JERZY TUROWICZ (1912–1999)

Kalendarium życia i twórczości
Jerzego Turowicza

 

 

 

Kalendarium przygotowali: Witold Bereś, Wojciech Bonowicz, Krzysztof Burnetko, Tomasz Fiałkowski, Andrzej Franaszek, Jarosław Makowski, Anna Mateja, Michał Okoński, Wojciech Pięciak, Janusz Poniewierski, Andrzej Romanowski, Artur Sporniak, Jan Strzałka, Adam Szostkiewicz.

Redakcja całości: W. Bereś, K. Burnetko, T. Fiałkowski, A. Franaszek, M. Okoński.

Wykorzystano książki: Marty Fik „Kultura polska po Jałcie 1945–1981” (Polonia 1987), Roberta Jarockiego „Czterdzieści pięć lat w opozycji. O ludziach »Tygodnika Powszechnego«” (WL 1990) i Jacka Żakowskiego „Trzy ćwiartki wieku. Rozmowy z Jerzym Turowiczem” (Znak 1990), artykuły Żakowskiego („Kiedy go nie było”, „ResPublica” nr 7/1986 i 1-2/1987) i Joanny Olczak-Ronikier („Popołudnie na Lenartowicza”, „Salwator i świat” nr 29).

 

 

 

 

 

 


FOT. DANUTA WĘGIEL

Kalendarium życia Jerzego Turowicza

Głosy po śmierci Jerzego Turowicza

Pierwsza rocznica śmierci

O „Bilecie do raju” – wyborze publicystyki Jerzego Turowicza

Archiwum Jerzego Turowicza

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl