KONTRAPUNKT„Kultura w III Rzeczypospolitej”


Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 4/5 (22/23)

Kraków, 17 maja 1998


  

  

 

 

Numer wydano przy pomocy finansowej Fundacji Stefana Batorego.

Redaktor odpowiedzialny: Andrzej Franaszek.

 

 

 

 

 

„Danie miesiąca”
 


Ściąga z kultury

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl