KONTRAPUNKT90-lecie Jerzego Giedroycia

Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 7
Kraków, 28 lipca 1996


 
Jerzy Giedroyc skończył dziewięćdziesiąty rok życia. Na szczęście jego ogromne dzieło nie jest zamknięte. Nadal przychodzą do nas z Paryża kolejne zeszyty „Kultury”, nadal ukazują się książki pod firmą Instytutu Literackiego. Te niemal 600 numerów miesięcznika redagowanego samotnie, na emigracji przez pół wieku, przez jednego człowieka oraz te książki wychodzące spod jego ręki, książki które nie mogły ukazać się w Polsce, a które jednak przez lata PRL-u przenikały do kraju przez szczeliny w żelaznej kurtynie, to był w sytuacji zniewolenia bezcenny oddech wolnej myśli, oddech wolności. Nie potrafiła tego dokonać Wielka Emigracja w XIX wieku, gdy Polska była pod zaborami. Można nie zgadzać się z tym, co mówił i pisał Jerzy Giedroyc, czy też z niektórymi poglądami głoszonymi na łamach „Kultury”, ale nie powinno być dziś w Polsce nikogo, kto by nie pochylił głowy przed Jerzym Giedroyciem z wdzięcznością za jego ofiarną służbę Polsce.

Jerzy Turowicz
Numer wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Redaktor odpowiedzialny: Andrzej Franaszek.

Jerzy Giedroyc (1906—2000)

Polska drugiej połowy XX wieku wspierała się – na przekór historycznym wirażom – na kilku-kilkunastu wielkich postaciach. To one w ogromnej mierze kształtowały wizerunek naszego kraju. To ich podziwialiśmy – bądź spieraliśmy się z nimi nieustannie. Bez nich bylibyśmy jeszcze mniejszym krajem. Dziś żegnamy jednego z wielkich – Jerzego Giedroycia.
Nie poddał się emocjonalnej presji rodaków, z bezlitosnym realizmem zwalczał szlachetne mrzonki, wymagając od Polaków rzeczy najtrudniejszej: myślenia.
Kończy się XX wiek, kończy się definitywnie pewna epoka, znika instytucja, której rolę w dziejach Polski można przyrównać jedynie do roli XIX-wiecznego Hotelu Lambert Czartoryskich. Wiek XXI będzie wymagał innych metod, innych instrumentów, nowe wyzwania czekają Polaków. Tylko kto będzie nas dopingował do wzmożonego wysiłku myślowego? WIĘCEJ
  

 

 

 

 

 

 „Danie miesiąca”


Ściąga z kultury

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl