Druga notatka o „Chwili”

 O pocieszeniu, jakie daje poezja
 MARIAN STALA


Jeśli zaczynamy głosić ideę „zderzenia cywilizacji”, istniejący już konflikt tylko się pogłębia. Trzeba być świadomym różnic między cywilizacjami i niebezpieczeństw, jakie stąd płyną, ale równocześnie walczyć z groźną koncepcją Huntingtona. WIĘCEJ

 

 

 

 

Książka miesiąca: „Katharsis” Andrzeja Szczeklika

Rubato serca, genom i odwieczny puls medycyny

MICHAŁ JASIEŃSKI


W tym roku nagroda Fundacji im. Kościelskich – jedna z najbardziej 
prestiżowych nagród literackich w Polsce – po raz pierwszy w jej czterdziestoletniej historii nie została wręczona w Genewie, Warszawie albo Krakowie, ale w wielkopolskim Miłosławiu, rodzinnym majątku fundatorów. Miasteczko, w którym mieszka niewiele ponad 3,5 tys. osób, udowodniło, że nierzadko prowincja potrafi lepiej i więcej niż metropolia. WIĘCEJ

 

Andrzej Szczeklik, „Katharsis.
O uzdrowicielskiej mocy natury
i sztuki”. Kraków 2002,
Wydawnictwo Znak.


Małe wydawnictwo z dużymi ambicjami

„Czarne” w środku Europy

MICHAŁ KUŹMIŃSKI

Zaczęło się od jednej książki. Monika Sznajderman i Andrzej Stasiuk mieszkali wtedy w bardzo małej, właściwie już nieistniejącej, bo składającej się tylko z jednego domu wsi Czarne w Beskidzie Niskim. WIĘCEJ
I Ty masz twarz Boga”

z o. TIMOTHYM RADCLIFFE’EM OP,
byłym generałem zakonu dominikanów, rozmawia Marek Zając


MAREK ZAJĄC: – Gdy Ojciec stał na czele rodziny dominikańskiej, odpowiadał między innymi za pielęgnowanie zakonnej tradycji, do której należy też myśl tomistyczna. Czy może Ojciec – idąc w ślady Akwinaty – podać własny dowód na istnienie Boga?
O. TIMOTHY RADCLIFFE: – Św. Tomasz nie zamierzał wcale dowieść, że Bóg istnieje, szukał raczej odpowiedzi na pytanie o sens świata, a dokładniej: o sens, który możemy odnaleźć w świecie. Nie chodziło zatem o ,,dowód” w potocznym tego pojęcia znaczeniu. Dla mnie dowodem na istnienie Boga jest radość. Wystarczy spojrzeć na uśmiechających się ludzi: zwykły przypadek nie mógł stworzyć wszechświata, w którym istnieje uśmiech. WIĘCEJRozmowa-rzeka z byłym generałem dominikanów


Niespójność, paradoks, napięcie

MAREK ZAJĄC

Gdy w latach 70. pewien francuski dominikanin odwiedził o. Timothy’ego Radcliffe’a w Oksfordzie, nie krył zaskoczenia, że tamtejsi zakonnicy z jednej strony demonstrują na ulicach przeciw broni jądrowej, a z drugiej noszą habity, śpiewają oficjum po łacinie i kochają tradycję. „Ideologiczna niespójność nas pociąga” – mówi o. Radcliffe.  WIĘCEJ„NAZWAŁEM WAS PRZYJACIÓŁMI”.
Z Ojcem Timothym Radcliffe’em OP rozmawia Guillaume Goubert.
Przeł. Marcin Turski. Kraków 2002, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak i wydawnictwo „W drodze”.
Korespondencja Stefana Swieżawskiego z Karolem Wojtyłą
oraz Tadeuszem i Aleksandrem Fedorowiczami


Listy przyjaciół

Ks. ADAM BONIECKI


Obszerny tom zawierający listy księży Tadeusza i Aleksandra Fedorowiczów 
do profesora Stefana Swieżawskiego oraz jego korespondencję z księdzem, potem biskupem, arcybiskupem, kardynałem i papieżem Karolem Wojtyłą nie jest sensacją, jak można by wnosić z fragmentów wydrukowanych w „Tygodniku” 
(nr 41/2002), ale dokumentem epoki, bez którego jej zrozumienie byłoby pozbawione ważnego wymiaru.  WIĘCEJ
Aleksander Fedorowicz, Tadeusz Fedorowicz,
Stefan Swieżawski, Karol Wojtyła „Pełny wymiar. Listy przyjaciół”. Wprowadzenie i opracowanie Andrzej Dobrowolski. Tarnów 2002, 
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.Wojenne wspomnienia wileńskiego jezuity

„Tylko” pięć lat

JÓZEFA HENNELOWA

Któregoś dnia, jeszcze przed wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej, przy furcie usłyszeliśmy: ojciec Sęk wyjechał. Wiedzieliśmy: pojechał duszpasterzować gdzieś w tej olbrzymiej, nagle otwartej przestrzeni obcego dotąd kraju. Teraz dopiero, po tylu dziesiątkach lat mogę przeczytać, jak to naprawdę wyglądało. WIĘCEJ
Wacław Sęk SJ: „Proboszcz z gorącego pogranicza”.
Lublin 2002, Norbertinum,
Seria: Duchowieństwo polskie w więzieniach,
łagrach i na zesłaniach w ZSRR. Wstęp: ks. Roman Dzwonkowski SAC.
Ścieżki Jacka Kuronia

ELŻBIETA TARKOWSKA

„Działanie” to książka, którą Jacek Kuroń pisał ponad 30 lat. Pracę nad nią rozpoczął w więzieniu we Wronkach w marcu 1968 r. Powstał liczący ponad tysiąc stron maszynopis, o którym krążyły legendy. Ostatecznie w druku ukazał się syntetyczny skrót tej pracy – niewielki objętościowo, ale pełen treści.  WIĘCEJJACEK KUROŃ „DZIAŁANIE. JEŚLI NIE PANUJEMY NAD ŻYCIEM, ONO PANUJE NAD NAMI”, Wrocław 2002, Wydawnictwo Dolnośląskie. 
Wymarzona rosyjska Powszechność

ANDRZEJ DE LAZARI

„Nową” książkę Andrzeja Walickiego połknąłem, ale głód pozostał. „Nowa” w cudzysłowie, gdyż przeleżała w wydawnictwie kilka lat, a głód – gdyż zabrakło w niej przynajmniej posłowia, umiejscawiającego dziewiętnastowieczne spory w dzisiejszej rzeczywistości. WIĘCEJ
Andrzej Walicki,
„Rosja, katolicyzm i sprawa polska”,
Warszawa 2002, Wydawnictwo Prószyński i S-ka.


Schulzowska summa Jerzego Ficowskiego

Nieruchomy cień

WOJCIECH LIPOWSKI

Jerzy Ficowski wytrwale podąża śladem autora „Sklepów cynamonowych” gromadząc rozproszone fragmenty jego dzieła i odtwarzając jego biografię. Najnowsza książka Ficowskiego to summa jego Schulzowskich poszukiwań. WIĘCEJ


Jerzy Ficowski, „Regiony wielkiej herezji i okolice.
Bruno Schulz i jego mitologia”, Sejny 2002,
Fundacja Pogranicze.
Wiersze w Legnicy


„Otwieramy okna i słuchamy poezji”

ALEKSANDRA LIPCZAK

Na festiwal literacki Port Legnica przyjeżdża co roku blisko 300 osób (tyle, ilu jest przeciętnie nabywców tomiku poetyckiego). Oznacza to, że prawie każdy czytelnik współczesnej polskiej poezji powinien spędzić pierwszy jesienny weekend w Legnicy. Większość Portowiczów to młodzi ludzie. Często jadą przez pół Polski, aby posłuchać i zobaczyć poetyckich idoli. WIĘCEJ

Przeczytane


Janina Ochojska o „Jakbyś kamień jadła”
WOJCIECHA TOCHMANA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 46 (2784), 17 listopada 2002


do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl