Marcin Król

 

 

 


  MARCIN KRÓL (ur. 1944) jest publicystą politycznym, filozofem i historykiem idei, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem redakcji „Tygodnika Powszechnego”. Założyciel (1978) i redaktor naczelny pisma „Res Publica”, obecnie „Res Publica Nowa”. Opublikował m.in.: „Sylwetki polityczne XIX wieku” (1974; razem z Wojciechem Karpińskim), „Style politycznego myślenia: wokół »Buntu młodych« i »Polityki«” (Libella, Paryż; 1979), „Józef Piłsudski: ewolucja myśli politycznej” (Nowa, 1981; drugi obieg), „Ład utajony. Zbiór publicystyki” (1983), „Słownik demokracji” (1983), „Konserwatyści a niepodległość. Studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku” (1985), „Romantyzm – piekło i niebo Polaków” (1998).

  Felietonista „Tygodnika Powszechnego” od 2000 r.
                           
Felietony

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl