KONTRAPUNKT„Nadzieja” – jej maski, w kulturze i religii


Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 3 (21) 

Kraków, 12 kwietnia 1998


  

 

 

Numer wydano przy pomocy finansowej Fundacji Stefana Batorego.

Redaktorzy odpowiedzialni: Piotr Mucharski, Janusz Poniewierski.

 

 

 

 

 

„Danie miesiąca” 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl