STRONA GŁÓWNA

 

Tworząc „Kontrapunkt” pragniemy zajmować się kulturą w sposób niekonwencjonalny, na rozmaite jej części patrzeć z nietypowych punktów widzenia, łączyć ze sobą zjawiska z pozoru odległe. Dlatego za każdym razem wybieramy pojęcie, hasło, problem, będący punktem wyjścia dla refleksji specjalistów z różnych dziedzin – krytyków i historyków literatury, socjologów i psychologów, filozofów i teologów, ekonomistów i specjalistów od reklamy... Zderzamy ze sobą rozmaite szkoły myślenia, dążąc do tego, by każdy „Kontrapunkt” był przestrzenią dyskusji, sporu, twórczego dialogu. Staramy się interesować całym spektrum życia kulturalnego, od literatury, poprzez sztuki plastyczne, muzykę i teatr po film; zarówno kulturą „elitarną” jak i „masową”, pamiętając, iż nie są to ściśle wyodrębnione dziedziny, ale jedynie fragmenty składające się na duchowe życie człowieka.

W każdym z „Kontrapunktów” znaleźć można „Ściągę z kultury”, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń kulturalnych oraz „Danie miesiąca”, w którym twórcy i krytycy polecają naszym Czytelnikom kulturalne nowości – książki, płyty, filmy, wystawy, spektakle...

Ukazywanie się „Kontrapunktu” uzależnione jest od dotacji – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Stefana Batorego, Fundacji Kultury... – tak więc dodatek ten dzieli trudny los polskich czasopism kulturalnych. Stąd jego ukazywanie się jest nieregularne, odległe od wymarzonej formuły miesięcznika.

 

Tematy „Kontrapunktów”:

 


 

2002  2001

 

 

 

2000

1999

1998

1997

  • „Czechy” – współczesna kultura tego kraju; nr 5/6 (17/18) z 5 października

  • „Miasta” – fascynacja miastem, miasto jako struktura duchowa; nr 3/4 (15/16) z 7 września

  •  „Miłość” – od cielesności po religię, związek miłości i śmierci;
    nr 1/2 (13/14) z 6 lipca

1996

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl