KONTRAPUNKT


Jedwabne, Zagłada, pamięć


Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 1/2 (50/51)
Kraków, 25 marca 2001

  Jan Tomasz Gross pisał o Holocauście
w „Tygodniku Powszechnym”,

nr 6 z 11 lutego 2001 Abp Henryk Muszyński:
Za każdą zbrodnię odpowiada bezpośredni sprawca, ci jednak, którzy są z nim związani więzami religijnymi czy narodowymi, chociaż nie ponoszą osobistej winy, nie mogą czuć się zwolnieni od odpowiedzialności moralnej za ofiary tego mordu. WIĘCEJ


Jedwabne – debata

 

Pamięć wciąż nieodzyskana
Wojciech Stanisławski


Alina Margolis:
Śmierć w komorze gazowej, śmierć pod palącym słońcem pustyni albo w obozie oprawców nie jest mniej godna niż śmierć w walce. Jest tylko straszniejsza. I mało się wie o tym, że i bez broni ofiary czasu Holokaustu okazywały siłę moralną i godność. WIĘCEJMarek Edelman:
Niedawno po dyskusji na temat Jedwabnego, podeszła do mnie 19-letnia dziewczyna, studentka historii na Uniwersytecie i mówi: Panie Marku, ja całe życie jestem w podziemiu. Byłam jeszcze w piaskownicy, kiedy tatuś mi mówił: nie przyznawaj się, że jesteś z Jedwabnego. Nigdy tego nie mów. 
Polka z Jedwabnego, która całe życie się ukrywa. WIĘCEJ Michał Głowiński:
Zagłada przekracza wyobraźnię, przekracza granicę języka. Zastanawiam się, czy dramatu Szmula Zygielbojma nie można określić jako dramatu języka. Jego mówienia o Zagładzie nie rozumiano, bo ludzie myśleli starymi kategoriami. WIÊCEJJanusz A. Majcherek:
Z mrocznych dziejów okresu okupacji sowieckiej i nazistowskiej wyłania się smutna prawda, że Polacy i Żydzi ginęli osobno i nawet wspólnota ofiar nie połączyła ich we wspólnotę cierpienia. Przeraźliwe jest, że nadal nie ma wspólnoty pamięci. WIĘCEJStanisław Radecki:
Coś, co na naszych oczach stało się oczyszczającą narodową traumą, zostaje zredukowane do powierzchownego aktu politycznej poprawności i politycznego instynktu samozachowawczego. I tylko taki komunikat dociera do Amerykanów. WIĘCEJ


 


 

Redaktor odpowiedzialny: Piotr Mucharski.

   

   

   

   

   

   

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl