KONTRAPUNKTPapież i artyści – dyskusja wokół papieskiego „Listu do artystów” 


Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 3/4 (35/36)
Kraków, 30 maja 1999 
Numer wydano przy pomocy finansowej Fundacji Stefana Batorego.

Redaktor odpowiedzialny: Andrzej Franaszek.

 

 

 

 Danie miesiąca

Ściąga z kultury

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl