KONTRAPUNKTJózef Tischner – ksiądz, filozof, nauczyciel


Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 10 (48)
Kraków, 19 listopada 2000Kolejny „Kontrapunkt” poświęcony jest tym razem ks. prof. Józefowi Tischnerowi. „Im dalej od jego śmierci, tym wyraźniej widzimy rozmiar naszej straty” – pisze redakcja. „Tischner nie był historykiem filozofii w tym sensie, że nie uczył historii filozofii. Był filozofem z krwi i kości; on inicjował filozofię” – o Tischnerze jako mistrzu i nauczycielu rozmawiają jego uczniowie:
Anna Karoń-Ostrowska, Zbigniew Stawrowski i Tadeusz Gadacz. Natomiast Marek Drwięga, Jan Andrzej Kłoczowski OP i Karol Tarnowski próbują określić źródła i charakter jego myśli filozoficznej: „Filozofia Tischnera była próbą przemyślenia tego, co odważyliśmy się zrobić z naszym życiem. Był to chyba jedyny poważny myśliciel, który szukał pojęć, pozwalających uchwycić i nazwać złożoność i problematyczność naszego świata”.

Czy naprawdę tak trudno uwierzyć, że rzeczywistym motywem krytyki Kościoła może być miłość do niego, a towarzyszącym jej uczuciem – ból?” – pyta ks. Grzegorz Ryś, zastanawiając się nad Tischnerowskim przesłaniem dla Kościoła w Polsce. „Niedawno ktoś zapytał mnie: »A tak właściwie to od kiedy Tischner stał się góralem?«. Przebacz Księże Profesorze, powinienem był dać w kufę. Ale akurat byłem co dopiero po spowiedzi... A poza tym – słabszego bić, jaki to honor?” – o Tischnerze–góralu z Podhala opowiada Wojciech Bonowicz. Krakowski malarz i filozof Paweł Taranczewski wspomina swoje spotkania z Księdzem Profesorem: „Idąc raz z Karolem Tarnowskim Floriańską w stronę Plant trafiliśmy w pobliżu Bramy Floriańskiej na Tischnera. »Byt« - powiedział Karol. »Świadomość bytu« – odparł Józek i poszedł w stronę Rynku”.

Książka ta ratuje Tischnera od efektów działań wielbicieli, którzy już za jego życia stworzyli, na swój obraz i podobieństwo, »Tischnera medialnego« – pisze ks. Adam Boniecki na marginesie wydanego ostatnio wyboru „Miłość nas rozumie”. – Bardziej niż gdziekolwiek indziej znajduję tu odpowiedź na dręczące mnie pytanie: kim jest Bóg Józefa Tischnera?”. Odpowiedzi na pytanie „kim jest Józef Tischner?” szukał także przed dziesięciu laty, w artykule napisanym na jego sześćdziesięciolecie, Jerzy Turowicz. „Bardziej niż filozofem-profesjonalistą jest Józef Tischner myślicielem zaangażowanym, autorem refleksji filozoficznej (i teologicznej!) nad współczesnością”. „Kontrapunkt” dopełniony został bibliografią publikacji Tischnera w „Tygodniku Powszechnym”.


 

 

   

   

   

Numer wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Redaktorzy odpowiedzialni: Tomasz Fiałkowski, Jarosław Makowski.

   

   

   

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl