KONTRAPUNKTJan Sebastian Bach


Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 4 (42) 

Kraków, 30 lipca 2000
 


Kto sądzi, że ogarnia cokolwiek z Bacha, ten ogarnia tylko jeden aspekt sprawy. A tak naprawdę człowiek jest tu jak mrówka u stóp wielkiej góry. Mrówka ogarnia zaledwie ten skrawek miejsca, po którym pełza. Pozostałą część tej góry zobaczyłaby, gdyby wsiadła do samolotu i spojrzała na nią z dystansu – a tego mrówka nie może. Tym, co nas zdumiewa, jest po prostu wielkość tego kompozytora, wielkość nie do ogarnięcia.


 

Numer wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Redaktor odpowiedzialny: Michał Okoński.

     

     

 

Ściąga z Bacha

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl