KONTRAPUNKTZbigniew Herbert –
wcześniej niepublikowane utwory i świadectwa


Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 1/2 (33/34)
Kraków, 18 kwietnia 1999
 Numer wydano przy pomocy finansowej Fundacji Stefana Batorego.
Redaktor odpowiedzialny: Andrzej Franaszek.


 

   

   

   

   

   

   

   „Danie miesiąca”


Ściąga z kultury

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl