łatwo, trudności pojawiają się, gdy mamy dostrzec związek między tym zmartwychwstaniem a naszym życiem prywatnym i społecznym. Według metropolity przemyskiego abp. Józefa Michalika głównym zagrożeniem dla dzisiejszego człowieka jest banalizowanie zła, usprawiedliwianie grzechu, zacieranie różnic między dobrem a złem. Dowodem na to w naszym kraju jest – zdaniem hierarchy – legalizacja pornografii.

• W Wielki Czwartek, w którym Kościół wspomina ustanowienie Eucharystii, obchodzą swoje święto księża. W tym roku wielu biskupów przypominało kapłanom, że najważniejszymi elementami ich posługi jest głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie Eucharystii. Prymas Polski zwrócił się do księży, by nie rozpraszali się w licznych obowiązkach. „Wiele myśli może pochłaniać stan dachu na kościele, wilgoć w murach czy wygląd świątyni – mówił – ale to nie powinno przesłaniać zasadniczego powołania kapłanów, które jest posłannictwem Ducha”. Biskup radomski Jan Chrapek zwrócił uwagę, że prawdziwych uczniów Chrystusa poznaje się nie po tym, jakie budują świątynie i jak często do nich uczęszczają, ale po tym, że jest w nich choćby okruch miłości. Z kolei abp łódzki Władysław Ziółek wzywał kapłanów, by stali się „jak drugi Chrystus”. Przypomniał, że ludzie przyglądają się nie tylko temu, jak księża celebrują liturgię, ale też jak żyją. Metropolita łódzki apelował więc o zwyczajną ludzką uprzejmość, delikatność, szlachetność, trzeźwość i umiarkowanie oraz prostotę i ubóstwo kapłańskiego życia. Metropolita poznański abp Juliusz Paetz przypominał o potrzebie zajęcia się ludźmi, którzy odchodzą od wiary, bo Chrystus o nich nie zapomniał.

Podczas Mszy Krzyżma biskupi zwracali również uwagę na problemy związane z sytuacją osób duchownych. Biskup tarnowski Wiktor Skworc zaprotestował przeciwko fali przemocy wobec księży, która w ostatnich miesiącach przetoczyła się przez Sądecczyznę.

• Abp Zimoń zaapelował o przemyślenie na nowo systemu formacji chrześcijańskiej. Metropolita górnośląski w wielkoczwartkowe przedpołudnie przewodniczył Mszy św. Krzyżma, odprawionej w katowickiej katedrze. „Wewnątrz Kościoła mamy dziś do czynienia z niezauważalnym odchodzeniem od istoty chrześcijaństwa, na praktycznej marginalizacji związku chrześcijan z Chrystusem. Często wpada się w rutynę i formalizm, nawet starając się o odnowę. Dlatego tak ważną sprawą jest przemyślenie całego systemu formacji chrześcijańskiej” – stwierdził katowicki metropolita. Jego zdaniem, formacja ta nastawiona jest bardziej na zachowanie przykazań niż na naśladowanie Chrystusa, zaś położenie akcentu na przykazania łatwo prowadzi do formalizmu, odrywającego od teologicznych i duchowych fundamentów.

• Ok. 5 tysięcy łodzian uczestniczyło w Wielki Piątek w ekumenicznej Drodze Krzyżowej ulicami miasta. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele sześciu Kościołów: ewangelicko-augsburskiego, starokatolickiego mariawitów, polskokatolickiego, ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-metodystycznego oraz rzymskokatolickiego. Na wspólną modlitwę nie wyraził jedynie zgody łódzki Kościół prawosławny i baptystów. Inicjatorem Drogi Krzyżowej był rzymskokatolicki arcybiskup łódzki Władysław Ziółek. Duchowni różnych wyznań zgodnie stwierdzili, że to wydarzenie będzie miało wpływ na dalszą współpracę między kościołami.

• Rekordowa liczba ponad 20 tys. warszawiaków wzięła udział w tegorocznej Drodze Krzyżowej ulicami Starówki. Procesji przewodniczył Prymas Polski kard. Józef Glemp. Drogę Krzyżową ulicami Starówki organizuje od 1994 r. Duszpasterstwo Akademickie Warszawy.

• Jan Paweł II mianował nowych polskich biskupów (20 kwietnia). Biskupem pomocniczym diecezji toruńskiej został ks. Józef Szamocki, zaś diecezji częstochowskiej – ks. Jan Wątroba. Ks. dr Józef Szamocki urodził się 4 października 1954 r. w Gdyni, a święcenia kapłańskie przyjął w 1979 r. Przez pięć lat był misjonarzem w Zambii. Obecnie jest ojcem duchownym seminarium duchownego w Toruniu. Ks. dr Jan Wątroba urodził się 4 grudnia 1953 r. w Wieluniu w rodzinie robotniczo-chłopskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 r. Studiował na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, był duszpasterzem pielgrzymów polskich w watykańskim centrum „Corda Cordi”. Przez 9 lat pełnił obowiązki sekretarza i kapelana metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka. Jego praca doktorska dotyczyła permanentnej formacji kapłanów. Obecnie jest rektorem częstochowskiego seminarium duchownego.

• „Nie spotka Boga ten, kto Go nie szuka” – napisał w wielkanocnym liście rektor KUL ks. prof. Andrzej Szostek. Zaznaczył przy tym, że świadectwo wiary nie polega na agresywnym narzucaniu innym swoich przekonań, lecz na włączeniu się w dzieło nowej ewangelizacji. Ks. Szostek zapowiedział, że z okazji Roku Jubileuszowego KUL organizuje we wrześniu Kongres Kultury Chrześcijańskiej, a w maju poświęci nowe Kolegium Jana Pawła II. Rektor KUL podziękował wszystkim ofiarodawcom i zapewnił o modlitwie.

• Caritas Polska apeluje o pomoc na rzecz ludzi dotkniętych klęską powodzi, jaka nawiedziła Węgry i Rumunię. Ofiary pieniężne przeznaczone na pomoc powodzianom na Węgrzech i w Rumunii można wpłacać na konto: Caritas Polska, PKO BP VIII O/Warszawa nr 10201084-73538-270-1-111 z dopiskiem „Powódź na Węgrzech i w Rumunii”.

• Ponad sto tysięcy osób uczestniczyło w Wielki Piątek w Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Historia misteriów pasyjnych w Kalwarii Zebrzydowskiej sięga początków XVII wieku.

 

 

 

 

 

Nr 18, 30 kwietnia 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl