KONTRAPUNKT„Dobro, piękno, rynek”,
czyli funkcjonowanie sztuki na wolnym rynku


Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego nr 2
Kraków, 31 marca 1996


 


 

 

 

Numer wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Redaktor odpowiedzialny: Andrzej Franaszek.

 

 
„Danie miesiąca”  Ściąga z kultury

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl