W najnowszym numerze

 

On-line: Obraz tygodnia •  Kronika religijna •  Komentarze

 

KOŚCIÓŁ

• „Tygodnik” żegna zmarłą przed tygodniem IRINĘ IŁOWAJSKĄ-ALBERTII, redaktorkę naczelną rosyjskiego tygodnika emigracyjnego „Russkaja Mysl”.

Iłowajska była m. in. sekretarzem Aleksandra Sołżenicyna. Stała się też ważną postacią Kościoła – Jan Paweł II zaprosił ją dwukrotnie na synod biskupów Europy. Tę wybitną Rosjankę wspominają: ks. Adam Boniecki, prawosławny teolog prof. Gieorgij Czistiakow oraz Grzegorz Przebinda.

• GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI: Bóg surowy, Bóg obojętny

Publikowane przed miesiącem rozważania Herlinga-Grudzińskiego, poświęcone ofiarowaniu przez Abrahama syna Izaaka, wywołały polemikę zarówno ze strony teologów, jak i osób zajmujących się na co dzień sprawami od niej dalekimi. W tekście pisarz odpowiada polemistom: „Podczas świeżej lektury »Ofiarowania« patrzyłem na biblijną opowieść o Abrahamie przez pryzmat XX wieku, naznaczonego zbrodniami komunizmu i faszyzmu, tragedię Holocaustu”.

• ARTUR SPORNIAK: Paradoksy objawień prywatnych

„Dystans jest konieczny, bowiem nawet przy najpewniejszym objawieniu prywatnym nigdy nie jest tak, że słowa orędzia są w sposób czysty nadprzyrodzone. Gdyby Bóg chciał do nas rzeczywiście „przemówić”, Jezus za swego ziemskiego życia sam napisałby Ewangelię. Jak wiadomo, tego nie uczynił”. Za tydzień opublikujemy debatę poświęconą temu samemu tematowi, z udziałem m.in. ks. Tomasza Węcławskiego.

• Ks. ALFONS J. SKOWRONEK – tekst z cyklu Zamyślenia nad naśladowaniem

„Zaprawdę, łatwo być katolikiem, łatwo być prawosławnym, łatwo być protestantem, ale być chrześcijaninem, to prawie niemożliwe, albowiem jest to identyczne z wyzbyciem się wszelkich fałszywych zabezpieczeń.”

• ROBERT MAZUREK: My też jesteśmy Ziemią Świętą, czyli reportaż z Jordanii, do której niedawno pielgrzymował Jan Paweł II.

 

KRAJ I ŚWIAT

• JANUSZ JANKOWIAK: Nieczysta narodowość e–banku

Zmienia się światowa bankowość, a co z Polską? „Naszą realną przyszłością jest bankowość elektroniczna. A tu granice czy narodowości są już kwestiami czysto umownymi”.

• JAROSŁAW MORAWIECKI: Dobić końca

„Typowa dolnośląska wieś. Pośrodku: majątek. W majątku – nieczynna gorzelnia” – reportaż o dolnośląskich wsiach, w które uderzył kryzys polskiego gorzelnictwa.

• ANNA ŁABUSZEWSKA: Użyteczne kryterium prawdy

„Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przypomniało Rosji, że podpisując konwencję praw człowieka wzięła na siebie zobowiązanie ochrony swobód obywateli Federacji Rosyjskiej, w tym również Czeczenów...”

• Ks. ROMAN MALEK: Wejście smoka

W Chinach zaczęła się nowa walka o rząd dusz. „Takiej masowej kampanii antyreligijnej i ateistycznej nie było bowiem od lat. Wielu biskupów, księży, pastorów, mnichów buddyjskich zostało w ostatnich miesiącach i tygodniach aresztowanych; los wielu z nich jest nieznany”.

 

KULTURA

• SAMUEL BECKETT: Molloy

13 kwietnia br. minęła 94. rocznica urodzin Samuela Becketta, pisarza, którego twórczość stała się jednym z symboli odchodzącego wieku. Przypominamy z tej okazji słynny fragment jego najgłośniejszej powieści „Molloy”, w nowym przekładzie Antoniego Libery.

• Gwiazda, której nie ma – z TADEUSZEM SŁAWKIEM, rektorem Uniwersytetu Śląskiego rozmawiają Beata Zaremba i Jacek Podsiadło

– Przy różnych okazjach przywołuje Pan kilka „dobrych na wszystko” postaci, takich jak Nietzsche, Thoreau, Derrida... To wyłącznie intelektualna fascynacja, czy może myśli takich facetów przekładają się na Pańskie codzienne doświadczenia?

– Nie jest to wyłącznie chłodna fascynacja, „patrzenie chłodnym okiem Kaina”, jak to gdzieś ładnie napisał Levinas. Z drugiej strony nie mogę zgłaszać pretensji, że oto chcę być wiernym naśladowcą kogokolwiek, bo to by była dziecinada. W tego typu osobowościach – a dodałbym tu jeszcze z moich ulubieńców Blake’a i wielkiego samotnika Jeffersa – pociąga mnie m.in. ich filozofia działania na własną odpowiedzialność i własny rachunek. Każdy z nich wzdragałby się bardzo głęboko, może nawet czasem za głęboko, na myśl o utożsamieniu się z jakkolwiek organizacją, partią czy ugrupowaniem. Należy zawsze zachować taki dystans, który pozwoli człowiekowi zrobić krok wstecz i powiedzieć: to nie oni, to ja jestem odpowiedzialny za to czy tamto, nie mogę się nimi zasłonić. Na dobrą sprawę w ostatecznym rozrachunku zawsze jesteśmy samotni. Jest przecież świetne powiedzenie Nietzschego, że człowiek partyjny się nie uczy, człowiek partyjny wie. Otóż ja jestem właśnie człowiekiem, który n i e wie. I od tych ludzi nauczyłem się tego, że twórczą postawą i początkiem dobrej drogi jest powiedzieć: nie wiem. Zaś człowiek silnie związany z jakąś partią czy lobby jest wyposażany w przekonanie: my wiemy. A to jest na dłuższą metę zabójcze, co widać choćby w polskim życiu politycznym tak cierpiącym na brak indywidualności, prawda?”

• JERZY JARZĘBSKI: Dookoła Moskwy – dookoła świata, czyli o nowej powieści Jurija Andruchowycza

„»Moskoviada«” – ten tytuł odsyła do dwóch naraz znaczeń: to z jednej strony »podróż po Moskwie«, peregrynacja, błąkanie się po jej nad- i podziemnych ścieżkach, a z drugiej – tak jak w »Iliadzie« – to »wojna« z umieszczonym w tytule miastem, zmagania z jego ciążącym bohaterowi duchem.”

• JAROSŁAW KLEJNOCKI: Setnik rymów duchownych, czyli o tomie wierszy Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego „Kamień pełen pokarmu”

„Setnik rymów duchownych Tkaczyszyna-Dyckiego ma ambicję wstrząsnąć tymi, którzy zapomnieli lub pamiętać nie chcą, iż istnieje coś takiego jak koniec ziemskiego bytowania.”

• ADAM POPRAWA: Miejsca wspólne, czyli o książce Arenta van Nieukerkena „Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu”

„Lektura tej książki przypomina poruszanie się skomplikowanym labiryncie, nie zaś niezobowiązującą wędrówkę. Z drugiej przecież strony, nader nikła recepcja tego dzieła może dziwić. I powinna niepokoić.”

 

FELIETONY: JÓZEFY HENNELOWEJ, ANDRZEJA DOBOSZA, MICHAŁA KOMARA, JANA MIODKA I MARKA SKWARNICKIEGO

 

 

 

 

 

Nr 16, 16 kwietnia 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl