Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Beatyfikacji pięciorga sług Bożych dokonał Jan Paweł II podczas niedzielnej Mszy św. (9 kwietnia). Są wśród nich trzy założycielki wspólnot zakonnych (Szwedka – Maria Elżbieta Hesselblad, Włoszka – Anna Róża Gattorno i Hinduska – Mariam Theresia Mankidiyan Chiramel) oraz dwóch księży: Marian od Jezusa Euse Hoyos (pierwszy rodowity Kolumbijczyk wśród beatyfikowanych) i Niemiec, ks. Franciszek Ksawery Seelos.

Bezpośrednio po Eucharystii Jan Paweł II odmówił wraz z wiernymi modlitwę Anioł Pański, prosząc o pokój i rozkwit wiary za wstawiennictwem nowych błogosławionych.

• Chwała Trójcy Świętej we Wcieleniu była tematem katechezy Jana Pawła II podczas środowej audiencji ogólnej (5 kwietnia). Biskup Rzymu podkreślił , że „prawda o jedynym Bogu w trzech równych sobie i odrębnych Osobach nie jest odsunięta do niebios”, lecz „chwała Trójcy staje się obecna w czasie i przestrzeni, znajdując swe najwyższe objawienie w Jezusie, w Jego wcieleniu i w Jego historii”. Papież zauważył, że we fragmencie z Ewangelii wg św. Łukasza o zwiastowaniu NMP „słowa wygłaszane przez Anioła są jakby małym Credo, które rzuca światło na tożsamość Chrystusa w stosunku do innych Osób Trójcy”. „Już u początków pełni zbawczego czasu – mówił Jan Paweł II – Łukasz przedstawia jednogłośną wiarę Kościoła: Chrystus jest Synem Boga Najwyższego, Wielkim, Świętym, Królem, Odwiecznym, którego zrodzenie się w ciele dokonało się za sprawą Ducha Świętego”. Kończąc swe rozważania Papież przypomniał, że „we Wcieleniu rozważamy miłość trynitarną, która ukazuje się w Jezusie; miłość, która nie pozostaje zamknięta w doskonałym kręgu światła i chwały, lecz promieniuje w ciele ludzi, w ich historii; przenika człowieka, odradzając go i czyniąc go synem w Synu”.

Po wygłoszeniu katechezy i pozdrowień w różnych językach Biskup Rzymu wezwał do poszanowania ludzkiej godności Cyganów – ofiar konfliktu w Kosowie – z okazji przypadającego 8 kwietnia Międzynarodowego Dnia Romów i Sinti.

• „Oby jednym z owoców Wielkiego Jubileuszu Roku Dwutysięcznego był powszechny powrót wiernych do praktyki spowiedzi sakramentalnej” – napisał Jan Paweł II w liście skierowanym do Wielkiego Penitencjarza, kard. Williama Bauma z okazji trwającego w Rzymie kursu dla spowiedników. Papież wskazał na głęboki związek sakramentu pokuty ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Sakrament ten przywraca grzesznika do nadprzyrodzonego życia łaski albo, jeśli popełnił tylko grzechy powszednie, pozwala wzrastać w życiu łaski.

• Jan Paweł II przyjął prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego wraz z małżonką (8 kwietnia). Najpierw Papież przez pół godziny rozmawiał sam na sam z prezydentem, potem dołączyła do nich Jolanta Kwaśniewska i członkowie delegacji z ministrem spraw zagranicznych Bronisławem Geremkiem na czele. A. Kwaśniewski złożył Papieżowi życzenia z okazji zbliżającej się 80. rocznicy urodzin. Dziękując Jan Paweł II zażartował: „Trzymam się całkiem nieźle”. Podczas krótkiej konferencji prasowej w hotelu „Columbus” prezydent RP poinformował, że „rozmowa skoncentrowała się wokół spraw polskich, Unii Europejskiej i sąsiadów”. Ujawnił też, że gdy ponowił zaproszenie do Polski, Papież odparł: „Ja już wszędzie byłem”.

• Nieoczekiwanie i bez żadnej policyjnej ochrony Jan Paweł II wyjechał 4 kwietnia poza Watykan. Mimo brzydkiej pogody, Papież wybrał się na wyprawę w kierunku znanym tylko jemu i współtowarzyszom wyprawy. Wiadomo jedynie, że o 5.30 opuścił Watykan samochodem służb watykańskich w towarzystwie m.in. bpa Dziwisza i osobistego lekarza Renato Buzonettiego. Potwierdzono też, że Papież czasem wybiera się poza Pałac Apostolski, w którym, jak czasem podkreślał, czuje się więźniem. Dotychczas jednak zawsze była o tym zawiadamiana policja, która eskortowała papieskie auto.

• Proces pokojowy na Bliskim Wschodzie oraz katastrofalna sytuacja żywnościowa niektórych krajów Afryki była tematem spotkania Jana Pawła II z Kofi Ananem, sekretarzem generalnym ONZ (7 kwietnia). Annanowi, który przybył do Watykanu z okazji Wielkiego Jubileuszu, towarzyszyli wyżsi urzędnicy ONZ oraz członkowie kierownictwa Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Po audiencji u Papieża Kofi Anan spotkał się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Angelo Sodano.

• Audiencje. Jan Paweł II przyjął m.in.: prezydenta Jemenu, Alego Abdullaha Saleha i ministra spraw zagranicznych Niemiec, Joschkę Fischera.

• Dla upamiętnienia historycznej wizyty Jana Pawła II na muzułmańskim uniwersytecie al-Azhar w Kairze 24 lutego, dzień ten będzie odtąd Dniem Dialogu między katolikami a wyznawcami islamu. Postanowienie takie podjęto na dorocznym posiedzeniu Komitetu ds. Dialogu, którego członkami są przedstawiciele Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego i Stałego Komitetu uniwersytetu al-Azhar asz-Szarif ds. Dialogu z Religiami Monoteistycznymi w Kairze. Podczas spotkania podkreślono, że najbardziej prestiżowa uczelnia świata muzułmańskiego dobrze przyjęła Biskupa Rzymu i bardzo wysoko oceniła jego świadectwo i wezwanie do otwarcia się uniwersytetu na inne religie.

• „Jaki humanizm w III Tysiącleciu?” – to tytuł sesji naukowej zorganizowanej przez Papieską Radę ds. Kultury i Papieski Uniwersytet „Urbanianum”. Zamiarem organizatorów konferencji było ukazanie tych elementów dialogu między myślą chrześcijańską a kulturą współczesną, na które zwraca uwagę w swym nauczaniu Jan Paweł II. W ramach sesji wykład pt. „Wizja człowieka w naukach przyrodniczych” wygłosił metropolita lubelski abp Józef Życiński.

• Opinie. Papież pragnie obalić mur oddzielający bogatych i ubogich – stwierdził irlandzki piosenkarz i kompozytor Bono, lider U2, jednej z najsławniejszych grup rockowych ostatnich 20 lat, który prowadzi kampanię na rzecz anulowania długów państw Trzeciego Świata. Jan Paweł II spotkał się z Bono w Watykanie, a następnie wysłał do niego list, w którym poparł jego akcję. W wywiadzie dla „Le Figaro Magazine” piosenkarz wyraził przekonanie, że „Jan Paweł II – po tym jak poświęcił wszystkie swe siły, aby przyczynić się do upadku muru berlińskiego – zaatakował nowy mur, mniej polityczny, a bardziej ekonomiczny i społeczny, który oddziela bogatych i ubogich”.

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Stanowisko Patriarchatu moskiewskiego wobec decyzji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Aleksy II, patriarcha Wszechrusi uważa, że decyzja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu odnośnie zawieszenia Rosji w prawach członka tej organizacji w związku z sytuacją w Czeczenii to stosowanie podwójnych standardów wobec Rosji. „Orędownicy praw człowieka oskarżają armię rosyjską o wszelkie grzechy i zbrodnie, nie zwracając przy tym uwagi na przestępstwa bojówkarzy, robiących niemoralne interesy na zakładnikach, znęcających się i zabijających jeńców, napadających na ludność cywilną, jak to się wydarzyło w Dagestanie, wysadzających w powietrze domy mieszkalne” – oświadczył patriarcha. Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego skrytykował też tych przedstawicieli Zachodu, którzy przybywają do Rosji w celu sprawdzenia przestrzegania tam praw człowieka: „czego nie chcą usłyszeć i zobaczyć, tego nie słyszą i nie widzą, mówiąc tylko o tym, co odpowiada ich stanowisku”.

• Kard. Schönborn broni Austrii przed sankcjami Unii Europejskiej. Arcybiskup Wiednia, uważa, że kraje Europy zachodniej nie powinny dyskryminować Austriaków. Jego zdaniem „krytyka określonej konstelacji rządowej nie może oznaczać nałożenia kwarantanny na cały kraj i wszystkich jego mieszkańców”. Zwrócił jednocześnie uwagę, że reakcje krajów zachodnich na sytuację polityczną w Austrii zaskoczyły wielu jego rodaków. Zważywszy na historię XX wieku, która naznaczona była kwestionowaniem podstawowych wartości ludzkich i godności człowieka, reakcje te mogą być „psychologicznie uzasadnione” – stwierdził arcybiskup Wiednia. Ale dodał, że stanowisko krajów członkowskich powinno wziąć pod uwagę fakt, iż w ciągu minionych 50 lat Austria okazała się krajem „stabilnym, demokratycznym, wiernym konstytucji, a także krajem ludzi zaangażowanych w pomoc humanitarną”.

• Ekumeniczna Droga Krzyżowa w Wiedniu. Chrześcijanie różnych wyznań już po raz osiemnasty przeszli ulicami Wiednia w ekumenicznej Drodze Krzyżowej. Tegoroczna przebiegała pod hasłem „Jezus: Brat-Pan-Zbawiciel”. Po raz pierwszy zorganizowana została w 1983 r. wspólnie przez katolików i ewangelików, pragnących w duchu pojednania powrócić do dawnych wiedeńskich tradycji, przerwanych przez walki wyznaniowe okresu reformacji i kontrreformacji.

• IV Europejski Kongres Ruchów w Obronie Życia. Z udziałem ok. 2 tys. osób z całego kontynentu zakończył się w Grenadzie IV Europejski Kongres Ruchów w Obronie Życia. Obrady toczyły się pod hasłem: „Europa za życiem: »Evangelium vitae« w III tysiącleciu”. Organizatorem spotkania była Papieska Rada ds. Rodziny. Uczestników spotkania powitali metropolita Grenady abp Antonio Cańizares Llovera i bp Juan Antonio Reig Pla, przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Obrony Życia episkopatu Hiszpanii. Referat inauguracyjny: „Obrona życia – wyzwaniem ludzkości w XXI wieku” przedstawił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny kard. Alfonso López Trujillo. Marszałek senatu Alicja Grześkowiak w swoim wystąpieniu powiedziała, że „Państwo i tworzone w nim prawo winny stać na straży życia ludzkiego, a każda istota ludzka ma prawo oczekiwać bezwzględnego poszanowania jej życia od poczęcia do naturalnej śmierci”.

• Albania zniosła karę śmierci. Albania podpisała 4 kwietnia w Strasburgu protokół 6. Konwencji Europejskiej znoszący karę śmierci – ogłosiła Rada Europy. Albania jest 40 państwem członkowskim, które zobowiązało się do oficjalnego zniesienia kary śmierci. Jan Paweł II wielokrotnie wzywał do rezygnacji ze stosowania kary śmierci. Apelował też o moratorium na jej wykonywanie w Roku Jubileuszowym 2000.

• Elie Wiesel o chrześcijanach. Żydowski pisarz i laureat pokojowej Nagrody Nobla, Elie Wiesel powiedział, że choć dla Żydów Jubileusz Roku 2000 nie ma żadnego znaczenia, to związane z tym wydarzeniem wypowiedzi Papieża pomogły mu zrozumieć chrześcijan. „Dotychczas bałem się chrześcijan, a na widok kościoła przechodziłem na drugą stronę ulicy. Teraz tego nie robię i myślę, że podobnie reaguje wielu Żydów. Wiem, że nie muszę obawiać się chrześcijan. Bardzo cenię niedawne wypowiedzi Jana Pawła II na temat Zagłady, choć nie kryję pretensji, że nie padło z jego ust słowo Auschwitz” – powiedział.

• Kościół a świeccy w Czechach. Kościół katolicki w Czechach pragnie umocnić rolę swoich świeckich współpracowników w duszpasterstwie – uważa arcybiskup Pragi kard. Miloslav Vlk. Podkreślił on, że dotkliwy brak księży w Republice Czeskiej jest jednym ze „znaków czasu”, które powinny dać do myślenia.

• Ksiądz twórcą dyscypliny sportowej. Headball – to nazwa dyscypliny sportowej wymyślonej i propagowanej przez szwajcarskiego duchownego Marco Dania. Jest to odmiana piłki ręcznej, w której gole strzela się głową z podania innego zawodnika. Liczący obecnie 43 lata ks. Dania przyjął święcenia kapłańskie w 1997 r. Raz w tygodniu prowadzi lekcje wychowania fizycznego w liceum w Bellinzonie we włoskojęzycznym kantonie Ticino. Zanim został księdzem, Marco Dania był nauczycielem tego przedmiotu.

 

... I W POLSCE

• „Nie wolno nam winić narodu rosyjskiego za tragedię Katynia, bo ten naród tak samo był ciemiężony, tak samo znosił system przemocy jak my” – mówił abp Józef Życiński podczas Mszy św. odprawionej w lubelskiej archikatedrze w intencji poległych w Katyniu (9 kwietnia). Metropolita przypomniał głośny list biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. ze zdaniem „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”: „Trzeba nam zrobić następny krok. Musimy sobie uświadomić, że przeciętny Rosjanin nie ponosi odpowiedzialności za to, co było wyrazem bratobójczej polityki komunistycznych władz”. Abp Życiński wyraził szacunek dla tych, którzy niezależnie od warunków i grożących im konsekwencji głosili prawdę o Katyniu. Przypomniał jednak, że nie brakowało również ludzi, uczestniczących w głoszeniu kłamstwa. Metropolita lubelski wskazał też na konieczność rozliczenia się z systemem, który zrodził kłamstwo katyńskie.

• W Polsce przebywał z wizytą przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej, bp Christian Krause (5-9 kwietnia). Bp Krause spotkał się z luterańskimi biskupami oraz marszałkiem Sejmu Maciejem Płażyńskim, premierem Jerzym Buzkiem i prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Złożył także wizytę Prymasowi Polski. Obaj hierarchowie uznali, że relacje między ich Kościołami są bardzo dobre.

• W Warszawie obradowała Rada Stała Episkopatu Polski (7 kwietnia). Dyskutowano nad programem najbliższego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się 28-29 kwietnia w Gnieźnie oraz realizacją decyzji podjętych przez KEP.

• Komisje Konkordatowe kościelna i rządowa spotkały się w Kancelarii Premiera RP (3 kwietnia). Obrady tym razem miały charakter informacyjny – poinformował bp Tadeusz Pieronek, przewodniczący Komisji kościelnej – i dotyczyły przeglądu prac obu komisji odnośnie dostosowania norm polskiego prawa do postanowień Konkordatu w zakresie edukacji i duszpasterstwa więziennego.

• Nieznani sprawcy napadli na plebanię w Trzetrzewinie k. Nowego Sącza (3 kwietnia). Napastnicy pobili dwóch księży i zrabowali 4,5 tys. zł. Jest to już trzeci napad na plebanię na Sądecczyźnie w ostatnim czasie.

• Nowosądecka policja natrafiła na ślad kilkudziesięcioosobowej grupy satanistów. Młodzi ludzie przez prawie rok psychicznie i fizycznie znęcali się nad swoimi rówieśnikami i wciągali ich w satanistyczne rytuały. Sprawa wyszła na jaw, gdy 16-letni mieszkaniec Nowego Sącza próbował popełnić samobójstwo. Policja aresztowała dwóch braci w wieku 19 i 21 lat, którzy znęcali się nad chłopcem. Prokuratura posiada dowody, że zatrzymani upijali nieletnich, zmuszali do zażywania narkotyków oraz odprawiali satanistyczne msze, podczas których zabijali zwierzęta. Planowano również złożenie ofiary z 16-letniej dziewczyny.

• Brak debaty społecznej nad demokracją oraz dominacja populizmu w polityce – to główne mankamenty współczesnej demokracji zdaniem polskich i francuskich polityków. Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Kozłowski, Krzysztof Piesiewicz, Aleksander Hall i Piotr Nowina-Konopka ze strony polskiej oraz Dominique Dord, Etienne Blanc i Michel Melon ze strony francuskiej uczestniczyli w panelu na temat miejsca osoby w przemianach współczesnej demokracji, który odbył się w ramach konferencji „Osoba ludzka i polityka”. Spotkanie  zorganizowały w dniach 7-8 kwietnia w Warszawie Fundacja Althusius, Wydawnictwo Znak i Ośrodek Myśli Politycznej. Wszyscy uczestnicy dyskusji podkreślali wartość demokracji, zaznaczali jednak konieczność akcentowania w niej miejsca osoby.

• O zaprzestanie walk w Czeczenii, Kaszmirze, Kosowie, Nigerii, Palestynie, Sudanie, Tadżykistanie i Timorze zaapelowała Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów. W apelu ogłoszonym 5 kwietnia z okazji nowego roku muzułmańskiego (1421) Rada wezwała także wyznawców obydwu religii do cierpliwości we wzajemnych kontaktach, do dialogu oraz do zrozumienia i szacunku.

• W ramach toczącego się procesu beatyfikacyjnego siostry Dulcissimy Hoffmann na cmentarzu w Raciborzu-Brzeziu n. Odrą odbyła się ekshumacja jej doczesnych szczątków (8 kwietnia). Po zbadaniu przez specjalistów z zakresu medycyny sądowej zostały one złożone do sarkofagu przy brzeskim kościele parafialnym. W świątyni tej odprawiona została Msza święta, której przewodniczył metropolita górnośląski abp Damian Zimoń.

S. Dulcissima (Helena Hoffmann) urodziła się w 1910 r. w Świętochłowicach-Zgodzie. Mieszkała w klasztorach we Wrocławiu, Nysie i w Świętochłowicach-Zgodzie. Zmarła mając zaledwie 26 lat. Żyjący świadkowie twierdzą, że była stygmatyczką oraz miała dar przepowiadania przyszłości. Przepowiedziała m.in. wybuch II wojny światowej. Wielu twierdzi, że za wstawiennictwem s. Dulcissimy zostali uzdrowieni lub uratowani z ciężkich opresji.

• Propagowanie wzoru ojca, opartego na wartościach chrześcijańskich to główny cel stowarzyszenia Pro Patre – Centrum Edukacyjno-Informacyjnego Świadomego Ojcostwa. Stowarzyszenie zostało zarejestrowanie 4 kwietnia przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. „Brakuje instytucji i organizacji, które wspierałyby ojców i pomagały im odnaleźć właściwe miejsce w społeczeństwie i rodzinie” – tłumaczy ks. Jan Oleszko, pallotyn, jeden z inicjatorów stowarzyszenia.

Stowarzyszenie stara się także wspierać ojców samotnie wychowujących dzieci. Proponuje szkolenia, sympozja, warsztaty, konsultacje pedagogiczne i psychologiczne. Udziela też porad dzieciom i młodzieży w przypadku naruszenia godności osobistej. Zainteresowani współpracą i potrzebujący wsparcia mogą się zgłaszać pod adres: Stowarzyszenie Pro Patre, Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 183, tel. (0-22) 722 10 88.

• Pięciuset braci zakonnych przybyło na Jasną Górę w XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Braci Zakonnych (5 kwietnia). – Kapłan w swej posłudze liczy na jakieś godności: „czerwoną kokardkę” czy „pomponik czerwony”, godność prałata, infułata czy biskupa – powiedział biskup pomocniczy częstochowski Antoni Długosz. – „Brat zakonny zawsze zachowuje ten sam strój i pozostaje bratem”.

 

 

 

 

Nr 16, 16 kwietnia 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl