KONTRAPUNKT


„Książka na wirażu”,
czyli rynek książki w Polsce i na świecie

Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 9
Kraków, 20 października 1996


 
 

 

 

Numer wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Redaktor odpowiedzialny: Andrzej Franaszek.

 

 

 

 „Danie miesiąca”
 


Ściąga z kultury

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl