KONTRAPUNKT
Dominus Iesus:
czy jest zbawienie poza Kościołem?

 

Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 5 (43)

Kraków, 17 września 2000
Numer wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Redagował: zespół „TP”.


 


 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl