KONTRAPUNKTNieznany ks. Jerzy Popiełuszko


Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 6 (38)
Kraków, 28 listopada 1999
 


 


Numer wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Redaktor odpowiedzialny: Michał Okoński.

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl