KONTRAPUNKTPoezja: między piosenką a modlitwą


Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 11 (49)
Kraków, 26 listopada 2000

  
Andrzej Franaszek: „Jesteście świetni, chłopcy!”, Kraków 2000, II Spotkanie Poetów, Poezja: między piosenką a modlitwą, Kraków, 10 – 13 listopada 2000WIERSZE: Dannie Abse, Bei Dao, Ales Debeljak, Joy Harjo, Rober Hass, Seamus Heaney, Jane Hirshfield, Admiel Kosman, Ko Un, Siergiej Stratanowski, Jelena Szwarc, Adam Zagajewski

 

DYSKUSJA: Poezja wobec nihilizmu

Rozmawiają: Bei Dao, Aleš Debeljak, Joy Harjo, Robert Hass, Seamus Heaney, Jane Hirshfield, Admiel Kosman, Ko Un i Adam Zagajewski

Jane Hirshfield: Obraz, metafora, metonimia, dźwięki wołające do siebie i uzyskujące odpowiedź – wszystko to łączy się przeciwko rozpaczy i pokazuje, że jest w istocie niemożliwe, aby zniknąć.

Robert Hass: Miłosz wyraża wiarę w coś, co nies jest chrześcijańskie, lecz dawniejsze, pierwotne. Jest przekonany, że w świecie działa jakaś demoniczna siła i sprawą poezji jest ją zwalczać.

Seamus Heaney: Miłosz przyznaje, że wiersz Larkina pociąga go. Można dodać, że równocześnie Miłosz obawia się tego wiersza, nie chce zostać ponownie ściągnięty w otchłań, w nihilizm. WIĘCEJ

 

Przed końcem świata
Z Jeleną Szwarc i Siergiejem Stratanowskim rozmawia Jan Strzałka

SIERGIEJ STRATANOWSKI (1944) – poeta i eseista rosyjski. Urodzony w Leningradzie, w rodzinie filologa klasycznego oraz wykładowczyni języka francuskiego na tutejszym uniwersytecie. W 1963 wstąpił na filologię rosyjską tej uczelni, studiując m.in. u Władimira Proppa. Wiersze pisze od roku 1968, ale do 1985 jego utwory nie mogły ukazywać się oficjalnie. Mimo to, dzięki publikacjom w „samizdacie” i za granicą, zyskał w kręgach literackich reputację wybitnego poety. Współpracownik moskiewskiego „Memoriału”, w roku bieżącym został pierwszym stypendystą Akademii Rosyjskiej w Rzymie, założonej dzięki staraniom Josifa Brodskiego.

JELENA SZWARC (1948) – rosyjska poetka, eseistka i tłumaczka. Ukończyła leningradzki Instytut Teatru, Muzyki i Kinematografii. Ze względu na religijny charakter i stylistykę szokującą dla sowieckich cenzorów jej wiersze nie mogły ukazywać się oficjalnie do roku 1989. Były natomiast szeroko kolportowane w „samizdacie”. Poezja Szwarc łączy uwrażliwienie metafizyczne i tradycję chrześcijańską (w jej wariancie barokowym) z symboliką antyczną, personifikacjami mitów oraz specyficznym humorem i ironiczno-groteskową fantasmagorią. Mieszka w Sankt-Petersburgu. Jej utwory tłumaczą w Polsce Elżbieta Zechenter i Zofia Dziechciaruk oraz Adam Pomorski.


 
 

     

     

     

Numer wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Redaktor odpowiedzialny: Andrzej Franaszek.

     

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl