KONTRAPUNKT„Czechy” – współczesna kultura tego kraju

Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 5-6 (17-18) 

Kraków, 5 października 1997


 
 

 

 

Numer wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Redaktor odpowiedzialny: Tomasz Fiałkowski.

 

 

 

 

 

„Danie miesiąca”
 


Ściąga z kultury

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl