KONTRAPUNKT„Anioły” – czy przeżywamy renesans
wiary w nie?


Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 1-2 (19-20) 

Kraków, 1 marca 1998


 


 

 

 

Numer wydano przy pomocy finansowej Fundacji Stefana Batorego.

Redaktor odpowiedzialny: Andrzej Franaszek.

 

 

 

 

 

„Danie miesiąca”
 


Ściąga z kultury

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl