Wśród książek

 
LEKTOR  „Burza”, sztuka i łaska

Wystan Hugh Auden: MORZE I ZWIERCIADŁO – blisko czterysta lata temu powstała „Burza”, uważana zwykle za ostatnią sztukę Szekspira i traktowana chętnie jako jego pożegnanie ze sceną i twórczością, czego znakiem ma być złamanie przez Prospera czarodziejskiej laski i zatopienie w morzu księgi. „W sztuki te – pisze Northrop Frye o późnych baśniach scenicznych Szekspira – autor przelał jak gdyby esencję swego dzieła”. WIĘCEJ

(Wydawnictwo a5, Kraków 2003. Przekład i nota wstępna: Stanisław Barańczak. Projekt okładki: Wojciech Wołyński i Jahoo Gliński. Tom 42 Biblioteki Poetyckiej pod redakcją Ryszarda Krynickiego.)


 • Witold Gombrowicz: BAKAKAJ I INNE OPOWIADANIA 
  (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 394. Na końcu bibliografia podmiotowa, zawierająca także wykaz przekładów, i przedmiotowa.) • Agnieszka Stawiarska: GOMBROWICZ W PRZEDWOJENNEJ POLSCE
  (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 314. Na wkładkach trzydzieści doskonale zreprodukowanych fotografii, na końcu indeks osób.) • Czesław Miłosz: ORFEUSZ I EURYDYKA
  (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, s. 54. Na okładce wykorzystano fragment obrazu Tycjana „Orfeusz i Eurydyka”.)

 • Julia Hartwig: BŁYSKI
  (Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2002, s. 100.)
 • Ewa Lipska: UWAGA: STOPIEŃ
  (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 112. Projekt okładki i stron tytułowych: Tomasz Lec.)

 • William H. Shannon: MILCZĄCA LAMPA. OPOWIEŚĆ O THOMASIE MERTONIE 
  (Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Wydawnictwo Homini, Lublin-Bydgoszcz 2002, s. 446. Przekład: Andrzej Wojtasik, Piotr Ducher. To bodaj trzecia, po pracach Jima Foresta i Basila Penningtona, przetłumaczona u nas książka biograficzna o Mertonie. Do wydawców mam tylko dwie pretensje – o brak indeksu nazwisk i niezbyt staranną korektę. W przypisach konsekwentnie powraca błąd w nazwisku jednej z tłumaczek Mertona: jest nią Krystyna Poborska, nie „Podborska”. Jej dziełem jest nie tylko przekład „Znaku Jonasza”, ale też – publikowana pod panieńskim nazwiskiem Krystyna Horodyska w „Tygodniku Powszechnym” – pierwsza chyba polska prezentacja Mertona-poety.)
 • Jerzy Liebert: LISTY DO AGNIESZKI
  (Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2002, s. 462. Z autografu do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył Stefan Frankiewicz. Jest także indeks osób oraz fotografię – wśród nich zdjęcie młodej Bronisławy Wajngold, wykonane w połowie lat 20.)

 • Tomas Venclova: NIEZNISZCZALNY RYTM. ESEJE O LITERATURZE (Fundacja Pogranicze i Zeszyty Literackie, Sejny 2002, s. 334, seria „Meridian”. Tłum.: Anna Barańczak, Stanisław Barańczak, Anna Brzezińska, H.C., Joanna Hyndle, Agata Kozak, Miryna Kutysz, Andrzej Mietkowski, Paulina Mokrzecka, Małgorzata Szubert, Cezary Wodziński, Małgorzata Wolanin, Wojciech Zajączkowski.) 
 • Henryk Markiewicz: Żywot pożeracza książek
  (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 242. W aneksie opracowanym przez Beatę Dorosz znalazło się kalendarium obejmujące lata 1955-2002, w autobiografii potraktowane bardzo zwięźle, oraz bibliografia prac Henryka Markiewicza, oczywiście w wyborze, pełna ich lista zawiera bowiem grubo ponad tysiąc pozycji. Jest także indeks osób.)   

 • Ryszard Kapuściński: Lapidarium V
  (Czytelnik, Warszawa 2002, s. 128.) 

 • Stanisław Lem: LISTY ALBO OPÓR MATERII  
  (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 294. Wybór i opracowanie: Jerzy Jarzębski. Okładka: Tomasz Lec. Małe uzupełnienie: „nieznanym adresatem” listu z 6 kwietnia 1972, polemizującego z dokonaną przez Andrzeja Kijowskiego krytyką Borgesa, jest niewątpliwie Redaktor Naczelny „Tygodnika Powszechnego”. Oba wspomniane przez Lema felietony Kijowskiego: i ten, w którym deprecjonował on „literaturę apokryficzną”, i ten, w którym sam sprokurował apokryf na temat rzekomego portretu Króla Jana III w ołtarzu głównym kościoła św. Floriana na krakowskim Kleparzu, ukazały się bowiem na naszych łamach.) 

 • „Dzieła” Lema blisko finału:  NIEZWYCIĘŻONY;
  KONGRES FUTUROLOGICZNY
  („Niezwyciężony”: Kraków 2002, Wydawnictwo Literackie, s. 200. „Kongres futurologiczny”: Kraków 2002, Wydawnictwo Literackie, s. 132. Okładki i układ typograficzny: jak zawsze Tomasz Lec. Następnym tomem „Dzieł zebranych” będzie „Głos Pana”.) • Mieczysław Jastrun: DZIENNIK 1955–1981 (Wydawnictwo Literackie, s. 894. Redakcja, opracowanie tekstu i nota wydawcy: Maria Rydlowa. Przypisy: Maciej Urbanowski. Indeks osób: Tomasz Kunz. Okładka: Tomasz Lec.) 

 • Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg: KORESPONDENCJA
  (Zeszyty Literackie, Warszawa 2002, s. 248, na końcu indeks osób. Redakcja i posłowie: Barbara Toruńczyk. Niemal połowę książki zajmują szczegółowe i starannie przez Barbarę Toruńczyk i Pawła Kądzielę opracowane przypisy; otrzymujemy dzięki nim wielostronny portret nie tylko obu korespondentów, ale i epoki. Są też podobizny rękopisów Herberta i Elzenberga, a w aneksie dwa teksty, o których w listach sporo się pisze: odnaleziony niedawno szkic Herberta „Hamlet na granicy milczenia” oraz odpowiedź Elzenberga na ankietę „Znaku” na temat książek, jakie odegrały decydującą rolę w ukształtowaniu jego poglądu na świat i postawy moralnej. Książka ukazuje się na 20-lecie „Zeszytów Literackich”, gdzie spora część listów miała swój pierwodruk.)

 • Zbigniew Herbert, Jerzy Zawieyski: KORESPONDENCJA 1949–1967 
  (Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2002, s. 200. Do druku przygotował i – świetnymi! – przypisami opatrzył Paweł Kądziela. Wstęp: Jacek Łukasiewicz. Na końcu indeks osób. W aneksie: wiersze Herberta dołączane do listów, niektóre nigdy dotąd nie publikowane.)

 • István Kovács: LUSTRO DZIECIŃSTWA 
  (Polnord. Wydawnictwo „Oskar”. Gdańsk 2002, s. 208. Książka wydana w ramach „Dzieł” Güntera Grassa pod redakcją Sławomira Błauta i Joanny Konopackiej.) 

 • Günter Grass: CHOROBA ZŁEJ PAMIĘCI
  (Polnord. Wydawnictwo „Oskar”. Gdańsk 2002, s. 208. Książka wydana w ramach „Dzieł” Güntera Grassa pod redakcją Sławomira Błauta i Joanny Konopackiej.) 


 • Gustaw Herling-Grudziński: BIAŁA NOC MIŁOŚCI. OPOWIADANIA (Czytelnik, s. 420. Tom, jak całość „Pism”, pod redakcją Zdzisława Kudelskiego, z notą biobibliograficzną, notą o autorze oraz indeksem osób. Na okładce tym razem fragment „Koncertu” Tycjana.)

 • Tadeusz Różewicz: SZARA STREFA (Wydawnictwo Dolnośląskie, s. 114. Okładka według projektu Autora, z wykorzystaniem akwareli Zbigniewa Paluszaka „Ziemia i niebo”. Redakcja i opracowanie graficzne: Jan Stolarczyk.)

 • Molier: CZTERY KOMEDIE (Świat Książki, Warszawa 2002, s. 448.) 

  • Mario Vargas Llosa: Święto Kozła (Wydawnictwo Rebis, s. 462. Przełożyła Danuta Rycerz. Seria „Mistrzowie Literatury”, w której ostatnio wznowiono „Pod wulkanem” Lowry’ego, „Przypowieść” Faulknera i „Witajcie w Ciężkich Czasach” Doctorowa.)  

 • Ks. Jan Twardowski: UTWORY ZEBRANE 1–3 (Wydawnictwo „M”, Kraków 2002, s. 270 + 216 + 252. Opracowała Milena Kindziuk Ilustracje: Maciej Rybicki, Aleksandra Kucharska-Cybuch, Paweł Kołodziejski, opracowanie graficzne Witold Siemaszkiewicz. Latem ma się ukazać „Poezja”, później zaś „Proza”.)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 12 (2802), 23 marca 2003

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl