KONTRAPUNKT„Skrzywdzeni i poniżeni”


Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 6/7 (24/25)
Kraków, 28 czerwca 1998


 


 

   

 

 

Numer wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Redaktor odpowiedzialny: Andrzej Franaszek.

 

 

 

 

 

„Danie miesiąca”
 


Ściąga z kultury

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl