Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Pierwszy etap Jubileuszu Młodych – diecezjalny Dzień Młodzieży obchodzono w Niedzielę Palmową w Rzymie. Uczestniczyło w nim prawie sto tysięcy młodych ludzi. Msza św., której przewodniczył Jan Paweł II, rozpoczęła się procesją z palmami spod Spiżowej Bramy Watykańskiego Pałacu Apostolskiego do głównego obelisku na Placu św. Piotra. Ustawiono tam podest otoczony drzewkami oliwnymi, imitujący Górę Oliwną. Z tego miejsca Papież poświęcił liście palmowe i gałązki oliwne przyniesione przez wiernych, a następnie udał się do ołtarza przed Bazyliką św. Piotra. Wraz z Biskupem Rzymu koncelebrowali m.in. kardynałowie Roger Etchegaray i Camillo Ruini. Zwracając się w homilii do młodych Jan Paweł II powiedział: „Waszemu sercu spragnionemu prawdy i pokoju, tak wielu waszym pytaniom i problemom, nieraz może pełnym niepokoju, Chrystus – Sługa cierpiący i pokorny, uniżony aż do śmierci na krzyżu i wywyższony w chwale po prawicy Ojca – ofiarowuje samego siebie jako jedyną ważną odpowiedź”.

Na zakończenie liturgii Papież odmówił z wiernymi modlitwę Anioł Pański, a także zaprosił młodzież do udziału w sierpniu w XV Światowym Dniu Młodzieży.

• Chrzest Pana Jezusa w rzece Jordan był szczególnym wydarzeniem, podczas którego objawiła się cała Trójca Święta i od którego rozpoczął On swą posługę publiczną – powiedział Jan Paweł II podczas audiencji ogólnej (12 kwietnia). Była to kolejna katecheza z cyklu poświęconego Trójcy Świętej w kontekście Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Papież przypomniał, że „W Jordanie obecna jest cała Trójca Święta, objawiając swoją tajemnicę, potwierdzając i podtrzymując posłannictwo Chrystusa oraz wskazując, że wraz z Nim historia zbawienia wchodzi w swoją centralną i ostateczną fazę”. Jan Paweł II zauważył następnie, że „po chrzcie Chrystusa Jordan stał się także rzeką chrztu chrześcijańskiego: woda chrzcielnego źródła jest, zgodnie z tradycją drogą Kościołom Wschodu, Jordanem w miniaturze”.

Wszystkim Polakom Jan Paweł II życzył „dobrych Świąt Wielkanocnych”.

• Nominacje. Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa kard. Darío Castrillon Hoyos został przewodniczącym Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”, zastępując na tym stanowisku kard. Angelo Feliciego, który złożył dymisję po osiągnięciu 80. roku życia. Komisja „Ecclesia Dei” istnieje od 3 lipca 1988 r. w celu ułatwiania łączności ze Stolicą Apostolską tych osób, które – przywiązane do przedsoborowej liturgii – pragną pozostać w łączności z Papieżem i Stolicą Świętą.

• Audiencje. Jan Paweł II przyjął króla Maroka Mohameda VI.

• Od 12 kwietnia przy wszystkich wejściach na Plac Świętego Piotra działają bramki wyposażone w wykrywacze metalu. Pierwsi przechodzili przez nie pielgrzymi uczestniczący w środowej audiencji generalnej, a ponieważ było ich ok. 30 tys., niektórzy się na nią spóźnili. Koszty zakupu i instalacji bramek z detektorami metalu pokryło włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

• W Watykanie ogłoszono program uroczystości Wielkiego Tygodnia z udziałem Jana Pawła II. W Wielki Czwartek przed południem wraz z duchowieństwem Rzymu Papież odprawi Mszę św. Krzyżma, podczas której pobłogosławi oleje, a prezbiterzy odnowią swe przyrzeczenia złożone w dniu święceń. Wieczorem tegoż dnia w Bazylice św. Jana na Lateranie Następca św. Piotra przewodniczyć będzie Mszy Wieczerzy Pańskiej, podczas której umyje nogi dwunastu księżom. Ofiary zebrane z tacy w czasie tej liturgii zostaną przeznaczone dla powodzian w Mozambiku. Na zakończenie Najświętszy Sakrament zostanie procesjonalnie przeniesiony do Ciemnicy. W Wielki Piątek o godz. 17 w Bazylice św. Piotra Jan Paweł II przewodniczyć będzie Liturgii Słowa i Adoracji Krzyża, a o godz. 21 Drodze Krzyżowej w rzymskim Koloseum. W tym roku towarzyszyć jej będą rozważania, których autorem jest sam Papież. W Wielką Sobotę o godz. 20 w Bazylice Watykańskiej rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej połączona z chrztami dorosłych katechumenów, której przewodniczyć będzie Biskup Rzymu. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 10.30. Jan Paweł II odprawi Mszę św. na Placu św. Piotra, a w południe z Balkonu Bazyliki Watykańskiej wygłosi orędzie wielkanocne i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.

• Być może jeszcze przed Wielkanocą 2001 r. Jan Paweł II odwiedzi stolicę Nowej Kaledonii, Noumeę, aby podpisać tam posynodalną adhortację apostolską nt. życia kościelnego w Oceanii. Pogląd taki przedstawił kard. Thomas Williams z Wellingtonu w Nowej Zelandii po IV spotkaniu Rady Posynodalnej Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Oceanii w Watykanie (4-6 kwietnia).

• Ponad milion młodzieży weźmie udział w Jubileuszu Młodych w Rzymie w dniach 14–20 sierpnia – poinformowano podczas konferencji prasowej w Watykanie. Będą oni mieszkać w szkołach, parafiach, bursach studenckich i domach zakonnych, a nawet pod namiotami. Wszędzie nocleg będzie bezpłatny. Program uroczystości przewiduje spotkania z Papieżem, katechezy prowadzone przez biskupów z poszczególnych krajów, pielgrzymkę do Bazyliki św. Piotra i wyznanie wiary przy grobie Apostoła, a także Drogę Krzyżową w Koloseum i nocne czuwanie modlitewne przed Mszą św. kończącą Jubileusz, którą odprawi Jan Paweł II.

• Odsetek katolików wśród ludności świata wzrasta, a tempo tego wzrostu jest z roku na rok większe – stwierdza najnowszy Rocznik Statystyczny Kościoła, który niedawno ukazał się w Watykanie. Rocznik przedstawia stan Kościoła na koniec 1998 r., a z materiałów tam zamieszczonych wynika, że odsetek katolików wzrósł: z 17,3 w roku 1997 do 17,4 w rok później. Według Rocznika, który ukazuje się co 3-4 lata, prawie połowa katolików mieszka w Ameryce ze szczególnym udziałem jej części południowej – 28,4 proc., podczas gdy część środkową i północną zamieszkuje 14 proc. katolików świata. Europę zamieszkuje 27,8 proc. katolików, Afrykę – 11,5 proc., Azję – 10,4 proc. i Oceanię – 0,8 proc.

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Kolejny napad na katolicki klasztor w Indiach. Dwudziestu uzbrojonych napastników wtargnęło do żeńskiego klasztoru w stanie Mathura i całkowicie go splądrowało. Napastnicy ciężko pobili księdza, który usiłował pomóc siostrom. Konferencja Biskupów Indii zaapelowała do rządu regionalnego o zapewnienie bezpieczeństwa chrześcijanom i szybkie pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat w Indiach często dochodziło do napadów fundamentalistów hinduskich na chrześcijańskie duchowieństwo i obiekty kościelne. Wiceprzewodnicząca Światowej Federacji Luterańskiej i sekretarz generalny Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Indiach, Prasanna Kumari, zarzuciła rządowi w Delhi, że zachęca do nienawiści wobec chrześcijan. Jej zdaniem od czasu objęcia władzy przez Atala Behariego Vajpayee sytuacja ok. 26 milionów chrześcijan hinduskich znacznie się pogorszyła. Chrześcijanom, których tradycja w Indiach sięga I wieku, zarzuca się, że chcą uczynić Indie „kolonią chrześcijańską” oraz prowadzą przymusowe nawracanie ludności, „nadużywając w ten sposób gościnności społeczeństwa hinduskiego”.

• Kościół litewski przeprasza za bierność wobec Holokaustu. Kościół katolicki przeprasza za to, że nie przeciwstawił się zdecydowanie współpracy władz tego kraju z hitlerowcami w okresie II wojny światowej. W liście pasterskim biskupi wyrazili skruchę, że „Kościół nie zajął wystarczająco stanowczej postawy w czasach, gdy egoizm nacjonalistyczny wziął górę nad wartościami biblijnymi”.

Nawiązując do trwających obecnie obchodów 2000. rocznicy narodzin Jezusa Chrystusa, katolicki episkopat Litwy przypomniał słowa i postawę Jana Pawła II, który jako pierwszy  poprosił Boga o przebaczenie za grzechy przeszłości. Idąc za tym przykładem biskupi ogłosili sobotę 15 kwietnia Dniem Pokuty i Przebaczenia Katolików Litewskich: „Ubolewamy, że dzieci Kościoła niekiedy stosowały niegodne sposoby szerzenia i obrony wiary, zapominając, że Bóg jest Miłością i że tylko miłością możemy prowadzić ludzi do prawdy” – napisali biskupi. Odnosząc się do czasów II wojny światowej, biskupi napisali: „Żałujemy, że niektóre dzieci Kościoła nie okazały wystarczającej miłości wobec prześladowanych Żydów, nie wykorzystały wszystkich możliwych środków, aby bronić ich, a zwłaszcza z powodu braku stanowczości w oddziaływaniu na tych, którzy pomagali nazistom”.

• Biskupi Austrii wobec „wyroku” Unii Europejskiej. Katoliccy biskupi Austrii odrzucili jednostronny i niesprawiedliwy „wyrok na ten kraj i jego obywateli”, wydany przez państwa Unii Europejskiej. Stanowisko w sprawie bieżących stosunków między Austrią a Unią ogłosił w imieniu episkopatu jego przewodniczący, arcybiskup Wiednia kard. Christoph Schönborn. Biskupi Austrii zapewniają europejską opinię publiczną, że obywatele tego kraju, z wyjątkiem niewielkiej grupy z marginesu, nie są rasistami i ksenofobami. Podkreślono, że w tutejszym społeczeństwie „głęboko zakorzenione jest poszanowanie praw człowieka i gotowość pomocy ludziom w potrzebie” oraz takie wartości jak solidarność, demokracja i funkcjonowanie państwa prawa, do czego „przyznają się wszystkie partie reprezentowane w parlamencie”.

„Kościół katolicki w Austrii od początku z całym naciskiem podkreślał wysiłki Europy na rzecz zjednoczenia i aktywnego udziału Austrii w procesie integracji. Czyni to ze świadomością, że Austria jako kraj w sercu Europy, ma w tym procesie szczególne historyczne zadanie” – uważają biskupi.

• Kościoły Niemiec o invocatio Dei w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Chrześcijańskie Kościoły Niemiec uważają, że w planowanej Karcie Praw Podstawowych winno się znaleźć odniesienie do Boga. Wspólne stanowisko Kościołów w tej sprawie zostało przedstawione podczas przesłuchania Komisji Europejskiej na forum Bundestagu i Bundesratu w Berlinie. Autorzy dokumentu uważają, że odniesienie do Boga ma przypominać o ograniczonym zakresie władzy państwowej, a jako wzór proponują formułę zawartą w preambule konstytucji Niemiec. O opracowaniu Karty Praw Podstawowych UE zadecydowano na szczycie Unii w Kolonii w czerwcu 1999 r.

• Uroczystości Wielkiego Tygodnia w Hawanie. Kubańscy katolicy będą mogli również w tym roku swobodnie uczestniczyć w procesjach Wielkiego Tygodnia. Archidiecezja Hawana potwierdziła wiadomość, że obowiązujący do niedawna zakaz procesji wielkanocnych został zniesiony. Jednak zdaniem obserwatorów, na Kubie widać obecnie powrót do restrykcyjnej polityki wobec religii. Daje się to zauważyć na płaszczyźnie lokalnej, gdzie terminy obowiązkowych imprez państwowych czy też spotkań organizowanych przez władze lokalne, przekładane są na godziny nabożeństw kościelnych. Odwlekane są też decyzje w sprawie zezwoleń na budowę kościołów.

n Słoweńskie służby tajne podsłuchiwały biskupa Mariboru. Bp Franc Kramberger powiedział, że na krótko przed wizytą Jana Pawła II we wrześniu 1999 r. w jego gabinecie zostały znalezione ukryte mikrofony. Nie informowano o tym fakcie, ze względu na zbliżającą się papieską pielgrzymkę. Jednak dziś bp Kramberger oczekuje od władz wyjaśnienia sprawy.

•  „Ratunku! Już nie możemy więcej pomagać” – pod takim hasłem 215 austriackich zgromadzeń zakonnych i siedem katolickich dzieł pomocy zaprotestowało przeciwko zniesieniu specjalnej, zniżkowej taryfy opłat pocztowych, z której dotychczas korzystały Kościoły. Po nieskutecznych interwencjach u odpowiednich władz protest w formie płatnego ogłoszenia został zamieszczony na łamach największych austriackich dzienników: „Der Standard”, „Die Presse” i „Kurier”.

 

... I W POLSCE

• W Niedzielę Palmową w całym kraju obchodzono diecezjalny Dzień Młodzieży. „Uwierzcie w waszą moc ducha i waszą młodość” – powiedział do ok. siedmiu tys. młodych ludzi w Lublinie abp Józef Życiński. Metropolita lubelski stwierdził, że patronami naszej współczesnej cywilizacji mogliby być ci anonimowi przechodnie, którzy na ulicach Jerozolimy nie zauważyli Chrystusa idącego z krzyżem. Z okazji Dnia Młodzieży abp Życiński wystosował do młodzieży specjalny list, w którym zachęca ich do budowania nowej kultury życia. Metropolita prosi w nim młodych ludzi „by nigdy nie stali się niewolnikami konkretów, lecz potrafili odkrywać prawdziwy świat Bożych wartości, które nie przynoszą wprawdzie wymiernych korzyści, ale bez których życie ludzkie byłoby jedynie wegetacją”.

W Łodzi i Szczecinie młodzi maszerowali ulicami miasta, manifestując swoją wiarę. Łódzki „Marsz dla Jezusa” przyciągnął kilka tysięcy osób, wśród których znalazł się abp Władysław Ziółek.

• Kościół krakowski pożegnał kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskie, która przez prawie dwa lata peregrynowała po parafiach archidiecezji (15 kwietnia). W uroczystościach, połączonych z obchodami 50-lecia kapłaństwa kard. Franciszka Macharskiego wziął udział Episkopat Polski, setki księży oraz delegacje wszystkich parafii archidiecezji krakowskiej. Osobisty sekretarz Ojca św. bp Stanisław Dziwisz odczytał list papieski skierowany z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa do metropolity krakowskiego. „Przyjmij moje bardzo osobiste wyrazy wdzięczności za lata wiernej i pełnej poświęcenia współpracy” – napisał Jan Paweł II. W imieniu świeckich archidiecezji krakowskiej jubileuszowe powinszowania złożył kard. Macharskiemu prof. Andrzej Zoll.

Kopia została przekazana diecezji tarnowskiej, którą na nowosądeckim rynku powitało ok. 30 tys. wiernych. Uroczystościom nowosądeckim przewodniczył metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski, a homilię wygłosił Prymas Polski kard. Józef Glemp.

• Żydzi i chrześcijanie modlili się wspólnie w miejscach upamiętniających martyrologię żydowską w warszawskim Getcie (16 kwietnia). Modlitwę prowadzili: duchowny katolicki ks. Roman Indrzejczak, pastor Kościoła ewangelicko reformowanego ks. Sławomir Sikora, a żydowski Kadisz – reprezentanci stołecznej gminy żydowskiej m.in. dr Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Procesję prowadził dominikanin o. Marek Nowak. Spotkanie, które zakończono na Umschlagplatzu słowami modlitwy Jana Pawła II w intencji żydowskiego narodu, tradycyjnie już od lat organizuje Polska Rada Chrześcijan i Żydów.

• Mord na polskich oficerach w Katyniu to nasz narodowy holokaust – powiedział bp polowy WP gen. Sławoj Leszek Głódź podczas Mszy św. odprawionej w katedrze polowej w Warszawie w 60. rocznicę mordu katyńskiego (13 kwietnia). Na Mszy byli obecni również ewangelicki bp polowy Ryszard Borski, prawosławny bp polowy Miron Chodakowski, bp Kościoła ewangelicko-reformowanego Zdzisław Tranda, a także prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

• Sejm ratyfikował Protokół nr 6 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, który zakazuje stosowania kary śmierci (14 kwietnia).

• Pięciu zamaskowanych bandytów pobiło księży z parafii w Muszynie, skradło pieniądze i uciekło samochodem, który następnie porzucono (11/12 kwietnia). Jest to już czwarty w tym roku napad na księży pracujących na Sądecczyźnie. W każdym przypadku bandyci działali podobnie.

• Policja w Zwoleniu zatrzymała czteroosobową grupę przestępczą, której udowodniono napady na plebanię i rozboje na księżach. Zatrzymani są w wieku 20-30 lat. Wszyscy nie pracują. W styczniu napadli na proboszcza parafii Jasieniec Solecki w jego plebanii, skrępowali go, a po przeszukaniu pomieszczeń zrabowali 1,2 złotych. Natomiast w lutym zrabowali około 15 tys. zł z plebanii w Gródku koło Zwolenia, w trakcie napaści dotkliwie pobili księdza, który usiłował udaremnić kradzież. Jak się dowiedziała KAI zatrzymani przyznali się również do zabójstwa 79-letniej Antoniny M., samotnie mieszkającej kobiety w Zawadach Starych.

• W prestiżowym ogólnopolskim rankingu miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” uczelnie katolickie zajęły odległe pozycje. Katolicki Uniwersytet Lubelski uplasował się na 30. pozycji, zaś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zajął 65 miejsce, na 75 szkół.

• Diecezjalne Caritas w całej Polsce organizują liczne akcje charytatywne związane z okresem wielkanocnym. Większość parafialnych zespołów Caritas organizuje sprzedaż wielkanocnych baranków i „Chlebów Caritas”, z których dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Przeprowadzane są także zbiórki darów rzeczowych, które przed Wielkanocą zostaną rozdane ubogim rodzinom.

• Ponad 200 tys. pielgrzymów spodziewają się gospodarze sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (30 kwietnia). Dzięki telemostowi Kraków-Rzym w łagiewnickich uroczystościach kanonizacyjnych s. Faustyny Kowalskiej będą uczestniczyły miliony widzów na całym świecie. Łączność z Łagiewnikami będzie się odbywała w najważniejszych momentach kanonizacji: przy ogłoszeniu formuły kanonizacyjnej i odsłanianiu obrazu. Poza tym pielgrzymi w Łagiewnikach wniosą swój wkład w uroczystości poprzez śpiew pieśni na rozpoczęcie i zakończenie uroczystości oraz moment Komunii Świętej. Celebracja w Łagiewnikach rozpocznie się o godz. 9.30 bezpośrednim połączeniem z uroczystościami kanonizacyjnymi w Rzymie.

• Dwadzieścia sześć i pół metra długości mierzy najwyższa w Polsce palma, zaprezentowana na konkursie palm wielkanocnych w Lipnicy Murowanej. Rekordową w całej 40-letniej historii konkursu palmę wykonał pan Andrzej Leszczyński, stolarz z Lipnicy Dolnej.

 

 

 

 

 

Nr 17, 23 kwietnia 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl