KONTRAPUNKT„Śmierć teatru?”, czyli kondycja
współczesnego teatru polskiego

Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 5
Kraków, 2 czerwca 1996


  

 

 

Numer wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Redaktor odpowiedzialny: Andrzej Franaszek.

 


 

 „Danie miesiąca”
 


Ściąga z kultury

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl