KONTRAPUNKT„Terroryzm” – polityka, psychologia,
historia kultury


Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 10/11 (28/29)
Kraków, 25 października 1998

 

  

 

 

Numer wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Redaktor odpowiedzialny: Andrzej Franaszek.

 

 

 

 

 

„Danie miesiąca”
 


Ściąga z kultury

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl