KONTRAPUNKTSpór o antysemityzm


Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 7 (45) 

Kraków, 29 października 2000 
 

  Numer wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

   

   

   

   

   

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl