KONTRAPUNKTStarość


Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 1-2 (39/40) 

Kraków, 12 marca 2000
 


Starość. Ostatni antrakt.
Jan Kott

 

 

Numer wydano przy pomocy finansowej Fundacji Stefana Batorego.

Redaktor odpowiedzialny: Andrzej Franaszek.

 

 

 

 


Danie miesiąca

Ściąga z kultury

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl