Kim była średniowieczna zakonnica-wizjonerka?

Migreny Hildegardy z Bingen
Bartłomiej Dobroczyński

Książka Sabiny Flanagan o Hildegardzie z Bingen jest niewątpliwie cenna poznawczo. Równocześnie wzbudza niemałą irytację i skłania do refleksji nad tym, co dopuszczalne, a co niedopuszczalne w interpretacjach biograficznych. WIĘCEJ

SABINA FLANAGAN, „HILDEGARDA Z BINGEN. ŻYWOT WIZJONERKI”. Przeł. Robert Sudół. Państwowy Instytut Wydawniczy, seria Biografie Sławnych Ludzi, Warszawa 2002. Cena: 39 zł.


 Książka miesiąca: nowa powieść Stefana Chwina

 Ziarno bez rdzy

 Andrzej Franaszek


„Złoty pelikan” to kolejna powieść Stefana Chwina, autora m.in. „Krótkiej historii pewnego żartu”, „Hanemanna” i „Esther”. Po Gdańsku połowy minionego stulecia i XIX-wiecznej Warszawie, tym razem akcję książki osadził Chwin w najbliższej nam codzienności. Jednak problemy, jakie porusza pisarz, dalece wykraczają poza obyczajowy portret współczesnej Polski. WIĘCEJ

 

Stefan Chwin, „Złoty pelikan”,
Wydawnictwo Tytuł, Gdańsk 2002

Cztery miasta w jednym – nowa historia wojennego Krakowa

Niechciana „stolica”

Agnieszka Sabor

Czym był Kraków w czasie II wojny światowej? Poligonem dla nazistowskiej idei „prastarego” niemieckiego miasta na Wschodzie? Miejscem, w którym najpełniej znajdywała wyraz zwykła ludzka solidarność? Najbezpieczniejszym polskim miastem pod niemiecką okupacją? Odpowiedzi na te pytania próbuje udzielić Andrzej Chwalba w kolejnym tomie „Dziejów Krakowa”. WIĘCEJ

Andrzej Chwalba, „Dzieje Krakowa V. KRAKÓW W LATACH 1939–1945”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, cena ok. 80 zł. Niezwykłe fotografie wojennej Warszawy

Pamięć miasta 
Justyna Sobolewska

W kuchni siedziało kilkoro dwudziesto- i trzydziestolatków. Rozmowy urwały się, kiedy zaczęli oglądać album „Warszawa 1943 Warszawa 1944”. „Wielopole, gdzie to było?”, „Wczoraj opierałam się o tę kratę przy pomniku Mickiewicza”. To nie jest Warszawa, jaką pamiętają, to nie jest nawet miasto ich rodziców. A jednak każdego z nich ten album jakoś osobiście dotyczył. WIĘCEJ

„Warszawa 1943 Warszawa 1944”. Fotograf nieznany. Autorka projektu i redaktorka albumu: Anka Grupińska. Opracowanie graficzne: Bogna Burska. Autorzy tekstów: Anka Grupińska i Paweł Szapiro, Jerzy Jedlicki, Małgorzata Baranowska, Anna Beata Bohdziewicz, Bartek Choroszewski. Opisanie zdjęć: Jerzy S. Majewski. Wydawnictwo „Twój Styl”, Warszawa 2002. Cena 77 zł.
„Pod władzą książek”

O tym, jak Lenin przestał palić

ANDRZEJ ROSTOCKI
Przeczytane


„Błyski” Julii Hartwig
Maria Poprzęcka

Zobacz też:

„Wśród książek”,
„TP” nr 1/2003

„Przegrany” Thomasa Bernharda 

Marek Zaleski  

Zobacz też:

„Pianiści”, Juliusz Kurkiewicz
„TP” nr 1/2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 4 (2794), 26 stycznia 2003


do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl