KONTRAPUNKT„Miasta” – fascynacja miastem,
miasto jako struktura duchowa

Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 3-4 (15-16)

Kraków, 7 września 1997 

„Miasto to nie tylko funkcjonujący mechanizm. Miasto to fizycznie ukształtowana architektonicznymi formami przestrzeń, w której utrwalone są marzenia, przeżycia i wspomnienia kolejnych generacji jego mieszkańców. Istnienie miasta to materialny i niematerialny byt, określający jego strukturę, monumentalne budowle, pomniki przeszłości i wspomnienia mieszkańców” – pisze w tym „Kontrapunkcie” wybitny polski architekt, Romuald Loegler. Miasto zatem to zarówno budynki, jak i związane z nimi mity, podania, wzruszenia. I takie też są opowieści, które dziś Państwu prezentujemy. Każda z nich przedstawia osobistą wizję miasta. Rodzinnego, wybranego przez los lub przypadek czy wreszcie miasta, które trzeba było opuścić i za którym się tęskni.

 

 

 

Numer wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Redaktor odpowiedzialny: Andrzej Franaszek.

 

 

 

 

 

  „Danie miesiąca”


 Ściąga z kultury

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl