KONTRAPUNKTObraz Roku 1998


Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 13/14 (31/32)
Kraków, 20-27 grudnia 1998


  

 

 

 

 

Numer wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Redaktor odpowiedzialny: Andrzej Franaszek.

 

 

 

 

  

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl