JERZY TUROWICZ (1912–1999)

Archiwum Jerzego Turowicza

 

Dobrze się Pan orientuje w swoich wycinkach?” – pyta Barbara N. Łopieńska w rozmowie z Anną i Jerzym Turowiczami o ich domowej bibliotece. „Jako tako. Średnio. Miałbym lepszą orientację, gdyby te wszystkie pudła stały w jednym miejscu, a one są a to pod oknem, a to pod szafą, to w tym pokoju, to w tamtym”. „A potrafi Pan Redaktor trafić do konkretnej książki w swojej bibliotece?” – drąży dalej dziennikarka. „Jako tako. Do książek, które są zasiedziałe, trafiam. Do nowych, które stale przypływają – nie... Do historii i socjologii nie ma dojścia, bo stoją przed nimi pudła”. „A co w nich jest?” „Nie wiem”...

W tamtej świetnej rozmowie nie było przesady. Pamiętać też trzeba o rocznikach czasopism w dziesięciu bodaj językach, stosach zaproszeń, programach teatralnych czy katalogach wystaw, teczkach z listami, materiałach z setek rozmaitych sympozjów, notatek do pisanych właśnie artykułów...

 

*

Porządkowanie spuścizny po Naczelnym „Tygodnika”, rozpoczęte wkrótce po Jego śmierci przez Jego wnuka Michała Smoczyńskiego, oczywiście przy udziale pani Anny Turowiczowej, jednak postępuje. Przy Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „Znak” powołano do istnienia Archiwum Jerzego Turowicza. Morze rozmaitych papierów kryje bowiem nie tylko materiały bezcenne dla przyszłych biografów naszego Naczelnego, ale i ważne źródła do dziejów zarówno „Tygodnika”, jak i, patrząc szerzej – polskiej kultury mijającego wieku. Już wkrótce z niektórymi z nich postaramy się zaznajomić naszych Czytelników.

Tymczasem zaś w imieniu powstającego Archiwum zwracamy się z prośbą o kontakt do wszystkich, w których posiadaniu znajdują się listy Jerzego Turowicza i inne dokumenty związane z Jego osobą. Wdzięczni będziemy zarówno za ich przekazanie do Archiwum, jak i za udostępnienie celem sporządzenia kopii albo przynajmniej za wiadomość, że takie dokumenty istnieją. Listy prosimy przesyłać pod adresem:

 

Michał Smoczyński – Archiwum Jerzego Turowicza
„Tygodnik Powszechny”
31-007 Kraków, ul. Wiślna 12

 

W imieniu Archiwum i redakcji „TP”
Michał Smoczyński, Tomasz Fiałkowski

 

 

 

 


FOT. DANUTA WĘGIEL

Kalendarium życia Jerzego Turowicza

Głosy po śmierci Jerzego Turowicza

Pierwsza rocznica śmierci

O „Bilecie do raju” – wyborze publicystyki Jerzego Turowicza

Archiwum Jerzego Turowicza

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl